Dokumentace API

Zatrolené hry nabízí přístup k některým svým údajům o hrách a dalších funkcích pomocí programatického API. Pokud chcete tato API využívat, kontaktujte nás, protože jsou všechna API zabezpečena a jejich použití je měřeno, aby třeba jejich nevhodnou integrací nedocházelo ke snížení výkonu hlavních stránek Zatrolených her.

Obsah

 1. Zabezpečení API
 2. Dostupné metody
  1. @game-get-by-ean
  2. @game-get-by-id

Zabezpečení API

Pro volání všech metod našeho API budete potřebovat vlastní APPID (identifikátor aplikace, která API využívá) a k němu privátní klíč, kterým bude aplikace svá volání podepisovat. Pro jejich získání nás kontaktuje.

Každé volání API obsahuje 3 parametry, které souvisí s jejich zabezpečením

 • appid [string] [required] - identifikátor aplikace, která API volá
 • tm [integer] [required] - timestamp okamžiku volání API v UNIX formátu (tedy počet sekund od 1.1.1970). Používá se pro zabezpečení API a žádný request nesmí mít hodnotu tohoto atributu starší než 15 vteřin.
 • hmac_sign [string] [required] - podpis volání API pomocí privátního klíče aplikace, která API volá.

Jak vygenerovat správný podpis?

Podpis se generuje dle standardu HMAC-SHA1 z (1) URL volání API a (2) privátního klíče aplikace.

Předpokládejme, že pro naší aplikaci máme vygenerované appid "demo" s privátním klíčem "demo_secret". A chceme volat metodu s umístěním "https://www.zatrolene-hry.cz/api/demo-metoda" a jedním vstupním parametrem "parametr" s hodnotou "abc".

 1. Bez zabezpečení bychom zavolali "https://www.zatrolene-hry.cz/api/demo-metoda?parametr=abc".
 2. Nejprve přidáme parametry appid a tm. Výsledkem tedy získáme "https://www.zatrolene-hry.cz/api/demo-metoda?parametr=abc&appid=demo&tm=1410808225" (nezapomeňte parametr tm naplnit aktuálním časem).
 3. Pro podpis z adresy odstraníme definici protokolu a adresu serveru. Pro podpis nám tedy zůstane tento otisk volání "/api/demo-metoda?parametr=abc&appid=demo&tm=1410808225".
 4. Tento otisk zašifrujeme pomocí HMAC-SHA1 a privátního klíče aplikace. Např. v jazyce PHP se jedná o funkci "hash_hmac()" a v tomto případě by její zápis vypadal následovně: hash_hmac("sha1", "/api/demo-metoda?parametr=abc&appid=demo&tm=1410808225", "demo_secret");
 5. Výsledný řetězec znaků přidáme k volání API jako hodnotu parametru hmac_sign. Tedy "https://www.zatrolene-hry.cz/api/demo-metoda?parametr=abc&appid=demo&tm=1410808225&hmac_sign=0d11e467defa75544341aa62aac828cfc50dc6f4"
 6. Tím máme hotovo a můžeme vesele volat dané API.

Dostupné metody

@game-get-by-ean

Tato metoda slouží pro získání základních informací o hře na základě jejího EANu (čárového kódu). Mezi tyto vrácené informace patří např. název hry, průměrné hodnocení atp.

Umístění: https://www.zatrolene-hry.cz/api/game-get-by-ean

HTTP metoda: GET

Vstupní parametry:

 • ean [integer] [required] - čárový kód hry, ke které chcete získat informace
 • game [string] [optional] - název hry, který slouží pro případ, že použitý EAN není v databázi ZH. Průběžně budeme tyto neznámé EANy procházet a pak tento název hry použijeme pro přidání EANu ke hře.
 • format ["xml"] [optional] - použitím tohoto parametru si můžete vynutit odpověď ve formátu XML. Pokud ho nepoužijete nebo nastavíte hodnotu na jinou než "xml", vrátí se odpověď ve formátu JSON.
 • appid (viz Zabezpečení API)
 • tm (viz Zabezpečení API)
 • hmac_sign (viz Zabezpečení API)

Formát odpovědi: Jedná se o JSON nebo XML formát pole o 2 hlavních sekcích.

