Kutná Hora: Město stříbra

xxxxxxxxxo hodnoceno 119x (Seznam vlastníků)

Kutná Hora: Město stříbra - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: budovatelská, ekonomická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
MindOK - logo
Autoři: Ondřej Bystroň
Pavel Jarosch
Petr Čáslava
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Zpráva o nálezu bohatých stříbrných ložisek láká do středních Čech zástupy lidí z celé Evropy. Vidina zbohatnutí působí na všechny jako magnet a malé hornické osady nad řekou Vrchlice se mají již brzy proměnit v jedno z nejvýznamnějších měst středověké Evropy...

Kutná Hora je ekonomickou hrou zasazenou do Českých zemí 13. století. Hráči se stanou hlavami jednotlivých řemeslnických cechů a snaží se rozšiřovat jednak síť stříbrných dolů, a také budovat samotné město. K tomu jim poslouží několik druhů soukromých i veřejných budov, stejně jako ekonomický systém reagující na přísun nových obyvatel i zákony nabídky a poptávky.

Příprava hry:

V závislosti na počtu hráčů použijte odpovídající stranu herního plánu - herní plán sestává z mapy dosud nezastavěné Kutné Hory, mapy dolů, radnice s nabídkou budov a počítadla jednotlivých herních kol. Na plán radnice do prvních dvou sloupců náhodně umístěte dílky jednotlivých cechovních budov roztříděné podle druhu. Poté je ve třetím sloupci doplňte dílky veřejných budov rozdělených podle barev patriciů (žlutá, stříbrná, zelená). Poslední typ veřejných budov s červenými patricii umístěte na příslušné políčko na počítadle kol - do hry přijdou až později. Počítadlo daní umístěte na políčko „0“ a počítadlo kol na políčko „1“. Poblíž herního plánu vytvořte zasobu patricijů, žetonů bratrstva Božího těla, peněz, žetonů dolování a odměn sv. Barbory. První hráč obdrží 40 grošů. Druhý 41, třetí 42 a poslední hráč 43 grošů. Náhodně určete prvního hráče a dejte mu pečeť prvního hráče.

Na hráčskou desku umístěte všechny miniatury domů, horníků (jednoho horníka umístěte do aktivní zásoby), žetony produkcí umístěte na výchozí pozice příslušných stupnic. Do levého horního rohu umístěte žetony parcel a počítadlo reputace začíná na výchozím nultém políčku. Společně s tím každý hráč obdrží šestici dvouhlavých akčních karet. 

Průběh hry:

V jednotlivých herních kolech každý z hráčů vždy odehraje pět akcí. Konkrétně v prvním a druhém tahu zahraje dvojici akcí, ve třetím pouze v jednu. Poté nastává fáze platby daní a v posledních třech kolech se ještě navíc obodují bodovací podmínky právě aktivních patricijů a žeton prvního hráče získává hráč po levici aktuálního prvního hráče. Výčet herních akcí je následující:

  • Kutání sestává ze dvou částí. V první z nich musíte podle aktuální ceny práv najmout horníky, jaké ve druhé fázi můžete poslat do dolů. To provedete tak, že uhradíte cenu za rozšíření podzemních chodeb. Ta se odvíjí od již postavených tunelů a cena výstavby je určena aktuální hodnotou dřeva. Rozšíření dolů z pravidla zvyšuje produkci rudy, přivádí do Kutné Hory nové horníky a obyvatele a přináší vítězné body.
  • Právo Vám umožňuje nakupovat práva na výstavbu nových cechovních a veřejných budov. Maximálně může mít každý hráč práva pouze na trojici budov. Pokaždé, když jsou některá práva zakoupena, jejich cena se zvýší, zatímco cena jiných budov v témže řádku se sníží.
  • Parcela slouží k získání nových stavebních pozemků v Kutné Hoře. Cena parcel se odvíjí od sousedních budov a míry hráčské reputace.
  • Příjem je cestou jak po utracení za práva, pozemky a dolování opětovně získat peníze. To provedete tak, že produkci surovin na Vaši hráčské desce vynásobíte jejich aktuální cenou.
  • Stavba v sobě spojuje akci Právo a Parcela. Na Vámi obsazeném pozemku můžete postavit některou z budov ve Vaší zásobě. To ovlivní cenu cenu komodity jakou budova produkuje a Vaši osobní produkci. Veřejné budovy oproti tomu přináší zvýšení reputace, vítězné body a přináší do hry nové patricije.
  • Sv. Barbora je specifikou akcí, pro jejíž vyhodnocení musí hráči kromě zahrání příslušné karty ještě navíc použít žeton bratrstva Božího těla. Poté mohou využít aktuální bonusový dílek katedrály. Po jeho vyhodnocení jej otočte lícem dolů a tím bude pro další tahy aktivní další dílek sv. Barbory v řadě. Po kompletním dokončení katedrály akce sv. Barbory přináší příjem dvou bodů reputace.
  • Žolík funguje jako libovolná z předchozích akce, ale po jejím využití musí reputace daného hráče klesnout o jeden bod.

Konec hry:

Hra končí po odehrání pátého či šestého kola v závislosti na počtu hráčů. Finální bodování sestává z ohodnocení budov postavených hráči (hodnotí se to, s kolika budovami ortogonálně sdílí stejně barevné runy - přičemž každá shodná runa znamená zisk jednoho vítězného bodu). Dále se obodují jednotlivé řádky postavených dolů. Nejvíce bodů získá ten hráč, jehož havíři kontrolují nejhodnotnější místa v jednotlivých důlních šachtách (řádcích). Další bodovací položkou je míra příjmu. Funguje úplně stejně jako akce příjem, jen s tím rozdílem, že po vyhodnocení míry příjmu tuto částku vydělte číslem 10. Výsledek zaokrouhlený dolů určuje množství Vámi získaných bodů. Další vítězné body získáte podle svého umístění na stupnici reputace. Navíc za každou zakoupenou parcelu, práva na budovy a nespotřebovaný žeton bratrstva si připište po jednom vítězném bodu. Hráč s nejvíce body se stává vítězem. V přípravě remízy rozhoduje množství získaných grošů.

Autor: Nikephoros

Mini a promo rozšíření (1)

Získaná ocenění

  • Trolí palec - 2023 (Hlavní kategorie)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

John Company CZ
John Company CZ
Akt. cena: 630 Kč
Končí za: 1 den

Offcanvas