Squid Game - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 3–6
Doporučený věk: od 16 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: Současnost
Herní kategorie: karetní hra, párty hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
ADC Blackfire Entertainment - logo
Autoři: Nicholas Cravotta
Rebecca Bleau
Skylar Cravottableau
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Privátní: sg.png

Squid Game je blafovací párty hra pro 3–6 hráčů na motivy stejnojmenného seriálu společnosti Netflix, v níž se hráči snaží, aby co nejvíce jejich žetonů přežilo do další hry.

Příprava hry:

Každý hráč si vezme 12 týmových žetonů a dvě sady hráčských karet ve zvolené barvě. Vybere si 7 žetonů, se kterými se zúčastní první hry, a zbylých 5 si ponechá v zásobě. Čísla na žetonech mohou hrát roli při určování začínajícího hráče (čím větší, tím lepší). Cílem je projít se svými žetony všechny dílčí hry. Vítězem se stává hráč, jehož žeton jako první dosáhne hlavy olihně v poslední, šesté hře, případně jehož žetony v této hře zůstanou na hracím plánu jako poslední nevyřazené.

Průběh hry:

Hra se skládá ze šesti dílčích her, které vycházejí z televizního seriálu a které hráči absolvují v daném pořadí. Kromě první hry na začátku každé další si každý hráč přidá do svého aktivního týmu jeden žeton ze zásoby. Ať už v předchozí hře dopadl jakkoliv, bude tak vždy začínat minimálně s jedním žetonem.

Každá dílčí hra se hraje na jiném hracím plánu a má odlišná pravidla. Vždy však platí, že jakmile je nějaký žeton vyřazen, hráč o něj přichází až do konce herní partie. Některé hry používají časomíru, která je nastavena na určený čas.

Červená, zelená

Privátní: Cervena_zelena.jpg

Hráči postupně nasazují své žetony z aktivního týmu na hrací plán za startovní čáru a pak tajně zahrají jednu ze svých karet s čísly 0–4. Pak otočí vrchní kartu z balíčku panenky a odhalí svoje volby. Každý, kdo zvolil číslo, které je na otočené kartě panenky přeškrtnuté, musí vyřadit jeden svůj žeton, který je nejblíže cílové čáře. Ostatní posunou všechny své žetony o zvolený počet polí. Žeton, který se dostal až za cílovou čáru, přežívá do další hry. Kdo zahrál kartu s číslem 0, neposouvá se, ale může postrčit a tím vyřadit žeton soupeře, který je na stejném poli nebo na poli před ním. Použité karty si hráči před dalším tahem vezmou zpátky do ruky.

Jakmile je balíček karet panenky prázdný, zamíchá se, časomíra se posune a ve hře se pokračuje. Jakmile časomíra dosáhne nuly, všechny žetony, které se nestihly dostat za cílovou čáru, jsou vyřazeny.

Dalgona

Privátní: Dalgona.jpg

Hráči nejprve rozmístí své žetony z aktivního týmu na počáteční sekci libovolných tvarů hracího plánu: kruh, trojúhelník, hvězdička, deštník. Rozmístění je naprosto libovolné. Každý tvar má jiný počet sekcí a jeho dokončení je tak různě obtížné.

Hráč po pravici hráče, který je na tahu, zamíchá balíček karet pro tuto hru. Hráč na tahu pak postupně otáčí karty. Může kdykoliv skončit, ale musí otočit minimálně jednu kartu. Otočí-li kartu tvaru, může posunout jeden svůj žeton na tomto tvaru o jednu sekci dál. Nemá-li na něm svůj žeton, musí posunout žeton soupeře. Pokud by měl žeton opustit poslední sekci tvaru, přežívá do další hry. Otočí-li kartu „Křup!“, musí vyřadit jeden svůj žeton a jeho tah končí. Je-li to však první karta, kterou otočil, vyřadí místo svého jeden žeton soupeře.

Jakmile všichni hráči dohrají svůj tah, časomíra se posune. Jakmile časomíra dosáhne nuly, všechny žetony, které zůstaly na hracím plánu, jsou vyřazeny.

Přetahovaná

Privátní: Pretahovana.jpg

Hráči nejprve střídavě rozmisťují své žetony na levou nebo pravou stranu tří mostů. Lze mít svůj žeton na obou stranách stejného mostu. Žeton nelze umístit tak, aby na jedné straně mostu byla převaha dvou a více žetonů než na protilehlé. Žetony, na které na mostě nezbyde místo, jsou automaticky vyřazeny. Žetony z té strany mostu, která nemá na protilehlé straně žádný žeton, automaticky přežívají do další hry.

Potom každý hráč za každý svůj žeton na mostě přiloží lícem dolů jednu svoji kartu k příslušné straně. Nakonec se karty otočí a každý most se vyhodnotí. Žetony na té straně, která má vyšší součet, přežívají do další hry, žetony na protilehlé straně jsou vyřazeny. Je-li však mezi přiloženými kartami na obou stranách dohromady lichý počet karet s číslem 0, vyhrává místo toho strana s nižším součtem.

Kuličky

Privátní: Kulicky.jpg

Hráči nejprve vytvoří ze svých žetonů v aktivním týmu dvojice. Je možné vytvořit dvojici i ze dvou žetonů stejného hráče, v takovém případě jeden žeton přežívá a druhý je vyřazen. Zbyde-li lichý žeton, automaticky přežívá do další hry.

Potom každý hráč na tahu vybere jednu dvojici, ve které je jeho žeton, a určí variantu, kterou bude hrát:

 • Sudá, lichá: Hráč na tahu si vezme tajně do dlaně jednu nebo dvě kuličky. Soupeř hádá, je-li počet kuliček v dlani lichý nebo sudý. Žeton vítěze přežívá, žeton poraženého je vyřazen.
 • Čára: Nejprve druhý hráč a po něm hráč na tahu hodí jednu kuličku na hrací desku se stěnou. Přežívá žeton hráče, jehož kulička je blíž k čáře. Spadne-li kulička ze stolu, žeton tohoto hráče je vyřazen.

Skleněný most

Privátní: Skleneny_most_2.jpg

Hráči nejprve vytvoří řadu ze svých žetonů v aktivním týmu. V tomto pořadí je pak postaví před hranu mostu, který se připraví z tolika dílů, kolik je celkem žetonů ve hře (maximálně osm) — díly zamíchají a pokládají je prasklinami dolů tak, aby nikdo nevěděl, kde se praskliny nacházejí.

Každý zahraje tajně jednu svoji kartu s čísly 0–4. Pak se karty odhalí a každý hráč v daném pořadí posune jeden svůj žeton ve frontě nebo po mostě o zahraný počet míst. Má-li se přesunout na neotočený díl mostu, musí si vybrat dlaždici. Je-li nepoškozená, přesune na ni žeton a pokračuje ve hře. Je-li prasklá, jeho žeton je vyřazen. Jsou-li na pozici, kam se chce přesunout, již dva žetony, nastane řetězová reakce a jeden z žetonů se musí posunout dopředu, aby mu uvolnil místo (vlastník posouvaného žetonu sám určí, na kterou dlaždici se přesune). Je možné, že tak vyvolá další řetězové reakce. Pokud hráč zahrál kartu s číslem 0, strčí do žetonu, který je na stejné pozici jako jeho žeton (tentokrát rozhoduje on, kam bude žeton postrčen, a může tak soupeřův žeton i vyřadit). Žeton, který se dostane až na druhou stranu mostu, přežívá do další hry.

Zahrané karty se tentokrát do ruky nevrací. Teprve až všichni hráči vyčerpají své karty, vezmou si je zpět, časomíra se posune a hra pokračuje. Jakmile časomíra dosáhne nuly, všechny žetony, které se nedostaly na druhou stranu mostu, jsou vyřazeny. Jsou-li hráči při odkrývání mostu příliš rychlí, může být časový limit zásahem VIP zkrácen.

Hra na oliheň

Privátní: Olihen.jpg

Používá se speciální hráčská sada karet (se symbolem olihně na rubu). Každý hráč umístí jeden svůj žeton na hracím plánu do čtverce a ostatní žetony do bezpečné zóny. Zde jsou žetony v bezpečí před útoky ostatních. Hráč s nejmenším počtem žetonů si vezme žeton rychlosti. V případě rovnosti ho dostane hráč, který má v týmu žeton s nejvyšším číslem.

Hráči hrají v tazích:

 • Každý hráč před sebe zahraje jednu kartu lícem dolů. Potom všichni hráči zahrané karty odhalí.
 • Karty se vyhodnocují podle čísel v pořadí 1, 2, 3, 4. U hráčů se stejnými kartami začíná hráč s žetonem rychlosti, případně ten, který je mu po směru hodinových ručiček nejblíže:
  1. Kdo zahrál obranu, je v bezpečí před bodnutím, ale může být strčen.
  2. Kdo zahrál bodnutí, může bodnout žeton ve stejné zóně, který nezahrál obranu ani bodnutí. Bodnutý žeton je vyřazen ze hry. Pokud hráč zahrál bodnutí, ale žádný jeho žeton nemůže nikoho bodnout, je jeden jeho žeton vyřazen ze hry.
  3. Kdo zahrál strčení, může strčit žeton ve stejné zóně, který zahrál obranu. Strčený žeton je vyřazen ze hry.
  4. Kdo zahrál pohyb, může přesunout jeden svůj žeton do sousední zóny. Komu se podaří jako prvnímu přesunout svůj žeton do hlavy olihně, vyhrává celou partii. Trojúhelník je sice jedna zóna, ale je rozdělen na 8 dílčích očíslovaných polí. Žeton musí projít postupně všecha pole v trojúhelníku od 1 do 8. Do hlavy olihně se lze přesunout pouze z pole číslo 8.
 • Každý žeton v trojúhelníku se ještě automaticky posune o jedno očíslované políčko dále.
 • Žeton rychlosti se předá dalšímu hráči v pořadí a hra pokračuje.

Pokud jsou žetony všech ostatních hráčů vyřazeny, vítězem se stává hráč, jehož žetony zůstaly na hracím plánu jako poslední.

Konec hry:

Hra končí ve chvíli, kdy je znám vítěz Hry na oliheň, který se stává vítězem celé Squid Game.

Autor: mh

Offcanvas