 • status - informace o stavu zpracování volání. Skládá se z code, který nabývá hodnot 1 (vše proběhlo v pořádku) nebo -1 (došlo k chybě) a message, která se objevuje primárně při chybě ve zpracování volání s popisem, k čemu došlo.
 • game - informace o samotné hře. V odpovědi je pouze pokud se podaří úspěšně nalézt odpovídající hru.

Příklady volání:

 • https://www.zatrolene-hry.cz/api/game-get-by-ean?ean=9781589942868&appid=demo&tm=1410808225&hmac_sign=06025fff343ca90ae1badbb805ea7236e4765b28 (vrátí odpověď ve formátu JSON)
 • https://www.zatrolene-hry.cz/api/game-get-by-ean?ean=9781589942868&format=xml&appid=demo&tm=1410808225&hmac_sign=1096f759bca2aa10b9d0fbd9a86356e8242e715a (vrátí odpověď ve formátu XML)

Příklad odpovědi:

{
  "status":{
   "code":1
  },
  "game":{
   "id":1,
   "name":"Arkham Horror",
   "url":"http:\/\/www.zatrolene-hry.cz\/spolecenska-hra\/arkham-horror-1\/",
   "rating":{
     "avg":8.64696485623,
     "votes":626
   }
  }
}

@game-get-by-id

Tato metoda slouží pro získání základních informací o hře na základě jejího ID na Zatrolených hrách. Mezi tyto vrácené informace patří např. název hry, průměrné hodnocení atp.

Umístění: https://www.zatrolene-hry.cz/api/game-get-by-id

HTTP metoda: GET

Vstupní parametry:

 • zhgameid [integer] [required] - identifikátor hry na Zatrolených hrách, ke které chcete získat informace (např. Arkham Horror má ID = 1)
 • format ["xml"] [optional] - použitím tohoto parametru si můžete vynutit odpověď ve formátu XML. Pokud ho nepoužijete nebo nastavíte hodnotu na jinou než "xml", vrátí se odpověď ve formátu JSON.
 • appid (viz Zabezpečení API)
 • tm (viz Zabezpečení API)
 • hmac_sign (viz Zabezpečení API)

Formát odpovědi: Jedná se o JSON nebo XML formát pole o 2 hlavních sekcích.

 • status - informace o stavu zpracování volání. Skládá se z code, který nabývá hodnot 1 (vše proběhlo v pořádku) nebo -1 (došlo k chybě) a message, která se objevuje primárně při chybě ve zpracování volání s popisem, k čemu došlo.
 • game - informace o samotné hře. V odpovědi je pouze pokud se podaří úspěšně nalézt odpovídající hru.

Příklady volání:

 • https://www.zatrolene-hry.cz/api/game-get-by-id?zhgameid=1&appid=demo&tm=1410808225&hmac_sign=7de6fb37c5b8683846dd5e57788b12c8ebc05c20 (vrátí odpověď ve formátu JSON)
 • https://www.zatrolene-hry.cz/api/game-get-by-id?zhgameid=1&format=xml&appid=demo&tm=1410808225&hmac_sign=2fd6db40853c0b3b05a95aab2c38770115ccc98c (vrátí odpověď ve formátu XML)

Příklad odpovědi:

{
  "status":{
   "code":1
  },
  "game":{
   "id":1,
   "name":"Arkham Horror",
   "url":"http:\/\/www.zatrolene-hry.cz\/spolecenska-hra\/arkham-horror-1\/",
   "rating":{
     "avg":8.64696485623,
     "votes":626
   }
  }
}

Nejnovější otázky

No questions yet...

Kde se diskutuje

No discussions...

Velké herní akce

Není zadaná žádná velká herní akce. Přidat novou.

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas