Na křídlech draků

xxxxxxxxxo hodnoceno 31x (Seznam vlastníků)

Na křídlech draků - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–5
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: karetní hra, strategická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
MINDOK - logo
Autoři: Connie Vogelmann
David J. Studley
Rok vydání: 2024
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Ve hře Na křídlech draků se hráči stávají amatérskými drakology ve světě Wyrmspan, obývaném draky různých forem. Hra je pokračováním hry Na křídlech, s níž sdílí část mechanik. I zde se tak hráči snaží přilákat zvířata do tří různých habitatů (zde jsou to tři jeskyně ‒ Karmínová kaverna, Sluneční sluj a Purpurová průrva), tj. získávat karty draků, umísťovat je do jeskynních komor a na konci hry získat co nejvíce bodů; ty se opět získávají za samotné draky, za pod ně zasunuté karty, za jimi snesená vejce a naskladněné zdroje, za plnění úkolů a za splnění podmínek některých draků pro konec hry. Naproti tomu některé prvky jsou oproti původní hře odlišné či zcela nové.

Příprava hry:

Hráči rozmístí na dosah všech hráčů desku drakologie, na niž umístí desku jednoho ze čtyř Dračích bratrstev, dále desku nabídky karet, na niž vyloží po třech kartách draků a jeskyní (oba balíčky položí vedle), počítadlo kol, na něž nalosují pro každé kolo destičku s úkolem, a ostatní komponenty (mince, vejce, suroviny). Každý hráč si poté vezme desku hráče a dřevěné komponenty své barvy, 6 mincí, 1 vejce, 3 karty draka a 3 karty komory (z nichž si ponechají libovolnou kombinaci 4 karet) a 3 suroviny dle vlastní volby.

Privátní: karty.draku.webp

Průběh hry:

Hra trvá po čtyři kola, v každém z nich se hráči střídají v tazích, během nichž se snaží přilákat draky do jeskyní; jednotlivé komory (s výjimkou první komory každé jeskyně, dostupné od začátku hry) však musejí nejprve vyhloubit. Do jeskyní lze rovněž vyslat dobrodruha na průzkum (podrobnosti k jednotlivým akcím viz níže). Na každé kartě draka jsou uvedené:

  • náklady na zahrání karty;
  • prostředí, tj. jeskyně, které je drak schopen obývat;
  • efekty draka, které mohou být spuštěny 1) při vyložení draka, 2) při průzkumu jeskyně (viz níže), 3) na konci každého kola, nebo 4) na konci hry;
  • počet bodů do závěrečného vyhodnocení;
  • velikost draka: velký, střední, malý nebo mládě; mláďata jsou zvláštním případem ‒ umožňují skladování jednoho ze zdrojů nebo zasunutí karty, za což vždy poskytují určitou odměnu (v případě třetího naskladnění zdroje nebo zasunutí karty ještě s bonusem do třetice);
  • velikost snůšky, tj. počet vajec, která lze na kartě přechovávat;
  • charakter draka: plachý, agresivní, dobrotivý nebo hravý.

Privátní: dragon.webpHráči mohou v každém kole zahrát neomezený počet tahů, pokud mu k provedení tahu zbývají prostředky. Ve chvíli, kdy nemohou či nechtějí pokračovat v zahrávání akcí, pasují. Během svého tahu mohou hráči provést některou z následujících akcí:

  • Vyhloubení komory: hráč zaplatí jednu minci, popř. též jedno či dvě vejce, umístí na volné místo v jedné z jeskyní kartu jeskyně a provede efekt uvedený na kartě (při vyložení), popř. na desce hráče (při vyhloubení). (Vedle první komory, dostupné od začátku hry, lze v každé jeskyni vyhloubit až tři další.)
  • Přilákání draka: hráč zaplatí minci a další zdroje uvedené na vybrané kartě draka a umístí tuto kartu do jedné z volných komor, popř. provede efekt při vyložení. Draka lze umístit pouze do některé z jeskyní uvedených na kartě.
  • Průzkum Karmínové kaverny / Sluneční sluje / Purpurové průrvy: hráč zaplatí za průzkum jeskyně ‒ první průzkum každé jeskyně stojí jednu minci, druhý a třetí navíc 1, resp. 2 vejce (tutéž jeskyni nelze prozkoumávat více než třikrát v každém kole). Poté hráč postupuje s figurkou dobrodruha po chodníku vyznačeném na desce a vyhodnocuje efekty při průzkumu dostupné v dané jeskyni (tj. vyznačené u chodníku nebo uvedené na kartách draků).

Některé efekty hráčům umožňují pohyb kamenem Dračího bratrstva po desce drakologie, na níž je znázorněno 12 polí seřazených do kruhu kolem desky Dračího bratrstva: deset běžných polí poskytuje hráči při vstupu zisk karty, zdroje apod., dvě pole určená pro Dračí bratrstvo umožňují hráči až čtyřikrát během hry získat některý z dostupných bonusů poskytovaných bratrstvem.
Kolo končí ve chvíli, kdy mají všichni hráči odpasováno; poté se vyhodnotí efekty na konci kola a úkol pro dané kolo, obnoví se nabídka karet draků a jeskyní a každý hráč obdrží 6 mincí a 1 vejce.

Konec hry:

Hra končí na konci čtvrtého kola: rozdělí se body a je určen vítěz. Hráči obdrží body za draky v jeskyních, splnění jejich efektů pro konec hry, nasklasněné zdroje, vejce, zasunuté karty, splnění veřejných úkolů a v neposlední řadě od dračího bratrstva.

Autor: Ondřej Podavka

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Root CZ + 4 rozšíření
Root CZ + 4 rozšíření
Akt. cena: 2950 Kč
Končí za: 12 hodin

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas