Spící bohové

xxxxxxxxxo hodnoceno 84x (Seznam vlastníků)

Spící bohové - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 2500 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: kooperativní
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: REXhry
Lucky Duck Games
Red Raven Games
Autoři: Ryan Laukat
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Privátní: Rozmisteni_prvku.jpg
Rozmístění herních prvků s pomocí samostatně zakoupeného insertu

Spící bohové jsou kampaňovou kooperativní hrou pro 1 až 4 hráče. Autorem hry je Ryan Laukat, takže můžete očekávat jeho typické ilustrace, podobně jako třeba ve hře Cestou necestou, ačkoliv tentokrát se děj neodehrává v jeho fiktivním světě Arzium, ale v tajemném Moři ztracenců.

Téma hry:

Hráči představují posádku parníku Mantikora, jehož kapitánkou je Sofi Odessová, a který se v roce 1929 cestou z Hongkongu do New Yorku dostal do obrovské bouře. Když pominula, posádka zjistila, že se nachází v tajemném Moři ztracenců, kterému vládnou mocní bohové. Ti však upadli do hlubokého spánku, a proto sem přivedli Mantikoru, aby jim její posádka pomohla se probudit. K tomu musí hledat posvátné předměty ukryté na různých místech soustroví. Pokud jich najdou dost, možná bohy probudí, a oni je na oplátku pošlou domů.

Cíl hry:

Cíl hry není striktně definován. Hráči jsou sice v souladu s tématem hry motivováni hledat posvátné předměty, ale těch hra obsahuje 50, a hráči zpočátku netuší, kolik jich musí najít, aby se bohové probudili. Skutečným cílem je tak plout s lodí po Moři ztracenců, navštěvovat jednotlivé očíslované lokace (kterých hra obsahuje 144 na 9 dvoustranných mapách), plnit dílčí úkoly, které jim budou v průběhu hry zadány, a prožívat jednotlivé příběhy.

Příprava kampaně:

Na začátku kampaně se hra připraví podle instrukcí v pravidlech. Klíčové prvky přípravy jsou:

 • Hráči si mezi sebou co nejrovnoměrněji rozdělí osm členů posádky (jejich desky) kromě kapitánky Odessové, která je společná všem hráčům, a každý hráč si vezme 1 žeton rozkazu a 1 kartu schopnosti (bez ohledu na počet vlastněných postav). Zároveň určí začínajícího hráče, který dostane žeton kapitána.
 • Doprostřed stolu se umístí atlas rozevřený na stranách 2 a 3 a figurka lodi se umístí do oblasti s lokací č. 2.
 • Poblíž atlasu se umístí deska lodi stranou podle počtu hráčů nahoru, na ni se položí počáteční zdroje (3 mince a 1 obilí) a podle příslušných instrukcí sestavený balíček 18 karet událostí.
 • Poblíž desky lodi se lícem nahoru umístí čtyři karty dobrodružství, které obsahují slovo „Počáteční“: Gloria Walkerová, Polévka, Lívance a Výbava.
 • Hráči si vezmou a vyplní jeden list lodního deníku a vyberou si verzi hry — běžná, nebo nelítostná.

Začátek kampaně:

První kampaň je nutné začít v Příručce pro rychlý začátek, která obsahuje příběhový úvod (kdo jste a kde jste se ocitli) a stručné představení základních principů pomocí tutoriálu. Při startu dalších kampaní už můžete tento začátek přeskočit.

Průběh hry:

Privátní: Mantikora.jpg
Mantikora kotví v přístavu

Hra se hraje na tahy. V každém tahu hraje především aktivní hráč, který vlastní žeton kapitána. Na konci tahu se žeton předá dalšímu hráči v pořadí. Každý tah se skládá z těchto fází:

 1. Lodní akce — aktivní hráč přesune figurku na desce lodi na některé z funkčních míst na lodi a provede příslušné akce. Těmi může být v závislosti na konkrétním místě: zisk karty (karet) schopnosti, zisk žetonů rozkazů, odebrání aktuálně umístěných žetonů rozkazů z karet a desek postav, vyléčení jednoho zranění, odstranění jednoho žetonu únavy, hledání peněz, jídla a materiálu.
 2. Událost — aktivní hráč odhalí a vyřeší vrchní kartu z balíčku událostí na desce lodi. Vyřešení karty události je povinné, nelze ji ignorovat. Po vyřešení je karta většinou odhozena, karta s textem „Stálá“ však zůstává ve hře tak dlouho, dokud nejsou splněny podmínky pro její odhození.
 3. Dvě akce — aktivní hráč teď může provést libovolné dvě z dostupných akcí, přičemž může provést i dvakrát stejnou akci. Místo toho může jednu resp. obě akce vynechat a vzít si místo toho jeden resp. dva žetony rozkazu. Dostupné akce jsou:
  • Cestování — přesun lodi o 1 až 4 oblasti podle výsledku zkoušky zručnosti.
  • Průzkum — prozkoumání jedné očíslované lokace v oblasti, ve které se nachází figurka lodi. To se provádí přečtením příslušného odstavce v Knize příběhů. Průzkum se pak může dále větvit podle situace nebo podle rozhodnutí hráčů do dalších pododstavců. Akce průzkumu končí ve chvíli, kdy hráč při čtení v Knize příběhů narazí na instrukci „Vraťte se na loď.“ Do té doby stejná akce průzkumu stále probíhá.
  • Akce tržiště — lze provést pouze v oblasti, která obsahuje lokaci s tržištěm. Umožňuje nákup předmětů ze sedmi karet, které se odhalí z vrchu balíčku tržiště. Zakoupené karty se položí na stůl lícem nahoru vedle karet dobrodružství a jsou k dispozici všem hráčům. Nezakoupené karty se vrátí dospod balíčku tržiště.
  • Akce přístavu — lze provést pouze v oblasti s přístavem (pojmenovaná lokace označená speciálním symbolem). V přístavu může hráč provést libovolný počet dostupných akcí, mezi které patří především obnovení zdraví (vyléčení zranění), odstranění žetonů únavy, opravení poškození lodi, zisk karty úrovně pro některou z postav (zaplacením dříve získaných bodů zkušenosti).
 4. Konec tahu — aktivní hráč předá žeton kapitána hráči po levici.

Další herní prvky:

Výzva osudu — je především součástí zkoušek, ale může být potřeba i v jiných situacích (např. určení, která část lodi byla poškozena). Hráč otočí vrchní kartu z balíčku schopností a použije číslo uvedené v levém horním rohu. Použitou kartu odhodí na odhazovací balíček. Místo otočení karty z balíčku schopností hra umožňuje hodit šestistěnnou kostkou (ta však není její součástí).

Zkouška — test konkrétní dovednosti (síla, pozornost, důvtip, zručnost, mazanost). Zkoušky se mohou účastnit libovolné postavy se zdravím alespoň 1, každá však získá 1 žeton únavy (má-li postava 2 žetony únavy, nemůže se účastnit zkoušek). Jedná-li se o postavu jiného než aktivního hráče, musí tento hráč zaplatit 1 žeton rozkazu (paušálně, bez ohledu na počet jeho zapojených postav); kapitánka patří vždy aktivnímu hráči, takže za její použití se žeton rozkazu neplatí. Pak se sečte požadovaná dovednost všech zapojených hráčů a přičte se číslo z výzvy osudu. Nyní lze případně výslednou hodnotu zvýšit odhozením karet schopností z ruky (+1 za každou odhozenou kartu s požadovanou dovedností) nebo použitím žetonů rozkazu k aktivování schopností členů posádky. Je-li konečná hodnota stejná nebo vyšší, než je zkouškou požadováno, jedná se o úspěch, jinak o selhání a je nutné čelit následkům.

Boj — bojování s jedním nebo více nepřáteli. Podle instrukcí v textu se připraví karty nepřátel požadovaných čísel a v náhodném pořadí se umístí vedle sebe lícem nahoru. Boj probíhá v kolech, kterého se účastní všichni hráči, kteří si předtím co nejrovnoměrněji rozdělí 4 kostičky bojových akcí. V každém kole hráči v libovolném pořadí používají svoje kostičky bojových akcí tak, že vždy jednu položí na desku postavy se zdravím aspoň 1, která zaútočí. Každý jednotlivý útok se skládá ze těchto částí:

 • Test zásahu: hráč si vybere jednoho nepřítele a musí svou přesností dorovnat nebo překonat jeho obranné číslo (provede výzvu osudu + bonusy na přesnost).
 • Zranění: pokud hráč zasáhl, umístí na kartu nepřítele tolik žetonů zranění, kolik je uvedeno u použité zbraně (+ případné bonusy). Musí je však umístit tak, aby každý žeton (s výjimkou prvního) sousedil stranou s jiným žetonem z tohoto zásahu. Jakmile je na kartě nepřítele překryté poslední políčko se symbolem srdce, je nepřítel poražen a jeho karta se odstraní ze hry (nepřítel již neprovede ani protiútok).
 • Protiútok: neporažený nepřítel zasadí zranění útočící postavě.
 • Pokud hráč minul, pak po protiútoku nepřítele mu zasadí jedno zranění.

Jakmile všichni hráči vyčerpají svoje kostičky bojových akcí, všichni doposud neporažení nepřátelé zaútočí a provedou své případné akce na konci kola, hráči si znovu rozdají kostičky bojových akcí a následuje další kolo. Boj končí poražením všech nepřátel, nebo ve chvíli, když všechny postavy mají 0 zdraví.

Karty úkolů — hráči je získají na různých místech a snaží se je plnit. Jakmile je úkol splněn (což se hráči dozví v Knize příběhů), odloží jeho kartu do speciální krabičky.

Karty dobrodružství — hráči je získají na různých místech, poté si je vyloží na stůl a můžou je používat tak, že na ně umístí požadovaný počet žetonů rozkazu.

Posvátné předměty — speciální případ karty dobrodružství. Získání posvátného předmětu si hráči poznamenají do tabulky dosažených úspěchů. Získají-li určitý počet různých posvátných předmětů, odemknou se jim další karty. Jinak se posvátný předmět používá stejně jako běžné předměty. Celkový počet získaných posvátných předmětů může také ovlivnit, kterého konkrétního očíslovaného konce hráči dosáhnou.

Negativní stavy — postavy mohou získat žetony negativních stavů, které jim dávají různé postihy (nízká morálka, otrava, slabost, strach, šílenství). Tyto stavy mohou být odstraněny pomocí schopností postav nebo karet dobrodružství.

Zdraví / Zranění — každá postava má uvedeno maximální zranění, které vydrží. Za každé zranění se přidá na její desku žeton zranění. Zdraví je rozdíl maximálního zranění a aktuálního zranění. Má-li postava 0 zdraví (neboli počet zranění se rovná maximálnímu počtu), nemůže se účastnit akcí, dokud si nevyléčí alespoň 1 zranění. Mají-li všechny postavy 0 zdraví, jedná se o prohru (viz níže).

Poškození lodi — loď může získávat kostičky poškození. Vždy se provede výzva osudu k určení, které místo na lodi získá poškození. Většina míst snese dvě poškození, kromě trupu, který snese pouze jedno. Je-li dané místo plně poškozeno, je nefunkční a nemůže být použito pro lodní akci. Je-li na desce lodi umístěno 11 kostiček poškození, jedná se o prohru (viz níže).

Dobrání balíčku událostí:

Jakmile je dobrán celý balíček událostí, v dalším tahu hráči místo karty událostí přečtou příslušný odstavec z Knihy příběhů (je uveden na desce lodi). Řídí se instrukcemi, ale vždy nakonec dojde k těmto krokům: připraví se další balíček 18 událostí a všichni hráči odhodí všechny karty schopností, a to jak z ruky, tak od postav (nikoliv karty úrovní). Ve hře se pak pokračuje.

Prohry:

Vždy, když loď získá 11 kostiček poškození, nebo všichni členové posádky mají 0 zdraví, jedná se o prohru. Při nelítostné verzi hry tím končí celá kampaň, při běžné hře si hráči tuto prohru poznačí do lodního deníku, přesunou loď do nejbližšího přístavu, odeberou z balíčku 6 karet událostí a pokračují ve hře. Počet utrpěných proher se projeví v závěrečném skóre a v tom, že hráči budou mít na celou kampaň méně tahů.

Konec kampaně:

Kampaň končí tak, že hráč narazí na jeden ze 13 očíslovaných konců. K tomu může dojít některým z těchto způsobů:

 • Přímo při čtení konkrétního odstavce Knihy příběhů.
 • Pokud se potřetí dobere balíček událostí, začnou číst v Knize příběhů první odstavec zakončení. V rámci tohoto zakončení ještě prožijí jedno závěrečné dobrodružství, v němž se také dostanou k jednomu z očíslovaných konců.

V obou případech si číslo konce zapíší do lodního deníku a zachovají se podle uvedených instrukcí.

V případě, že hrají nelítostnou verzi hry a jejich loď získá 11 kostiček poškození nebo všichni členové posádky mají 0 zdraví, kampaň končí prohrou bez uvedení čísla konce.

Závěrečné skóre:

Po skončení kampaně hráči provedou závěrečné bodování: +2 za každou kartu dobrodružství (+4 je-li to posvátný předmět), +1 za každou kartu úkolu (splněné i nesplněné), +2 za každou kartu úrovně, +1 za každé dvě zbývající mince, +1 za každý zbývající artefakt, +10 za dosažení očíslovaného konce, -10 za každou prohru při běžné variantě hry, +25 za hraní nelítostné varianty hry.

Autor: mh

Rozšíření hry (2)

Sleeping Gods: Dungeons (2021)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxoo (hodnoceno 2x)

Sleeping Gods: Tides of Ruin (2020)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxo (hodnoceno 4x)

Získaná ocenění

 • Trolí palec - 2023 (Kooperativní hra)

Další názvy této společenské hry

Offcanvas