Red Flag Over Paris

xxxxxxxxxo hodnoceno 2x (Seznam vlastníků)

Red Flag Over Paris - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–2
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 40 min
Herní svět: Období kolonizace
Herní kategorie: válečná
Čeština: není
Vydavatelé: GMT Games
Autoři: Fred Serval
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

 

Chopil jsem se pera, abych vyprávěl o tom hrozném roku... A najednou jsem strnul s lokty na desce stolu. Musím pokračovat? Musím vyprávět dál? Francie! Jaká hrůza! Vidět nebe a na něm blednoucí hvězdu...

 

Victor Hugo, L'Année Terrible (1872)

Red Flag Over Paris je kartami řízená hra pro jednoho až dva hráče, kteří se zhostí rolí francouzské vlády a Pařížské komuny. Cílem těchto dvou znesvářených stran je střetnout se jak na vojenském, tak politickém kolbišti, které uzavírá Krvavý týdne z května roku 1871. Tyto události byly vyústěním Prusko-francouzské války, zajetím císaře Napoleona III. a slouží jako předěl mezi Druhým Francouzským císařstvím a Třetí Francouzské republiky.

Příprava hry:

Prvním krokem je označení prvního kola na herním plánu a příprava bodovací stupnice, kdy se do jejího středu umístí žeton politických i vojenských vítězných bodů. Dále každý z hráčů umístí na svoji stupnici revolučního zápalu či pruské kolaborace příslušný žeton na výchozí - tedy nultou - pozici. Versailles začíná s šesti a Komuna s devíti kostičkami vlivu na sdílené stupnici finální krize. Versailles navíc umístí šest kostiček na příslušná místa na svojí stupnici pruské kolaborace.

Na závěr hráči umístí jednu modrou kostičku na políčko royalistů, jednu červenou a jednu modrou kostičku na políčko tisku, jednu červenou kostičku na pole sociálních hnutí a poslední červená kostka má svoje místo na Père Lachaise. Poblíž herního plánu umístěte žetony barikád, karty krize a kartu iniciativy stranou Komuny vzhůru. Zamíchejte balíček strategie a úkolů.

Průběh hry:

Každý hráč obdrží dvě karty úkolů a čtyři karty strategie. Hráči si ponechají pouze jednu kartu úkolů a druhou odhodí lícem dolů na odhazovací balíček. Dalším krokem je určení iniciativy. Pro zjištění její úrovně oba hráči od hodnoty svých politických vítězných bodů odečtou hodnotu svojí stupnice pruské kolaborace či revolučního zápalu. Vítěz získává pro dané kolo kartu iniciativy a určí, kdo začne hrát jako první.

Poté se jednotliví hráčí střídají ve hraní karet. Možnosti jsou následující:

  • Hráč může využít událost z karty na vrcholu odhazovacího balíčku, pokud již nebyla zahrána, a zároveň z ruky odhodí kartu, jejíž operační hodnota je rovna nebo je vyšší oproti odhozené kartě a zároveň jde o kartu neutrální či náležící jeho frakci.
  • Hráč může ze hry zcela odstranit jednu ze svých právě držených karet a posunout se na stupnici revolučního zápalu/pruské kolaborace.
  • Hráč může odhodit kartu a místo ní využít svojí kartu finální krize - může však využít pouze její operační body.
  • Hráč může na základě operačních bodů odstraňovat kostičky soupeře z těch oblastí, kde je sám přítomen, anebo z oblastí, které sousedí s oblastmi, které ovládá on. Cena této akce se liší podle toho, jestli je provedena v politické či vojenské oblasti.
  • Hráč může na základě operačních bodů umisťovat svoje kostičky do těch oblastí, kde je přítomen, anebo do oblastí sousedích s oblastmi, které ovládá. Cena této operace se taktéž liší na základě provedení ve vojenské či politické oblasti.
  • Hráč může zahrát událost právě držené karty, pokud se jedná o kartu neutrální anebo kartu náležící jeho frakci.

Po zahrání tří karet odložte zbývající kartu strategie, abyste ji později mohli využít během finální krize. Nyní vyhodnoťte kontrolu jednotlivých klíčových oblastí v každé ze čtyř dimenzí (instituce, veřejné mínění, Paříž a pařížské pevnosti). Hráč, který tato pole kontroluje, může v libovolném pořadí vyhodnotit jednotlivé bonusové akce. Poté vyhodnoťte kontrolu nad jednotlivými dimenzemi - za každou kontrolovanou dimenzi hráč obdrží buď jeden vojenský, nebo politický vítězný bod. Následně vyhodnoťte karty osobních úkolů a vykonejte příslušné bonusové akce při jejich splnění.

Konec hry:

Po odehrání tří herních kol (případně dříve, pokud oba hráči dojdou na konec příslušné stupnice) dojde k tzv. finální krizi. V této fázi hry hráči využijí všechny karty, které odhazovali v předchozích kolech, a mohou využít i kartu finální krize, pokud se k jejímu použití neuchýlili v některém z předchozích kol. Opět vyhodnoťte iniciativum, avšak nyní můžete jednotlivé karty zahrát jen a pouze pro jejich událost. Pokud máte na ruce kartu svého soupeře, bude vyhodnocena v jeho prospěch. Po zahrání všech karet znovu vyhodnoťte kontrolu nad klíčovými políčky a obodujte všechny dimenze. Pokud některý z hráčů dosáhl konce svojí stupnice revolučního zápalu či pruské kolaborace, obdrží jeden vítězný bod. Versailles musí pro výhru získat více vojenských vítězných bodů než má Komuna bodů politických, příčemž vítězné podmínky Komuny jsou přesně opačné. V případě remízy rozhoduje:

  • Součet vojenských a politických VB obou stran
  • Množství splněných osobních úkolů
  • Množství kontrolovaných klíčových polí
  • Karta inciativy

Autor: Nikephoros

Vybíráme z Bazaru

Blood Rage - KS figurka Mountain Giantess malovaná
Blood Rage - KS figurka Mountain Giantess malovaná
Akt. cena: 500 Kč
Končí za: 9 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas