Zombicide: Do zbraně

xxxxxxxxoo hodnoceno 18x (Seznam vlastníků)

Zombicide: Do zbraně - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–6
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Zombie
Herní kategorie: kooperativní
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
ADC Blackfire Entertainment - logo
Autoři: Jordy Adan
Marco Portugal
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Zombicide: Do zbraně je kooperativní hra pro 1–6 hráčů z rodiny her Zombicide, která využívá princip flip and write. Hlavním principem hry je tedy postupné otáčení karet tahů a zakreslování zásahů na karty zombií.

Obsah krabice
Obsah krabice

Cíl hry:

Každý hráč představuje jednoho přeživšího. Cílem hráčů je přežít a zároveň společnými silami porazit tzv. velkého šéfa (bosse).

Příprava hry:

Hráči zamíchají zvlášť balíček karet černých zombií a zvlášť balíček karet červených zombií.

Přeživší
Karty přeživších

Každý hráč si vezme kartu přeživšího, za kterého bude hrát, a otočí ji odpovídající stranou nahoru — při sólové hře je to strana s označením „1H“, pro hru více hráčů je určena strana opačná. Zároveň si hráči vyberou kartu velkého šéfa pro tuto hru a otočí ji na stranu určenou pro obtížnost, na které se dohodli — pro snadnou obtížnost je určena bílá strana karty, pro ostatní obtížnosti karta červená.

Podle zvolené obtížnosti si také každý hráč vylosuje příslušný počet počátečních zombií, které umístí na nejvzdálenější pozici vedle svého přeživšího (u každého přeživšího se nacházejí tři pozice — horní nejvzdálenější, prostřední a spodní nejbližší).

Průběh hry:

Každá hra se hraje na dvě kola a každé kolo na devět tahů. První kolo je „zahřívací“, velký šéf přichází na řadu až ve druhém.

Příprava 1. kola:

Příprava 1. kolo
Příprava 1. kola

Hráči zamíchají 10 karet tahů a 9 z nich náhodně umístí lícem dolů do řady. Nepoužitou kartu odloží stranou, aniž by se na ni podívali. Dále zamíchají balíček 7 karet oživení a tyto karty náhodně umístí lícem dolů pod 3. až 9. kartu tahu. Tím je první kolo připraveno.

Průběh 1. kola:

V prvním kole se odehraje postupně 9 tahů, přičemž každý má následující průběh:

Karty tahů
Karty tahů

1. Otočení karty tahu. Hráči otočí první dosud neotočenou kartu tahu zleva.

2. Útok přeživších. Každý přeživší má čtyři zbraně označené barvami — modrou, zelenou, červenou a žlutou. Všichni hráči současně zaútočí na zombie těmi zbraněmi, jejichž barva je uvedená na otočené kartě tahu. To znamená, že začerní na kartě zombie zásahové plochy ve tvaru, který je uveden u použité zbraně. Přitom musí dodržet některá pravidla:

 • Tvary zásahu je možné libovolně otáčet a zrcadlit.
 • Vždy se musí zaškrtat úplný tvar zásahu, nelze zaškrtat pouze jeho část.
 • Každou zásahovou plochu lze zaškrtnout pouze jednou a oblast mimo ohraničení plnou čarou nelze zasahovat.
 • Pokud hráč nemůže nebo nechce použít celý tvar zásahu, může místo toho zaškrtnout jednu libovolnou zásahovou plochu.
 • Každý hráč útočí na zombie, které se nacházejí u jeho karty přeživšího. Výjimku tvoří zbraně s velkým dostřelem, které mohou útočit i na zombie u sousedního hráče po levici nebo po pravici.

Některé zbraně mají uveden efekt, který lze před zásahem nebo po zásahu touto zbraní použít.

Jakmile hráč zaškrtne plochu, na které je nakreslen náboj, obtáhne si další symbol náboje na kartě svého přeživšího. Obdobně si zde obtáhne symbol štítu, pokud zaškrtne plochu, na které je štít nakreslen.

V průběhu útoku může hráč kdykoliv použít libovolný počet nábojů, které dříve získal (jsou obtažené), a za každý použitý náboj zaškrtnout jednu zásahovou plochu na libovolné zombii; použitý náboj pak přeškrtne.

Zombie
Zombie

3. Zabití zombie a vylepšení zbraně. Pokud se hráči podaří vyškrtat všechny zásahové plochy na kartě zombie, je tato mrtvá a její karta se odstraní ze hry. Za každou zabitou zombii si může hráč vylepšit jednu svoji zbraň. Každá zbraň může mít až dvě vylepšení, přičemž žluté zbraně jsou plně vylepšené již na začátku hry. Vylepšené zbraně umožní např. odhodit zasaženou zombii až na nejvzdálenější pozici, použít zbraň v rámci tahu vícekrát, získávat náboje nebo štíty dalšími způsoby, rozdělit tvar zásahu na dvě části, způsobit zranění všem zombiím na stejné pozici nebo jedné zombii z každé pozice apod.

4. Pohyb a útok zombií. Po útoku přeživších a vylepšení zbraní se pohnou (resp. aktivují) ty zombie, jejichž symbol se shoduje se symbolem na otočené kartě tahu (jedna nebo dvě šipky). Pokud je na kartě křížek, neaktivuje se žádná zombie, při otočení žluté zbraně se naopak aktivují všechny zombie. Aktivace znamená:

 • Pokud je aktivovaná zombie na nejspodnější pozici (nejblíž k přeživšímu), zaútočí na něj a způsobí mu tolik zranění, kolik je nezačerněných hvězdiček na její kartě. Má-li hráč obtažené dostupné štíty, může přeškrtnutím jednoho štítu vykrýt jedno zranění. Za každé nevykryté zranění musí přeškrtnout jedno srdíčko. Jakmile kterýkoliv hráč přeškrtne poslední srdíčko, všichni hráči prohrávají hru.
 • Ostatní aktivované zombie se posunou o jednu pozici dolů (blíž k přeživšímu).

5. Oživení zombií. Od 3. tahu se na jeho konci ještě otočí karta oživení. Ta určuje, kolik nových zombií a jakých typů (černé lehčí, červené těžší) se nově objeví. Hráči příslušné karty vytáhnou z balíčků a umístí lícem nahoru na stůl. Následně si je libovolným způsobem rozdělí mezi sebe (i nerovnoměrně) a umístí na nejvzdálenější pozici u karty svého přeživšího.

Po oživení zombií v 9. tahu následuje druhé kolo.

Příprava 2. kola:

Příprava 2. kolo
Příprava 2. kola

Hráči opět zamíchají všech 10 karet tahů a 9 z nich náhodně umístí lícem dolů do řady. Nepoužitou kartu odloží stranou, aniž by se na ni podívali. Dále zamíchají balíček 3 karet velkého šéfa s číslem 1 a položí je lícem dolů pod 3., 4. a 5. kartu tahu. Potom zamíchají balíček 4 karet velkého šéfa s číslem 2 a položí je lícem dolů pod 6. až 9. kartu. Kartu velkého šéfa otočenou odpovídající stranou nahoru umístí před jednoho z hráčů a začíná druhé kolo.

Průběh 2. kola:

Bossové
Karty velkých šéfů

Průběh druhého kola je shodný s průběhem kola prvního, pouze s těmito rozdíly:

V kroku „2. Útok“ může hráč útočit také na velkého šéfa, který se nachází před ním. Pravidla pro zaškrtávání útoků jsou stejná jako u ostatních zombií. Stejně tak je možné získávat náboje nebo štíty. Zbraně s velkým dostřelem mohou útočit i na velkého šéfa, který se nachází před sousedním hráčem po levici nebo po pravici.

V kroku „5. Oživení zombií“ se otáčí karty velkého šéfa. Může nastat některá z následujících situací nebo jejich kombinace:

 • Normální útok. Každý hráč utrží tolik zranění, kolik je nezaškrtnutých žlutých hvězdiček na kartě velkého šéfa. V případě silnějšího útoku se sčítají žluté a modré hvězdičky dohromady.
 • Speciální útok. Každý velký šéf má na své kartě popsán speciální útok. Pokud je aktivován, je nutné se řídit těmito pokyny.
 • Oživení zombií. Do hry jsou nasazeny karty nových zombií stejným způsobem jako v prvním kole.

Na konci kroku 5 se karta velkého šéfa přesune před dalšího hráče v pořadí a pokračuje se dalším tahem.

Konec hry:

Hra končí, pokud nastane některá z následujících situací:

 • Je zaškrtnuta poslední zásahová plocha na kartě velkého šéfa. V takovém případě hráči vítězí bez ohledu na to, kolik jim zbývá životů a kolik zombií se u nich nachází.
 • Je přeškrtnuto poslední srdíčko na kartě libovolného hráče. V takovém případě všichni hráči okamžitě hru prohrávají.
 • Po dohrání devátého tahu druhého kola má velký šéf na své kartě nějakou nezaškrtnutou zásahovou plochu. V takovém případě všichni hráči hru prohrávají.

Sólová hra:

Pomocníci
Pomocníci

Sólová hra se hraje stejně, pouze s těmito odlišnostmi:

 • Hráč používá kartu přeživšího na straně s označením „1H“.
 • Při přípravě hry si hráč ze speciálního balíčku modrých karet vylosuje tři pomocníky (musí mít jiná jména než je karta zvoleného přeživšího) a jejich karty si umístí poblíž.
 • Pokud otočená karta tahu obsahuje smajlík, může hráč zaútočit také pomocníkem. Pomocník může zaútočit buď před, nebo po útoku přeživšího. Kartu použitého pomocníka hráč otočí lícem dolů a do konce tohoto kola jej již nemůže použít.
 • Před začátkem druhého kola hráč otočí všechny pomocníky lícem nahoru.

Autor: mh

Další názvy této společenské hry

Charitativní aukce

Malý princ - Udělej mi planetu - dobročinná aukce
Malý princ - Udělej mi planetu - dobročinná aukce
Akt. cena: 6000
Končí za: 2 hodiny

Všechny tyto aukce >>

Vybíráme z Bazaru

Chodí pešek okolo + Piratatak (2 dětské karetky)
Akt. cena: 99 Kč
Končí za: 7 dnů

Offcanvas