Terracotta Army

xxxxxxxxoo hodnoceno 13x (Seznam vlastníků)

Terracotta Army - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Dávnověk
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Adam Kwapiński
Przemysław Fornal
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Císař Čchin Š'-chuang zemřel. Na jeho ochranu v posmrtném životě je potřeba sešikovat velkou armádu v podobě soch věrných bojovníků, kteří budou stát na stráži v císařově hrobce. Patříte mezi ty, kteří mají za úkol tuto velkolepou armádu vytvořit.

Ve hře Terracotta Army zastupujete talentované řemeslníky a umělce, kteří pracují na tvorbě velkolepé armády soch. Během hry sbíráte suroviny, vylepšujete své dělníky a usilujete o přízeň císařových rádců. Vaším cílem je sehrát klíčovou roli v procesu vytváření Terakotové armády a váš úspěch se měří vítěznými body. Během hry budujete Terakotovou armádu společně se svými spoluhráči, avšak po pátém kole se stane vítězem pouze jedne z vás.

oddělovačPříprava hry:

Příprava hry je velice rychlá, jelikož většina figurek je uložena ve speciálním pořadači, který je přepravní a zároveň součástí hry samotné. Stačí tedy vytáhnout plán, vyskládat na něj figurky specialistů (4×4 kusy), vylosovat 5 bodovacích destiček (na každé kolo jedna), udělat bank hlíny a peněz, přidat pořadač s figurkami a rozdat každému hráči jeho pytlík s materiálem ve vybrané barvě.

Příprava hry
Připraveno k zahájení hry tří hráčů.

oddělovač

Průběh hry:

Pravidlově je hra velice snadná. Hraje se na 5 kol, kdy se každé skládá ze tří fází:

 1. Fáze akcí – končí po využití všech dělníků
 2. Fáze bodování
 3. Fáze úklidu

Fáze akcí je nejdůležitější fází, kde proběhne naprostá většina hry. Bodování a úklid jsou otázkou chvilky. Drobný rozdíl je u pátého kola, kde je místo úklidu závěrečné bodování, které může být náročnější.

Fáze akcí

Pole s akcemi jsou tři soustředné kruhy rozdělené na 12 polí tak, aby pole navazovala na sebe. Dva vnitřní kruhy jsou otočné ve své ose a vnější kruh je natištěn na plánu. Správným zarovnáním disků se tak vytvoří 12 trojic akcí.

Privátní: kruh.jpgJedná se workplacement hru, kde ve svém tahu označím dělníkem trojici různých akcí, které poté provádím v určeném pořadí. Za případné nevyužité akce hráč dostane malé kompenzace. Průběh tahu hráče je následující:

 • Hráč má za dvě mince možnost otočit právě jeden kruh o právě jedno pole a tím si upravit vzniklé trojice akcí.
 • Hráč povinně položí jednoho svého dělníka do dosud neobsazené výseče (trojice akcí). 
 • Hráč může provést všechny tři akce, avšak vždy v pořadí od středu k vnějšímu kraji. Za každou nevyužitou akci z prvních dvou disků si může vzít jednu vlhkou hlínu nebo jednu minci.

Akcí je na první pohled hodně druhů, ve skutečnosti se opakují, jen s jinou cenou/mistrem/zbraní:

 • Vezmi si 2–4 mince, resp. si 2–4 hlíny: Hráč si vezme příslušný počet kusů příslušné suroviny. Hlína je na stavění válečníků, peníze na koupení mistrů a specialistů.
 • Postav válečníka za 2–4 hlíny: Zaplať požadovaný počet vlhké hlíny; vezmi ze zásoby nejnižšího požadovaného válečníka; připiš si tolik bodů, kolik je napsáno u jeho pozice na úložném boxu; označ jej podstavcem své barvy a polož kamkoliv na volné pole do mauzolea. Pokud přitom navíc přetočíš žeton odpovídající zbraně na neaktivní stranu, získáš speciální akci této postavy (zisk VB, posunutí jiné sochy ap.).
 • Zvlhči hlínu: Hlína může být vyschlá nebo vlhká. Jelikož pouze z vlhké hlíny lze stavět, je možné touto akcí zvhlčit všechnu svoji hlínu zároveň.
 • Použij mistra: Ve hře je 6 druhů mistrů a každý z nich poskytuje nějaký efekt jako např. „zopakuj vnitřní akci ještě jednou“ nebo „vyrabuj sklady hlíny“. Aby bylo možné mistra využít, je potřeba jej jednorázově nejdříve uplatit. Cena je 1–6 mincí, kdy lze každou částku použít pouze jedenkrát. Není však potřeba kupovat všechny. Mistři mají také malý bonusový efekt ve fázi úklidu (1 mince/1 hlína).
 • Postav specialistu: Kromě figur válečníků (4 druhy) jsou ve hře také 4 druhy specialistů. Každý má unikátní efekt jako „na koho ukážu, vyhrává remízy“ nebo „bonusové body na konci hry“. Specialista se neoznačuje barvou a je „všech“. Tvar podstavce je zvolen chytře a připomíná, co specialista dělá.
 • Aktivuj zbraň: Jednoduše přetočíš příslušnou použitou zbraň z neaktivní strany na aktivní. Zbraň se využívá na stavění specialistů a spouštění speciálních akcí válečníků.
 • Povýšení řemeslníka na umělce: Jak již bylo uvedeno, nelze obsadit výseč, kde je již nějaký řemeslník. Umělec může toto pravidlo porušit. Avšak nikdo nemůže do výseče, kde již umělec je. Pozor, povýšením se odstraňuje původní řemeslník. Počet akcí nenarůstá, jen se zvětší výběr od příštího kola.
 • Změna iniciativy

Velmi často zapomínané pravidlo: platí se hlínou ze vlastní hromádky do společného banku. Přitom se jedna hlína odkládá "vysušeně" do skladiště v příslušné čtvrtině kruhu akcí. Tyto sklady lze pak vybrat mistrem Dohlížitelem.

Fáze bodování

Po každém kole proběhne fáze bodování složená ze tří akcí. Většinou se boduje převaha a přítomnost, kde převahu musí mít právě jeden hráč (jinak se neboduje) a přítomnost má každý, kdo se nachází v bodované oblasti (kromě hráče s převahou).

 • Privátní: mauzoleum.jpgBodování inspektorů – inspektoři běhají kolem plánu a určují, který řádek/sloupec se vyhodnotí. Sečte se výskyt ve sloupci, kdo má nejvíce válečníků, má převahu, ostatní hráči mohou získat body alespoň za přítomnost.
 • Bodování hudebníků – každý válečník od hudebníka v jakémkoliv kolmém směru vygeneruje majiteli jeden bod. Pokud na něj míří více hudebníků, vygeneruje body opakovaně. Hudebník je specialista a nepatří žádnému hráči.
 • Bodování destičky – ve hře je nalosováno 5 destiček z 10, po jedné na každé kolo. Vždy pouze určuje, u čeho vyhodnotit převahu a přítomnost. Například „levý spodní kvadrant mauzolea“ nebo „všichni důstojníci v mauzoleu“. Tyto body rychle rostou s přibývající koly.

Fáze úklidu

V této fázi může proběhnout změna iniciativy, všechna hlína hráčů vyschne, hráči získají bonusovou hlínu/mince za mistry, dělníci se vrátí z plánu, hráči otočí kolo akcí o jedno pole a posunou počitadlo kol. Poslední tři akce se v posledním kole nevyhodnocují a místo nich proběhne závěrečné bodování.

Hra je kromě pravidel zcela jazykově nezávislá a obsahuje také sólo mód.

oddělovačKonec hry:

Konec hry nastává po konci pátého kola, kdy poslední fázi úklidu nahradí závěrečné bodování:

 • Bodování pěšáků – Vyhodnotí se převaha, resp. přítomnost na osmi polích kolem každého pěšáka v mauzoleu. (Na pomoc s výpočty v mauzoleu existuje mobilní aplikace.)
 • Bodování klečících kušijníků – Každý válečník, na kterého se přímo dívá klečící kušijník, vygeneruje majiteli 2 VB.
 • Bodování surovin – Body se získávají za všechny zbylé suroviny (mokrá/vysušená hlína + mince).
 • Bodování skupin – Pro lepší přehlednost je možné odstranit z plánu všechny válečníky, kteří nejsou ve skupině (skupina = 2 a více válečníků stejného druhu, kteří se kolmo dotýkají), případně i pěšáky a hudebníky. Poté každý hráč za každou skupinu získá body rovné součinu vlastních válečníků a počtu hráčů ve skupině. Ve všech skupinách, kde je přítomen více než jeden hráč, je možno získat také VB za převahu a přítomnost.

Hráč s nejvíce vítěznými body vyhrává.

oddělovač

Hra je kromě pravidel zcela jazykově nezávislá a obsahuje také komplexní sólo mód.

Autor: jankie

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Duna impérium + všechny bonusy a rozšíření
Duna impérium + všechny bonusy a rozšíření
Akt. cena: 6500 Kč
Končí za: 12 dnů

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas