Messina 1347 - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: ekonomická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Delicious Games
Rio Grande Games
Autoři: Raúl Fernández Aparicio
Vladimír Suchý
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Bring out your dead!“

Messina 1347 je titulem, jehož dějištěm je stejnojmenný sicilský přístav na počátku velké morové epidemie z poloviny 14. století. Každý z hráčů se během partie zhostí role šlechtice, jež usiluje o poměrně pestrou škálu osobních cílů: vymýcení nákazy, evakuaci obyvatel z postižených oblastí, etablování vlastní uzavřené hospodářské komunity, jež dokáže suplovat skomírající město a především Messinu po morové ráně opětovně zalidňovat. U Vládi Suchého nejspíše nepřekvapí, že každá z těchto dílčích aktivit s sebou přináší jistý obnos vítězných bodů a šlechtic, jež jich na konci šestého kola dokázal nahromadit nejvíce se stává vítězem.

Příprava hry:

V závislosti na počtu hráčů je třeba z jednotlivých hexových dílků složit celou Messinu, k ní následně doplnit čtveřicí přístavů a do jednoho z doků náhodně umístit první z obchodních lodí, jež na palubě kromě koření, látek a drahých kamenů přiváží i notnou dávku bakterie Yersinia Pestis. Dáleje třeba město osídlit a vytvořit první ohniska nákazy - obojí za Vás vyřeší přehlední a funkční diagram. Každý z hráčů si pak na svoji hráčskou desku umístí trojici žetonů správců, vytvoří šlechtický archiv sloužící k závěrečnému bodování a vezme si ze zásoby trojici figurek služebníků. Posledním krokem v přípravě je vytvoření zásoby surovin - žetonů ohňů, mincí, dřeva, krys a morových kostek, stejně jako dílen, povozů a karantenních domků, jež budou hráči v průběhu partie na svých panstvích budovat.

Průběh hry:

Na začátku každého ze šestice kol se v závislosti na proměnlivých podmínkách určí pořádí jednotlivých hráčů. Poté se hráči střídají v umisťování (od druhého kola také přesouvání) svých dělníků na herní plán a v souvislosti se zvoleným polem vykonají trojici úkonů:

  1. Záchrana měšťanů: Veškeré obyvatelstvo z daného hexu se přesune na hráčovo panství. Pokud se jedná o osoby nevystavené moru, lze je umístít přímo do svého panství či přilehlých dílen, v opačném případě je nutno umístit je do karanténních domků.
  2. Boj s morem: Tato akce se odvíjí podle toho, kolika žetony ohně hráč disponuje. Může odstranit mor pouze z pole na jaké svého dělníka umístil, případně i z hexu sousedního, pokud mu to jeho zdroje umožňují. Tato činnost se během partie v důsledku zhoršující se pandemie stává čím dál tím více nákladnou.
  3. Akce destičky: Zde už se vše odvíjí od hráčem zvolené městské části. Může zde získat dodatečné suroviny (peníze, dřevo, atd.), zvýšit dovednosti svých poddaných, zbudovat dílnu, případně se posunout se žetony správců anebo na jedné ze tří stupnic písemných záznamů. Alternativní akcí je pak možnost dané pole repopulizovat. K tomu musí hráč disponovat adekvátním množstvím určitého druhu surovin a stejně tak správnou skladbou zdravých poddaných, jež může do Messiny opětovně vyslat.

Po využití všech dostupných dělníků začíná fáze produkce, kdy jednotlivé dílny a karanténní domky přinášejí svým majitelům suroviny a vítězné body. Poté přicházejí o život všichni obyvatelé Messiny, jež se v daném kole napodařilo evakuovat za hradby města a zároveň se nacházejí na poli s morovou nákazou. Do města samotného dále přibudou nové městské dílky, obyvatelé, lodě i morové kostičky.

Konec hry:

Po skončení šestého kola je nutno přístoupit k závěrečnému bodování. Hodnotí se umístění na jednotlivých stupnicích písemných záznamů, šlechtický archiv, úspěšnost v repopulizaci Messiny i zbývající žetony surovin. V případě remízy se vítězem stává ten hráč, který osídlil více městských čtvrtí. Pokud je stav stále nerozhodný, vítězí hráč s bodově nejlépe ohodnocenou znovuosídlenou městskou částí.

Autor: Nikephoros

Vybíráme z Bazaru

Space Alert + rozšíření: Vzdálené horizonty
Space Alert + rozšíření: Vzdálené horizonty
Akt. cena: 1700 Kč
Končí za: 8 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas