Zahradní říše

xxxxxxxooo hodnoceno 7x (Seznam vlastníků)

Zahradní říše - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 75 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: TTGames
Board Game Circus
Bombyx
Maldito Games
Autoři: Nathalie Saunier
Rémi Saunier
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Sylpheni, klan spjatý s duchy přírody a tradicemi předků. Mecass, rezolutně moderní klan orientovaný na využívání lidských technologií. Pterygota, klan fascinovaný hmyzem, jehož obranné techniky si osvojil. A Azagayahs, klan agresivních a nebojácných lovců. Čtyři klany lesních človíčků nalezly po velkém stěhování úkryt v opuštěné zahradě a začaly zde stavět své městečko. Během pár týdnů si člobrdíci přestavěli dřevěné bedny na apartmány, ze starého tranzistorového rádia se stal klub a z kávové konvice si udělali zvonici.
Netrvalo však dlouho a jednotlivé klany se začaly snažit jakkoliv získat nad městem kontrolu… 

Zahradní říše je převahová hra, v níž se hráči ujímají jednoho z klanů malého národa, které opustily les a nalezly útočiště v opuštěné zahradě. V ní hráči stavějí budovy, do níž nastěhují své obyvatele, nebo je opouštějí, čímž získají dvojnásobek obyvatel, než kolik jich do ní předtím nastěhovali. Rovněž mohou několikrát za hru napadnout soupeřovy budovy. Jejich cílem je přitom získat převahu v jednotlivých územích zahrady a plnit tajné mise a společné úkoly.

Příprava hry:

Hráči sestaví herní plán a umístí do něj sedm destiček území a destičku pro určování pořadí hráčů. Vedle ní položí desku cílů, na niž umístí balíček karet společných projektů, z nichž čtyři vyloží. Každý hráč si vezme hráčskou desku a komponenty své barvy, přičemž pater budov si vezme 14‒20 v závislosti na počtu hráčů. Hráči si na své desce nastaví ukazatel počtu obyvatel na hodnotu 35, resp. 38 v případě začínajícího hráče, který umístí svůj žeton na první místo na desce pořadí. Všichni hráči umístí svůj žeton na začátek stupnice vítězných bodů a vezmou si čtyři karty tajných misí, z nichž si ponechají dvě. Ostatní herní komponenty položí poblíž herního plánu.

Průběh hry:

Zahrada, resp. herní plán je rozdělen na sedm území, každé tvoří opět sedm oblastí. Rozložení oblastí v rámci jednoho území přitom koresponduje s rozložením území v rámci celého herního plánu. Pouze začínající hráč může provést svoji akci kdekoli na herním plánu, poté poloha oblasti, na níž hráč provedl svůj tah, vždy určí, na kterém území v rámci celého herního plánu se bude odehrávat akce v dalším tahu (ať již téhož, nebo dalšího hráče); na znamení toho se na toto území přesune želvostroj. Jestliže se tedy v předchozím tahu vyhodnotila akce např. v prostřední oblasti určitého území, přesune se želvostroj na destičku středového území a v dalším tahu se bude akce vyhodnocovat zde.
V každém herním kole může první hráč odehrát jeden tah a ostatní po dvou, a to vždy na území, do něhož byl právě přesunut želvostroj. 
Ve svém tahu hráči provedou jednu z následujících akcí:

  1. Stavba jednoho patra budovy: hráč umístí jedno patro, ať již na prázdnou oblast, nebo na svoji již rozestavěnou budovu. Do budovy poté nastěhuje obyvatele (tj. posune svůj ukazatel na stupnici směrem dolů) v počtu odpovídajícím hodnotě uvedené na dané oblasti zvýšené o počet dosud postavených pater budovy.
  2. Opuštění budovy: hráč získá dvojnásobný počet obyvatel, než kolik do všech jejích pater nastěhoval.
  3. Napadnout soupeřovu budovu (pokud mu ještě zbývá alespoň jeden žeton triku, viz níže).

Dále hráč může v případě splnění podmínek dokončit jeden ze společných projektů a získat tak vítězné body. Poté hráč na poslední postavené patro střechu, čímž budovu zablokuje ‒ nelze na ní stavět ani ji využít pro řešení dalšího projektu (lze ji však opustit).
Rovněž může využít jeden žeton triku pro některou z následujících možností:

  • přemístit želvostroj na území s číslem o 1 vyšším či nižším a provést svoji akci zde;
  • přemístit střechu na jinou svoji budovu na stejném území;
  • napadnout soupeřovu budovu (považuje se za akci): hráč nahradí soupeřovu budovu svou vlastní a odvede do ní dvojnásobek počtu obyvatel pro stavbu budovy; stejný počet si připočte napadený hráč.

Po odehrání svých tahů hráč vždy určí, který ze soupeřů, kteří v daném kole dosud nehráli, přijde na řadu po něm; poslední hráč každého kola se automaticky stává prvním hráčem pro následující kolo. Na konci každého kola proběhne kontrola území, po jejímž vyhodnocení hráči získají obyvatele na základě převahy v jednotlivých územích. 

Konec hry:

Konec hry je spuštěn, když některý z hráčů umístí poslední patro, které má v zásobě. K bodům obdrženým během hry za splněné společné úkoly si hráči připočtou další za zbývající populaci a za splněné tajné mise; hráč s největším počtem bodů se stává vítězem.

Autor: Ondřej Podavka

Další názvy této společenské hry

Offcanvas