nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Bitoku

Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: REXhry
Devir
Autoři: Germán P. Millán
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Dávno, v dobách našich předků, během věku, na který již lidstvo stihlo zapomenout, obýval les Velký Duch. Jeho samotná přítomnost dovedla vše v okolí prodchnout životem, dostatkem a mírem. I Velký Duch měl však vyměřen svůj čas, a proto se rozhodl odejít a nikdy se nevrátit. Povstali proto noví duchové, hodni toho, aby usedli na jeho místo, a dál uchovávali harmonii lesa. Nikdy zde totiž nebylo a ani nebude místo jemu podobné. Obývají jej magická a spirituální stvoření, jež dnes přežívají pouze v legendách a dětských říkankách.

 

Svět hry Bitoku umožní jednomu až čtyřem hráčům zhostit se role lesních duchů, kteří se snaží následovat odkaz Velkého Ducha. Hra je rozdělena do čtyř kol  nebo lépe řečeno let, které reprezentují zbývající roky pozemského života Velkého Ducha. Každý rok je rozdělen do čtyř ročních období a v každém z těchto let budou hráči vykonávat akce, s jejichž pomocí dosáhnou vítězných bodů, které jsou zaznamenány na Stezce duchů. Ten hráč, který na této stezce dojde nejdále, se stane novým Velkým Duchem!

Příprava hry:

Podle počtu hráčů určete stranu herního plánu a osaďte ji nezbytnými herními komponenty. Umístěte na výchozí pole jak počítadlo ročních období, tak počítadlo kol. Na příslušná místa umístěte destičky bran Torii, starověkých svatyní, jezerních pokladů, staveb, žetony duchů mitama a vážek, stejně jako krystaly a skály Iwakura. Veškeré výše uvedené žetony vylosujte náhodně a zbylé žetony ponechte poblíž herního plánu. Výjimky z tohoto pravidla tvoří brány Torii a skály Iwakura. Zde všechny nevyužité žetony okamžitě vraťte do krabice - nebudete je již více potřebovat. Dále vytvořte všeobecnou zásobu surovin a vytvořte dobírací balíčky vizí, duchů Yokai a karet Bitoku. Karty Yokai a Bitoku navíc umístěte na příslušná místa na herním plánu.

Každý hráč umístí na svoji hráčskou desku kostky v hodnotách 3, 2, 1. Dále ke každé destičce jezerního pokladu připojte kodama žeton ve svojí barvě. Každý hráč má navíc ve svojí zásobě 11 poutníků. 3 z nich umístěte poblíž svého praporce probuzenou stranou vzhůru a všechny další umístěte spící stranou na všechna příslušná pole na své herní desce. Každou ze svých hráčských figurek umístěte na počítadlo vítězných bodů, stupnici pořadí hráčů a výchozí pole Bitoku stezky na Vaší herní desce. Dále na svou desku umístěte všechny své žetony budov, doberte si kartu vize, jeden náhodný žeton vážky a skály Iwakura. Ze zásoby si vezměte jeden nefrit, dřevo a amulet s hodnotou 1. Každý hráčů také vlastní totožný startovní balíček pěti Yokai karet. Hra může začít!

Průběh hry:

Jaro - Probouzení lesa

Nejprve probíhá vyvolávání duchů Yokai - každý z hráčů si ze svého balíčku dolíže do 4 karet a poté odhodí jednu kartu na balíček odhazovací, aby mu v ruce zbyly právě 3 karty. Následuje sklizeň ovoce - ti hráči, kteří mají na své hráčské desce nějaké fialové krystaly, si vezmou příslušné odměny.

Léto - Volání strážců

V této fázi mohou hráči vykonat až čtyři různé akce:

 1. Zahrát Yokai kartu z ruky - díky této akci mohou uvolnit jednu ze svých kostek, využít efekt příslušné Yokai karty a využít efekt takového krystalu, který byl s touto kostkou spojen.
 2. Umístit uvolněnou kostku na herní plán - v této fázi je možné hodnotu kostky nejdříve navýšit libovolným počtem amuletů, a poté navštívit některé z volných polí na herním plánu. Aby bylo možné akci vykonat, musí být hodnota umístěné kostky rovna anebo vyšší něž všechny již umístěné kostky na tomto poli. Pokud splní tuto podmínku, využije akci daného pole. V závislosti na hodnotě kostky je pak určena „síla“ této akce. Hráči mohou nakupovat žetony duchů mitama, vážek a krystalů, stavět budovy, získávávat suroviny a posouvat svoje poutníky či sebe sama na Bitoku stezce. Hráč také může využít některou z akcí těch budov, které spadají do regionu, kam právě umístil svoji kostku.
 3. Přeplout řeku - Poté, co je kostka umístěna do lesa, lze s touto kostkou řeku přeplout. Hodnota kostky se však tímto přesunem sníží o 1, takže nelze řeku přeplout s kostkou s minimální hodnotou. Další výjimkou je kostka s hodnotou 6, která překročením řeky spadne na hodnotu 3. Po překročení řeky může hráč nezávisle na hodnotě kostky získat jednu z odměn (Yokai a Bitoku karty, posuny s žetonem Kodama, získání karty vize, skály Iwakura či připojení jednoho probuzeného poutníka k již umístěné skále)
 4. Pasovat - pokud hráč využil všechny výše uvedené možnosti (či nemůže některé z nich využít), je nucen pasovat. Pokud pasují všichni hráči, léto končí.

Podzim - Zbožná úcta

Podle akcí, které hráči během léta vykonali, se určí nové pořadí hráčů.

Zima - Les nachází vnitřní klid

V této závěrečné fázi se všechny využité kostky vrací zpět na herní desky jednotlivých hráčů, aniž by se jakkoliv měnila jejich hodnota. Pokud mají hráči celkem více než 5 Yokai karet, mohou jednu z nich vyřadit ze hry a získat příslušný bonus. Všechny ostatní Yokai karty umístěte do svého odkládacího balíčku. Karty, které Vám zůstaly v ruce, si v ní ponechte. Posuňte žeton ukazatele kola a doplňte všechny chybějící komponenty na herní plán.

Konec hry:

Po dovršení čtvrtého roku nastává finální bodování - to sestává z následujících částí:

 • Hráči provedou svoji poslední sklizeň.
 • Ten hráč, který je první v pořádí hráčů, získá 3 VB.
 • Každý hráč získá tolik VB, kolik se mu podařilo získat různých Bitoku karet.
 • Každý hráč získá VB podle toho, jak se umístil na stupnici jednotlivých jezerních pokladů.
 • Každý hráč oboduje svoje skály Iwakura.
 • Každý hráč sečte hodnoty všech svých kostek + všechny zbylé suroviny a výsledné číslo vydělí 4 - právě tolik získá VB.
 • Hráči získají (či ztratí) VB podle toho, kolik se jim podařilo splnit anebo nesplnit karet vizí.
 • Na závěr hráči získají VB na základě všech odkrytých polí na své herní desce.

Autor: Nikephoros

Vybíráme z aukcí

Lascaux - lov bez oštěpu
Lascaux - lov bez oštěpu
Akt. cena: 150 Kč
Končí za: 4 dny

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>