Legendy Dávnozemě

xxxxxxxxxo hodnoceno 66x (Seznam vlastníků)

Legendy Dávnozemě - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 5
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 150 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Breaking Games
Autoři: Luke Laurie
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Pohybuj se jako vítr a buď semknutý jako les. Útoč jako oheň a uč se být nehnutý jako hora.

Sun-c' - Umění války

V Legendách Dávnozemě se jeden až pět hráčů zhostí vlády nad jednou z frakcí usilujících o nadvládu v celé říši. Každá frakce reprezentuje jeden z živlů přítomných v Dávnozemi (oheď, voda, temnota atd.) a stejně tak jsou s těmito elementy propojená i jednotlivá území na herním plánu. Ty se budou hráči snažit osidlovat, aby zvyšovali svou provázanost s jednotlivými živly, a v rámci této snahy budou svádět boje jednak mezi sebou a jednak s monstry, která křižují zdejší fantaskní svět. V konečném výsledku se stane nejmocnějším vládcem ten hráč, který všechny výše zmíněné aktivity dovede přetavit v co nejvyšší množství vítězných bodů.

Příprava hry:

Každý hráč si vybere jednu z frakcí reprezentující jeden z osmi elementů. Poté, co každý hráč provede svojí volbu, se k těmto elementům přidají dva náhodné. Tato počáteční volba tak určuje, jaké elementy budou v dané partii přítomné, a jaké karty moci svázané s jednotlivými živly budou moci hráči během hry získat. Aktivní živly poznačte na desce elementů tak, že na vrchol stupnice každého z aktuálních živlů umístíte skleněný orb. Stejně tak umistěte dva orby na dvojici vyznačených políček na stupnici slávy a stejně tak poblíž desky elementů umístětě figurku/standee těch monster, která jsou spjata s právě využitými elementy. Každý z hráčů si do svého herního prostoru umístí desku svojí frakce a zásobník se zbylými komponentami. Z tohoto zásobníku na svou herní desku umístí tři figurky dělníků. Dále každý z hráčů obdrží po jednom kusu od každé suroviny (s výjimkou zlaté mince) a pět náhodných karet magie. Nyní už zbývá jen vytvořit nabídku karet podle dostupných elementů a vytvořit mapu Dávnozemě. Tento krok sestává se zamíchání hexů jednotlivých živlů a hexů tzv. ruin. Přesná skladba mapy je pak odvislá od konkrétního počtu hráčů. Nejdříve vytvořte základní mapu Dávnozemě podle počtu hráčů a zbylé hexy nechte poblíž - Dávnozemě se bude během Vaší partie rozrůstat. Nezapomeňte navíc na hexů elementů umístit odpovídající žetony pokladů podle vyznačených políček na jednotlivých mapových dílcích - žetony pokladů na herní plán vždy umisťuje po hromadkách obsahujících právě tři náhodně tažené žetony pokladů. Pokud se v počátečním rozložení mapy nachází doupě některé z nestvůr, přesuňte ji na herní plán.

Průběh hry:

Legendy Dávnozemě jsou hrou, ve které se hráči střídají v provádění jednotlivých tahů. Počínaje náhodně zvoleným začínajícím hráčem a dále po směru hodinových ručiček každý hráč vyhodnotí jeden svůj tah, poté je na řadě další hráč. Takto hra pokračuje, dokud se nespustí konec hry. Během každého svého tahu má každý hráč na výběr ze dvou možností.

První z nich je umístění jednotky. Hráč v tomto případě na herní plán ze svojí herní zásoby umístí další volnou jednotku a provede akci příslušného hexu. V případě říší elementů si zkrátka vezme některý z dostupných žetonů pokladů, případně předtištěnou surovinu na hexu, pokud již došlo k vyčerpání všech žetonů pokladů. Pokud hráč umístí svojí figurku na hex tzv. ruinou (poznáte je podle béžové okraje), vykoná akci příslušného hexu. Tyto akce se povětšinou točí kolem zisku či směny surovin, nákupu karet moci, či prozkoumávání nových koutů Dávnozemě - tedy rozšiřováním herního plánu. Svou úplně první jednotku může hráč umístit kamkoliv na herní plán. Každá další však musí sousedit s některou dříveji umístěnou, pokud tedy speciální efekty některých jednotek neřeknou jinak.

Druhou možností je svolání jednotek. Při svolání jednotek hráč postupně z herní mapy odebírá svoje již dříve umístěné jednotky a umisťuje je (ale také nemusí) na karty moci ve své herní oblasti. Efekty jsou srovnatelné s těmi v Dávnozemi (tedy zisk surovin, verbování nových jednotek či budování sídel v jednotlivých říší) jen s tím rozdílem, že tyto efekty náleží výlučně jemu samotnému. Poté co hráč svolá veškeré svoje jednotky, může je opět v dalším tahu umisťovat zpět do Dávnozemě.

Poté, co všichni hráči minimálně jednou provedli akci svolání jednotek končí období míru a může mezi hráči docházet k bitvám. Bitvu vyvoláte tak, že svoji figurku umístíte na poličko na kterém se již nachází figurka některého z Vašich soupeřů. Po vyvolání bitvy se do ní navíc může přidat kterýkoliv další hráč sousedící s právě aktivovaným hexem. Specifické jsou nestvůry, které fungují na stejném principu, ale stejně tak na Vás zautočí i v okamžiku, kdy položíte svoji figurku na hex se kterým nestvůra právě sousedí. Samotné vyhodnocení bitvy je prosté. V závislosti na počtu jednotek účastnících se bitvy a jejich síle provedete hod odpovídajícím počtem kostek. Vítěz se určuje podle nejvyššího čísla. Pokud došlo k remíze, hodnotí se výsledek podle druhého nejvyššího čísla atd. Poražená monstra jsou permanentně odstraněna ze hry. Poražený hráč umístí všechny poražené figurky do Podsvětí a jako kompenzaci se zásoby získá jeden měc. Jednotky z Podsvětí se danému hráči vrátí v okamžiku, kdy provede akci svolání jednotek. Vítěz bitvy postoupí o jedno pole na stupnici slávy a získá přidruženou odměnu.

Ať už umisťujete či svoláváte jednotky, vždy ještě navíc můžete vyhodnotit tzv. volné akce. Volné akce souhrně označují směnu žetonů pokladu za dané suroviny a sesílání kouzel. Ta hráči přímo sdělují v jaké fázi jejich tahu je mohou využít a jaký benefit jejich seslání přinese.

Konec hry:

Hra skončí v okamžiku, kdy některý z hráčů postavil své šesté sídlo, případně již byly prozkoumány všechny hexy Dávnozemě. Dojde k odehrání posledního kola a hráč, v jehož tahu byla podmínka pro ukončení hry naplněna provede ještě jeden finální tah. Bodování je následující - hodnotí se do jaké výše se hráčům povedlo vyšplhat na stupnících jednotlivých elementů, jakou hodnotu mají jejich sídla v závislosti na těchto živlech, stejně jako karty moci v jejich herní oblasti. Pokud se navíc hráčům během hry podařilo získat některé z karet osobních úkolů, obodují i je. Hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů vítězí. Došlo-li k remíze, rozhodne ji množství surovin, jaké mají remizující hráči ve svojí zásobě.

Autor: Nikephoros

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Atentát na Hitlera
Atentát na Hitlera
Akt. cena: 970 Kč
Končí za: 5 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Offcanvas