Tokaido Duo - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–2
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
ADC Blackfire Entertainment - logo
Autoři: Antoine Bauza
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Na japonském ostrově Šikoku vládne čilý ruch. Poutníci konají své pouti po chrámech a zahradách okolo ostrova, z jejichž návštěv čerpají vnitřní sílu. Malíři se potulují krajinou a malují obrazy krásných scenérií, které potom rozdávají pro potěchu všech. A mezi nimi pendlují kupci, kteří v horských oblastech pořizují různé zboží, aby je v přímořských městečkách prodávali zájemcům. A mezi všemi panuje povznesená nálada.

Tokaido Duo je hra pro dva hráče, která tématicky navazuje na starší hru Tokaido. Tentokrát každý hráč pohybuje svými třemi figurkami (poutník, malíř, kupec) po ostrově Šikoku a snaží se získat co nejvíce vítězných bodů - cílem hry je tak logicky získat větší celkový počet vítězných bodů než soupeř.

Příprava hry:

Setup
Úvodní setup (zdroj obrázku: ADC Blackfire)

Na stůl rozevřete hrací plán. Na něj náhodně na příslušná místa (spojená s pobřežními městečky) umístěte čtvercové žetony stánků lícem nahoru, na tři vyhrazená místa dejte modré žetony vln ve tvaru praporku, každý z nich náhodnou stranou nahoru (jsou oboustranné), a nakonec přidejte kruhový žeton horkých pramenů. Do plátěného pytlíčku si připravte osmiúhelníkové žetony předmětů.

Každý z hráčů si vezme jednu desku pro každou postavu (celkem tedy tři) a komponenty zvolené barvy (fialová nebo zelená) — své tři figurky postaví na označená místa na hracím plánu, na desku malíře náhodně a tak, aby neznal jejich líce, vyskládá všechny své žetony obrazů rubovou stranou nahoru (obrázek štětce) a na desce poutníka označí pomocí dřevěných válečků chrám a zahradu s číslem 1.

Průběh hry:

Oba hráči se pravidelně střídají ve svých tazích. Hru začíná ten, jehož figurky jsou umístěné na straně hracího plánu s kompasem.

Hráč na tahu hodí třemi kostkami. Každá kostka je určena pro jednu konkrétní postavu. Hráč na tahu si vezme jednu kostku a musí přesunout svoji příslušnou figurku přesně o hozený počet polí (ani o více, ani o méně). Zároveň v rámci tohoto tahu nesmí s touto figurkou navštívit stejné pole víckrát. Na cílovém políčku pak může (ale nemusí) provést jeho efekt.

Následuje druhý hráč, který si vybere jednu ze dvou zbylých kostek a provede s ní tah podle stejných pravidel. Nakonec kolo dokončí opět hráč na tahu, který musí provést tah s figurkou podle poslední kostky. Nyní se role vymění a na tahu je soupeř. Tímto způsobem se střídají až do okamžiku, kdy nastane konec hry.

Tahy postav:

Každá ze tří postav má svůj vlastní způsob pohybu po hracím plánu a svůj způsob získávání vítězných bodů.

 • Poutník se pohybuje výhradně po obvodu hracího plánu (ostrova) po kruhových políčkách a pouze po směru hodinových ručiček. Na každém políčku může být jenom jedna figurka, je-li cílové políčko obsazené, přesune se na nejbližší volné ve směru pohybu. Podle typu políčka, kde se jeho figurka zastavila, může hráč provést akci:
  • Chrám, zahrada — posune příslušný ukazatel na své desce poutníka na další pozici. Vítězné body za poutníka se určují tak, že se vynásobí čísla pozic obou ukazatelů.
  • Pobřežní městečko — hráč inkasuje z banku tolik mincí, kolik je vyobrazeno na připojeném žetonu stánku. Jakmile počet jeho mincí přesáhne 10, musí ihned za 10 z nich koupit zlatý plát, který umístí do prvního volného slotu zleva na desce kupce.
  • Pláž — hráč si vezme jeden žeton vln z hracího plánu a umístí si ho na desku příslušné postavy, přičemž nesmí změnit stranu, kterou je žeton otočen nahoru. Každý žeton je určen pro jinou postavu a poskytuje jejímu vlastníkovi určitý bonus při hře s touto postavou. Pokud na hracím plánu již nejsou žádné žetony vln, může ho hráč vzít soupeři.
  • Horké prameny — hráč si vezme z hracího plánu žeton horkých pramenů. Má-li ho v danou chvíli soupeř, pak mu jej vezme. Žeton horkých pramenů umožňuje hráči od jeho dalšího tahu zopakovat tah s poslední použitou kostkou (libovolné postavy) — hráč znovu pohne figurkou a případně provede efekt nového cílového políčka, poté žeton vrátí na hrací plochu.
 • Kupec se pohybuje po políčkách podél oranžových tečkovaných čar. Tím pádem může navštívit dva typy políček:
  • Horské městečko — hráč si vylosuje z pytlíku tolik žetonů předmětů, kolik ukazuje číslo u příslušného městečka a umístí je na svou hrací desku. Maximální počet žetonů na desce je 5 (v případě vlastnictví konkrétního žetonu vln to může být až 6). Má-li po vytažení předmětů z pytlíku hráč více žetonů, sám se rozhodne, které si ponechá, a zbytek vrátí do pytlíku. V horském městečku mohou být v jeden okamžik přítomny obě figurky kupců.
  • Pobřežní městečko — zde hráč může prodat libovolný počet předmětů, které jsou uvedeny na žetonu stánku, každý za uvedenou cenu. Prodané předměty vrací do pytlíku a mince inkasuje z banku. Jakmile počet jeho mincí přesáhne 10, musí ihned za 10 z nich koupit zlatý plát, který umístí do prvního volného slotu zleva na své desce. Vítězné body za kupce se určí podle hodnoty nad posledním umístěným zlatým plátem. V pobřežním městečku může být v jeden okamžik pouze jedna figurka (kupec nebo poutník). Nemůže-li kupec provést plný pohyb podle hodu kostkou, nehýbe se vůbec.
 • Malíř se pohybuje po vnitřních (velkých) polích, přičemž vždy musí překračovat oranžové tečkované čáry (obchodní stezky). Na cílovém políčku může provést jednu ze dvou akcí:
  • Namalování obrazu — hráč otočí na své desce malíře tolik žetonů obrazů lícovou stranou nahoru, kolik jiných figurek se nachází na stejném poli nebo na políčkách po obvodu tohoto pole — počítá se jak soupeřův malíř, tak poutníci a kupci (soupeřovi i vlastní). Žetony se otáčejí postupně od levého horního a pak podle směru četby (po řádcích zleva doprava).
  • Darování obrazu — pokud se shoduje symbol na cílovém políčku se symbolem otočeného obrazu, který se nachází nejvíce vlevo nahoře, může jej hráč darovat. Žeton darovaného obrazu odstraní ze své desky, čímž odkryje číselnou hodnotu políčka. V rámci jednoho tahu může darovat maximálně jeden obraz. Vítězné body za malíře se určí jako nejvyšší odkryté číslo na jeho desce.

Konec hry, vítěz:

Konec hry se spustí v okamžiku, kdy nastane libovolná z následujících situací:

 • Na desce poutníka libovolného hráče je označen poslední chrám nebo poslední zahrada.
 • Na desce kupce libovolného hráče je zlatým plátem obsazena poslední volná pozice.
 • Na desce malíře libovolného hráče je odkryto poslední políčko.

V takovém případě se ještě dohraje kolo (upotřebí se všechny kostky) a dojde ke sčítání bodů. Každý hráč si sečte vítězné body za všechny své postavy a hráč s vyšším počtem vítězných bodů se stává vítězem. V případě shody je vítězem ten, komu zbylo více mincí.

Autor: mh

Vybíráme z Bazaru

Mille Fiori
Mille Fiori
Akt. cena: 660 Kč
Končí za: 45 minut

Offcanvas