Mořeplavci - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 3–5
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Období kolonizace
Herní kategorie: desková hra, strategická, budovatelská
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Albi
Lookout Games
Z-Man Games
Autoři: Carl de Visser
Jarratt Gray
Rok vydání: 2009
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

"Kapitáne, země na obzoru...!"

"Pohov, plavčíku. Máme dost akcí na obsazení a rabování barbarských měst?!"

 

V Endeavoru (česky vyjde pod názvem Mořeplavci; německý název je Magister Navis) se hráči stávají představiteli blíže neurčených evropských mocností s choutkami na kolonizaci co největšího kusu světa. Cílem hry je získat co nejvíce tzv. bodů slávy, které jsou na konci hry uděleny za obsazená města, etablovaná obchodní spojení mezi nimi a dosažený rozmach v průmyslu, kultuře, politice a bankovnictví (dále PKPB).

Hra se svými mechanismy inspirovala u velikánů jako Puerto Rico, Age of Empires 3, El Grande a přichází s dalšími originálními nápady. Až na nápisy na budovách (které jsou pro samotnou hru nepodstatné) a názvy regionů, není ve hře žádný text - lze ji tedy prakticky považovat za jazykově nezávislou. Kromě počátečního nastavení (náhodného rozmístění žetonů na mapu) není ve hře žádný náhodný prvek.

Hra trvá sedm kol. Každé kolo se skládá ze čtyř fází:

  1. stavba -  každý hráč postaví jednu budovu, nejvýše té úrovně, která odpovídá jeho úrovni v průmyslu;
  2. růst - navýšení hráčovy populace v počtu, který odpovídá jeho úrovni kultury (čím vyšší kultura, tím více se narodí lidí) - jednotka populace je představována populačním žetonem;
  3. mzdy - hráč dle úrovně bankovnictví uvolňuje populační žetony použité v předchozím kole(-ch) k aktivaci budov (podobně jako se pomocí žetonů kolonistů aktivují budovy ve hře Puerto Rico), takže uvolněné žetony může ve stávajícím kole opět použít;
  4. akce - každý hráč může odehrát tolik akcí, kolik má k dispozici potřebných populačních žetonů - většinou je zapotřebí jeden žeton k aktivaci potřebné akce (budovy) a druhý k jejímu vykonání. V hraní akcí se od počátečního hráče všichni střídají, dokud všichni nepasují.

Akce je možné provést buď použitím akčních žetonů získaných v předchozích kolech nebo aktivací příslušné budovy populačním žetonem. Možné akce jsou:

  • plavba - hráč může vyslat své lodě do jednoho z osmi světových regionů. Obsadí populačním žetonem příslušné plavební pole a získá obchodní žeton zvyšující úroveň v jedné z PKPB.; popř. získá akční žeton umožňují provedení akce i bez nutnosti vlastnit a aktivovat příslušnou budovu. Pokud jsou obsazena všechna plavební pole v daném regionu, je tento prohlášen za otevřený a hráč s převahou obsazených plavebních polí získává kartu guvernéra, která přináší značné vylepšení úrovní PKPB. Od tohoto okamžiku je možno obsazovat města v regionu a získávat z něj suroviny a výhody, resp. karty.
  • obsazení - hráč může populačním žetonem obsadit prázdné město v evropském regionu a získat obchodní žeton či obsadit prázdné město ve vzdáleném regionu, je-li hráčův populační žeton přítomen alespoň v jednom plavebním poli příslušného regionu. Obsadí-li hráč dvojici měst propojených obchodní trasou, přebírá nad hráč ní kontrolu a získává další obchodní žeton.
  • útok - hráč útočí na již soupeřem obsazené město. Jsou k tomu zapotřebí dva populační žetony. Soupeřův populační žeton je z města odstraněn a vrací se do zásoby.
  • platba - podobně jako ve 3. fázi dojde k vrácení ("vyplacení") populačního žetonu z aktivované budovy do hráčovy zásoby, takže je možné budovu v daném kole použít opakovaně.
  • drancování/líznutí karty - pokud je hráč v nějakém otevřeném regionu dostatečně zastoupen svými populačními žetony na plavebních polích či ve městech daného regionu, může čerpat z daného regionu suroviny a bohatství líznutím karty příslušného regionu. Její hodnota nesmí převyšovat zastoupení hráčovo populačních žetonů v tomto regionu. Karty výrazně zvyšují úrovně PKPB či přinášejí rovnou body slávy. Maximální počet držených karet je dán úrovní politiky.

Jakmile všichni hráči pasovali, protože nechtěli či nemohli hrát další alce, je kolo u konce. Posouvá se žeton začínajícího hráče a začíná další kolo.

Hra končí po uplynutí sedmého kola. Vyhrává hráč s největším počtem bodů slávy danými jeho úrovněmi PKPB, obsazenými městy, obchodními trasami, významnými budovami, kartami a populačními žetony.

Autor: PJ

Další názvy této společenské hry

Offcanvas