Divoká Serengeti

xxxxxxxxoo hodnoceno 52x (Seznam vlastníků)

Divoká Serengeti - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Zvířátka
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: REXhry
Bad Comet
Autoři: Gunho Kim
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Divoká Serengeti je hra pro 1–4 hráče, kteří představují filmaře (fotografy), pohybující se na území afrického národního parku Serengeti a snažící se pořídit co nejlepší záběry zdejší fauny. Cílem hry je pořídit co nejhodnotnější záběry zvířat a mít tak na konci více vítězných bodů než soupeři.

Příprava hry:

 • Na stůl rozložte dohodnutou stranou nahoru hrací plán a desku akcí, na kterou umístěte dřevěné figurky zvířat do odpovídajících sektorů (predátoři, velcí savci, mrchožrouti, migrující býložravci). Podle počtu hráčů zakryjte na desce akcí některá políčka žetony uzamčení (nebudou v této partii k dispozici).
 • Balíček karet záběrů zamíchejte a ze šesti z nich připravte nabídku karet záběrů (lícem nahoru).
 • Na skále věků umístěte figurku zoborožce na značku prvního kola a na příslušná políčka u čtvrtého a šestého kola náhodně vylosovanou destičku ocenění.
 • Balíček velké migrace zamíchejte a položte poblíž.
 • Vytvořte poblíž hrací plochy společnou zásobu žetonů mincí, krmení, filmových efektů a skórovacích žetonů (slouží pro případ, že hráč získá více jak 100, resp. 200 bodů, protože bodovací stupnice má hodnoty 0–99).
 • Každý hráč:
  • si vezme dvě kamery ve zvolené barvě a stejnobarevnou lištu videogalerie; jednu kameru si ponechá u sebe a druhou umístí na bodovací políčko „0“ na obvodu hrací desky,
  • si vezme osm karet z balíčku záběrů, čtyři si ponechá a vyloží je viditelně před sebe na stůl (lícem nahoru), zbylé odloží na odhazovací balíček,
  • obdrží 6 mincí.

Kdo naposledy viděl dokument o přírodě, vezme si strom prvního hráče a začíná hru.

Průběh hry:

Hraje se na šest kol. V každém kole se hráči pravidelně střídají ve svých tazích. V rámci tahu musí hráč provést jednu základní akci a libovolný počet volných akcí. Hlavní akci provede tak, že přesune svoji kameru na volné políčko u požadované akce a zaplatí počet mincí, který je na něm vyobrazený. Malé políčko stojí 1 minci, ale může na něm stát jenom jedna kamera, na velkém políčku může stát libovolný počet kamer, ale stojí 2 mince.

Nemůže nebo nechce-li hráč provést základní akci, pasuje a až do konce aktuálního kole nehraje. Pasovat však nesmí, má-li v zásobě tři a více mincí.

Deska akcí

Hlavní akce:

 • Objevit zvíře — přesune jednu figurku zvířete z příslušného sektoru na volné políčko na hracím plánu.
 • Dobrat si jednu kartu záběru z nabídky — vybere si libovolnou kartu z nabídky záběrů a bez dalších poplatků ji umístí do svého natáčecího plánu. Může si případně vzít i více karet najednou, ale za každou další musí zaplatit jednu minci. Na prázdná místa v nabídce doplní karty z dobíracího balíčku karet záběrů.
 • Obnovit nabidku a dobrat si jednu kartu — všechny karty z nabídky záběrů odloží na odhazovací balíček a nahradí je šesti novými kartami z dobíracího balíčku. Z nich si jednu kartu vybere do svého natáčecího plánu a doplní nabídku. I zde si může za příplatek vzít více karet najednou.
 • Výměna zvířat* — na hracím plánu vymění pozice dvou zvířat.
 • Přesun zvířete* — na hracím plánu přesune jedno zvíře o 1–3 pole. Pohyb může být pouze do stran, nikoliv šikmo, směr pohybu je možné změnit (zabočit). Je možné se pohybovat i přes obsazená pole, cílové políčko však musí být prázdné.

* Poslední dvě akce nejsou dostupné v prvním kole.

Volné akce:

 • Odložit dvě karty z natáčecího plánu na odhazovací balíček a získat tak jednu minci.
 • Použít žeton krmení (lze za něj posunout jedno zvíře o jedno políčko) nebo filmových efektů (ignorovat jednu podmínku na typ terénu při pořizování záběru) ze své zásoby.
 • Natočit záběr.

Volné akce jsou zdarma a hráč je ve svém tahu může použít, kolikrát chce a kdy chce.

Natočení záběru:

Pokud aktuální rozestavení zvířat na hracím plánu odpovídá některému ze záběrů v natáčecím plánu hráče (vzájemná pozice zvířat, umístění zvířete na políčku s terénem požadovaného typu), tento jej může tzv. natočit — kartičku záběru přesune pod svoji lištu videogalerie a případně okamžitě získá odměnu, která je uvedena ve spodní části karty záběru. Jsou-li to vítězné body (hvězdičky), okamžitě posune svoji kameru na bodovací stupnici o příslušný počet bodů. Jsou-li to žetony krmení nebo filmových efektů, okamžitě si je vezme z banku.

Karty záběrů mohou mít v pravém horním rohu symboly. Některé odměny za natočení záběru závisí na počtu symbolů, které má hráč aktuálně nasbírané na svých natočených záběrech (symboly na kartách v natáčecím plánu se nepočítají).

Konec kola:

Skála věků

Pokud všichni hráči pasovali, nastává konec kola a dochází k přípravě na kolo následující. Ta zahrnuje:

 • Posun figurky zoborožce na políčko následujícího kola.
 • Na začátku čtvrtého a šestého kola dojde k předání příslušného ocenění. Hráči si spočítají, kolik exemplářů oceňovaného zvířete, uvedeného na příslušné destičce ocenění, mají ve své videogalerii. K tomu si připočtou počet symbolů zvířecí packy na všech kartách natočených záběrů. Hráč s nejvyšší hodnotou získá první místo, hráč s druhou nejvyšší hodnotou pak místo druhé. Oba si posunou svoji kameru na bodovací stupnici o příslušný počet vítězných bodů.
 • Na začátku čtvrtého, pátého a šestého kola dojde k velké migraci. Hráči otočí vrchní kartičku z balíčku velké migrace a podle ní z hracího plánu odeberou zvířata na označených polích a umístí je zpět na desku akcí.
 • Každý hráč si dobere čtyři karty z dobíracího balíčku záběrů, jednu si ponechá a zbylé tři odloží na odhazovací balíček. Může zaplatit jednu minci za každou další kartu, kterou si chce ponechat navíc. Limit hráčova natáčecího plánu je osm karet. Má-li jich na konci svého tahu více, musí přebytečné karty odhodit.
 • Každý hráč získá odměny:
  • 6 mincí na začátku druhého a třetího kola; 7 mincí na začátku čtvrtého, pátého a šestého kola,
  • 1 žeton krmení za každý symbol krmení na kartách ve své videogalerii,
  • 1 žeton filmových efektů za každý symbol filmových efektů na kartách ve své videogalerii.
 • Posun stromu prvního hráče dalšímu hráči po směru hodinových ručiček.

Konec hry:

Hra končí na konci šestého kola. K aktuálnímu počtu vítězných bodů se ještě připočtou body za symboly srdíček podle tabulky (bodování je progresivní, čím více srdíček hráč nasbírá, tím více bodů za jedno získá). Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů, v případě shody ten, kdo má ve své videogalerii více natočených záběrů (je-li i zde shoda, je vítězství sdílené).

Varianta „Specialisté“: Hru lze rozšířit o karty specialistů. Při přípravě hry každý hráč obdrží náhodně tři karty specialistů, z nichž si jednu ponechá pro hru a ostatní vrátí do krabice. Každý specialista přináší hráči nějaké výhody, většinou přidává další možnosti zisku vítězných bodů nebo jiných žetonů.

Sólová hra, kooperativní varianta: Kooperativní varianta se hraje podle mírně upravených pravidel. Základní pravidla jsou stejná, až na jednu výjimku se vždy hraje varianta se specialisty. Hráči si zvolí jeden ze šesti scénářů, který budou hrát (u šestého scénáře si mohou vybrat i volbu bez specialistů). Aby uspěli, musí splnit dílčí podmínku v každém kole a na konci hry dosáhnout cílového skóre. Pokud cokoliv z toho nesplní, prohráli. Sólová varianta se hraje téměř stejně jako kooperativní, pouze pár pravidel je mírně upravených.

Autor: mh

Rozšíření hry (1)

Divoká Serengeti: Specialisté (2022)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxoo (hodnoceno 2x)

Další názvy této společenské hry

Offcanvas