Nikephoros

Jméno: Leoš Mátl

Rok narození: 1994

Úroveň: Častý přispěvatel

Další úroveň: 28 / 250

Bazar index: 69 0 0

Zatroleným hráčem: 1934 dnů

Naposledy přihlášen: dnes

Recenze (0)

Uživatel ještě nevložil žádnou recenzi...

Popisy her (34)

Churchill

„Rozhodně nejsem ten nejchytřejší muž na světě, ale zcela určitě si dokážu zvolit ty nejchytřejší kolegy.“ Franklin D. Roosevelt Hra Churchill není tradiční válečnou hrou. Namísto toho se soustředí na politické soupeření a spolupráci Velké trojky. V roli jednoho ze světových vůdců ...

Celý článek | 8.7.2021

Bayonets & Tomahawks

„Spolu s Vámi přišlo do naší země umění války světa za oceánem. My však známe tyto lesy a víme, jak v nich bojovat. A proto nad Vámi budeme mít stálou výhodu.“ Válečná hra Bayonets & Tomahawks zachycuje jeden z dílčích konfliktů sedmileté války (1756-1763), jenž se odehrál na americkém ...

Celý článek | 12.7.2021

Shores of Tripoli, The

„Shledali jsme žádoucím, vyslat do Středomoří flotilu, která zde bude dohlížet na bezpečí našeho zboží a našim námořníkům umožní procvičit se v umění mořeplavby. Svěřujeme je Vaší pohostinnosti a předpokládáme, že mohou nastat situace, kdy budou tito muži nuceni kotvit i ve Vašich ...

Celý článek | 14.7.2021

Duchové ostrova: Trny a drápy

„Jak jen můžeme my, Duchové, zahnat vetřelce zpět do jejich lodí a donutit je odplout od našich břehů? Musíme růst, měnit sebe sama a hledat nové cesty – pokud zůstaneme takovými, jakými jsme nyní, zemřeme a společně s námi zemře i Ostrov. Povolejme divou zvěř z nejzazších koutů Ostrova, ...

Celý článek | 27.7.2021

Duchové ostrova: Rozervaná země

„Vetřelci ohlodávají naši zem na kost, nestydatě se zmocňují všeho, co naleznou pro nakrmení svých měst, svých stád, svých vzdálených říší. Předivo života se trhá, a tak již mnozí z nás podlehli. Avšak stále ještě existuje několik cest, vedoucích k přežití. Tou první je naše vůle: naše ...

Celý článek | 27.7.2021

Duna: Impérium

„Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel. Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já.“   Svět Arrakis ...

Celý článek | 18.8.2021

Root: Rozšíření Podzemní říše

Hrabství dlouho pohlíželo na obyvatele povrchu Lesní říše s nedůvěrou. Zdálo se, že bohatství ukryté pod zemí bude jeho choutkám stačit navždy. Zásob však začalo ubývat a Lesní říše se začíná jevit jako místo, kam by Hrabství mohlo expandovat. Zatímco hlavní mocnosti bojují o nadvládu nad ...

Celý článek | 7.10.2021

Concordia: Venus

„Kdo neučí svého syna obchodovat, učí jej krást.“   Rok 2018 rozšířil původní hru Concordia o expanzi Venus. Toto rozšíření věnované římské bohyni lásky obchod ve Středomoří obohatilo o dvojici nových map (Hellas/Ionium), komponenty pro šestého hráče, přidalo možnost týmové hry a také ...

Celý článek | 13.1.2022

Imperial Struggle

„Pobyt ve Francii mě naučil více si cenit svojí vlastní země.“            Samuel Johnson „Anglie má čtyřicet dva druhů náboženství, ale jenom dvě ...

Celý článek | 14.1.2022

Concordia: Salsa

„Sůl má ty nejkrásnější rodiče - slunce a oceán.“ Rozšíření Salsa je kompatibilní jak s původním vydáním hry Concordia (2013), tak i její reedicí Venus vydané v roce 2018. Tato expanze základní hratelnost obohacuje hned o dvojici nových modulů, jež lze hrát jak dohromady, tak samostatně, a to v ...

Celý článek | 14.1.2022

Messina 1347

„Bring out your dead!“ Messina 1347 je titulem, jehož dějištěm je stejnojmenný sicilský přístav na počátku velké morové epidemie z poloviny 14. století. Každý z hráčů se během partie zhostí role šlechtice, jež usiluje o poměrně pestrou škálu osobních cílů: vymýcení nákazy, evakuaci obyvatel ...

Celý článek | 3.2.2022

Bestie

Divoký sever je krajem neprobádaným, tajemným a nebezpečným. Když v tomto regionu stanuli první lidé, domnívali se, že našli neposkvrněný zemský ráj. Rostly zde bujné lesy, jezera překypovala rybami a z hor přítékaly potoky chladivé a průzračné vody. Když ale začali potomci těchto lidí budovat své ...

Celý článek | 26.12.2022

Duna: Impérium – Vzestup Iksu

„Kdysi člověk předal stroji svoje vědomí s nadějí, že jej tento čin osvobodí. Namísto toho jen dovolil druhým, aby jej zotročili.“   Frank Herbert - Duna Duna: Impérium se s rozšířením Vzestup Iksu rozrůstá o novou planetu - stejnojmenný Ix. To dává nově jednotlivým hráčům možnost nakupovat ...

Celý článek | 20.6.2022

Red Flag Over Paris

  „Chopil jsem se pera, abych vyprávěl o tom hrozném roku... A najednou jsem strnul s lokty na desce stolu. Musím pokračovat? Musím vyprávět dál? Francie! Jaká hrůza! Vidět nebe a na něm blednoucí hvězdu...“   Victor Hugo, L'Année Terrible (1872) Red Flag Over Paris je kartami řízená hra pro jednoho ...

Celý článek | 22.6.2022

Tyrants of the Underdark

"Ti nejmocnější v Menzoberranzanu tráví celé dny tím, že se ohlížejí přes rameno, aby se vyhnuly dýkám namířených do jejich zad. K takovým pak smrt kráčí zpříma a hledí jim rovnou do očí." Drizzt Do'Urden Ve hře Tyrants of the Underdark se dva až čtyři hráči zhostí vlády nad jedním ze ...

Celý článek | 22.6.2022

Bitoku

„Dávno, v dobách našich předků, během věku, na který již lidstvo stihlo zapomenout, obýval les Velký Duch. Jeho samotná přítomnost dovedla vše v okolí prodchnout životem, dostatkem a mírem. I Velký Duch měl však vyměřen svůj čas, a proto se rozhodl odejít a nikdy se nevrátit. Povstali proto noví ...

Celý článek | 24.6.2022

Tyrants of the Underdark: Aberrations & Undead

  „Jakmile jednou oblast zamoří nemrtví, stane se toto místo semeništěm ohavných věcí.“ Rozšíření Aberrations & Undead přináší do hry Tyrants of the Underdark dvojici nových herních balíčků. Prvním z nich jsou zplozenci, kteří nutí soupeře k odhazování karet a tím oslabují jejich ...

Celý článek | 27.6.2022

Pendragon: The Fall of Roman Britain

Králové byli pomazáni nikoliv ve jménu Božím, ale skrze míru krutosti, s jakou překonávali své druhy. Krátce na to však takoví vládci nalezli smrt v týchž rukou, které je dříve pomazaly. To vše se dělo beze studu a žádný z těchto zločinů nikdy nedošel spravedlnosti, protože na místo zesnulého ...

Celý článek | 24.10.2022

Ve svitu půlměsíce

"Slává tomu, kdo dokáže změnit ostatní a sám zůstane nezměněn!" Tisíc a jedna noc Crescent Moon je asymetrickou válečnou hrou, která od Vás kromě hráčského umu bude vyžadovat i nemalé diplomatické dovednosti. Čtveřice či pětice hráčů se ocitá na území Abbasidského chalífátu v době 10. ...

Celý článek | 3.11.2022

Duna: Impérium – Nesmrtelnost

  „Bene Tleilax, nebo  také Tleilaxané, jsou mocným, byť okrajovým společenstvím impéria, které se specializuje na genetické inženýrství. Vládci rodů musí pečlivě zvážit cenu za využití jejich služeb, a to jak cenu finanční, tak etickou. Umělé orgány vyrobené Tleilaxany jsou velmi rozšířené ...

Celý článek | 10.5.2023

Pax Porfiriana

  „Je mi v mém pokročilém věku velkou útěchou, že jsem konečně mohl prožít následující pocit. A totiž, že budoucnost Mexika je po mnohých útrapách konečně zajištěna.“ Porfirio Diaz (1910) Pax Porfiriana je latinský termín označující tzv. porfiriánský mír, tedy třicet tři let trvající ...

Celý článek | 10.5.2023

Great Zimbabwe, The

Mutapský král vkročil do vesnice, následován skupinkou mladých válečníků, kteří před sebou hnali stáda dobytka. „Oondabezitha“, zaznělo zvučně z jeho plic před shromážděním králů. „Přivedl jsem dvanáct buvolích hlav k dnešní večerní slavnosti.“ Jak král hovořil, zdálo se, že ...

Celý článek | 5.6.2023

Kutná Hora: Město stříbra

Zpráva o nálezu bohatých stříbrných ložisek láká do středních Čech zástupy lidí z celé Evropy. Vidina zbohatnutí působí na všechny jako magnet a malé hornické osady nad řekou Vrchlice se mají již brzy proměnit v jedno z nejvýznamnějších měst středověké Evropy... Kutná Hora je ekonomickou hrou ...

Celý článek | 2.1.2024

Too Many Bones: Nugget

Většina gearloců od přírody tíhne k vynalézání něčeho nového. Dnes však tato dovednost čím dál tím víc upadá... Nugget má odhodlání tenhle stav věci změnit. Prozkoumá každý kout v Daelore, jen aby nalezla i to poslední ozubené kolečko. Ozbrojená mečem a prakem nikdy nejde pro ránu daleko. ...

Celý článek | 4.1.2024

Legendy Dávnozemě

Pohybuj se jako vítr a buď semknutý jako les. Útoč jako oheň a uč se být nehnutý jako hora. Sun-c' - Umění války V Legendách Dávnozemě se jeden až pět hráčů zhostí vlády nad jednou z frakcí usilujících o nadvládu v celé říši. Každá frakce reprezentuje jeden z živlů přítomných v Dávnozemi ...

Celý článek | 9.1.2024

Too Many Bones: Gasket

Původ Gasketa je obestřen mlhou ne nepodobnou páře, jaká vychází z jeho mechanických útrob. Vodní živel v různých skupenstvích je tím, co tomuto stroji dává život a naopak skrze něj připravuje o život své soupeře na bojišti. Jeho vědomí je však stále hádankou. Je si Gasket vědom sebe sama, nebo je ...

Celý článek | 11.1.2024

Too Many Bones: 40 Waves in Daelore

Myslíš, že řeka Sibron už stihla vydat všechna svoje tajemství? Zamysli se znovu... 40 Waves in Daelore je expanzí pro samostatně hratelné rozšíření Too Many Bones: Undertow. Najdete zde čtyřicet nových karet setkání, jaké lze libovolně kombinovat se stávajícím obsahem ve hře, a také šestnáct ...

Celý článek | 24.1.2024

Too Many Bones: Rage of Tyranny

Stín starých Tyranů se opětovně vznáší nad Daelore... A chtějí se mstít... Rozšíření Rage of Tyranny lze zkombinovat jak se základní hrou Too Many Bones, tak i s prvním samostatně hratelným rozšířením Too Many Bones: Undertow. Obou případech toto rozšíření upravuje způsob, jak se utkat s ...

Celý článek | 24.1.2024

Mozkožrout: Za hranice věčnosti

„Co teď?“ „Proč prostě... chvíli nepočkáme... a uvidíme, co se bude dít?“ Věc Za hranice věčnosti rozširuje hru Mozkožrout o trojici nových mechanismů. Prvním z nich jsou akce. Vámi ovládané příšery tak ve svém tahu nemusí nutně jen útočit, ale používat i svoje alternativní schopnosti. ...

Celý článek | 24.1.2024

Mozkožrout: Za hranice evoluce

Proč dělat pokroky, když se můžu vyvinout v nějakou lepší verzi svého já? Za hranice evoluce rozširuje hru Mozkožrout o trojici nových mechanismů. Prvním z nich jsou akce. Vámi ovládané příšery tak ve svém tahu nemusí nutně jen útočit, ale používat i svoje alternativní schopnosti. Další ...

Celý článek | 24.1.2024

Root: Rozšíření Plenitelů

Krysí hejna se šíří jako požár a ve svitu jejich pochodní lze spatřit, jak se les mění na hromádku popela. Z tohoto popela se poté tlapky jezevců snaží vykopat prastaré relikvie, které jsou důkazem toho, že Lesní říše není tak mladá, jak by se mohlo na první pohled zdát... Rozšíření Plenitelů ...

Celý článek | 24.1.2024

Too Many Bones: Ghillie

„Vím, že tady někde vede lepší cesta... Jenom ji musím najít!“ Lovel Ghillie je novým charakterem pro kooperativní titul Too Many Bones. Lze jej zkombinovat jak se základní sadou, tak i s rozšířeními Undertow a Unbreakable. Mezi jeho specifické dovednosti patří: kladení pastí, jaké se vyhodnotí ...

Celý článek | 25.1.2024

Too Many Bones: Polaris

Od útlého věku byla Polaris fascinována myšlenkou týkající se manipulace přírody. Minerály, jakými je protkaná každá jeskyně v Daelore, by se mohly stát zdrojem zdraví či alespoň pohodlí. Její premisa je možná pochybná, ale co Polaris nelze upřít, je její mistrovství v manipulaci s magnety. Její ...

Celý článek | 8.2.2024

Too Many Bones: Static

Čistá, otevřená mysl je mocnější, než sevřená pěst. Dobře padnoucí boxer ale rozhodně nic nezkazí! Static je novým charakterem pro kooperativní titul Too Many Bones. Lze jej zkombinovat jak se základní sadou, tak i s rozšířeními Undertow a Unbreakable. Mezi jeho specifické dovednosti ...

Celý článek | 8.2.2024

Vybíráme z Bazaru

Sorcerer
Sorcerer
Akt. cena: 1800 Kč
Končí za: 5 dnů

Offcanvas