Successors (3rd Edition)

xxxxxxxxxo hodnoceno 26x (Seznam vlastníků)

Successors (3rd Edition) - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 300 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: desková hra, válečná
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: GMT Games
Autoři: John B. Firer
Mark Simonitch
Richard H. Berg
Rok vydání: 2008
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Když roku 323 př. n. l. zemřel Alexandr Veliký, zanechal svou ohromnou říši, kterou dobyl, bez jasného dědice. Krátce po jeho smrti mezi sebou začali Makedonští generálové válčit o to, kdo se stane správcem nebo nástupcem Alexandrova impéria. Okolu roku 305 př. n. l. se své snahy vzdali a začali si budovat svá vlastní království.

Successors (následníci) je historická válečná hra odehrávající se v období cca 20 let po smrti Alexandra Velikého. Na začátku hry ovládá každý hráč 2-4 generály a kontroluje jim svěřené části území - provincie. V průběhu 5 herních kol usilují hráči o získání vlády nad pozůstatky Alexandrovy říše. Vítězství mohou dosáhnout buď vojenskou silou nebo získáním dostatečné legitimity – nároku na trůn.

Průběh hry:

Na začátku každého kola se určí pořadí hráčů a označí Usurpátor. Usurpátorem se stává hráč s největším počtem vítězných bodů a ostatní hráči na něj mohou v tomto kolo útočit bez ztráty titulu šampióna. Poté každý hráč rozmístí své posily a obdrží 5 „Tyche“ karet.

Následuje strategická fáze hry, která se skládá ze 4 kroků (tzv. segmentů). Počínaje prvním hráčem, odehraje postupně každý hráč strategickou fázi. Tato fáze se opakuje celkem 5 krát, dokud hráčům nedojdou Tyche karty.

 • Surrender segment – každá armáda aktivního hráče může zabrat území nepřítele nebo učinit pokus o obléhání nebo podmanění.
 • Tyche segment - aktivní hráč musí povinně zahrát 1 kartu a to buď na operační body nebo na událost popsanou na kartě. Za operační body může hráč aktivovat generála, najímat jednotky nebo rozšiřovat svůj vliv do dalších provincií.
 • Movement segment (pohyb, obléhání, boj) – hráč si hodí na pohyb a podle toho, zda je výsledek větší, rovný či menší než inciativa generála, dostane 2-4 pohybové body. Ty může využít k pohybu, příp. místo pohybu učinit pokus o obléhání nebo podmanění.
 • Forage segment – zkontroluje se, zda hráči nepřekročili limity počtu jednotek na daném území. Pokud ano, přijde armáda o 1 bojovou jednotku.

Poté, co hráči odehrají všech 5 karet, se vyhodnotí izolace. Během této fáze se odstraní všechny žetony vlivu, které nelze „propojit“ s generály nebo hlavními městy. Na konci pátého kola se určí vítěz; jinak hráči pokračují v dalším kole.

Souboj:

Vstoupí-li hráč na území s nepřátelskou armádou, dojde k boji. Boj probíhá tak, že hráči sečtou sílu všech jednotek v armádě, přičtou bonus za místní jednotky a hodí dvěma kostkami. Hod je upravem bojovými schopnostmi velícího generála a výsledek je porovnán s bojovou tabulkou. Hráč, který získá vyšší skóre, bitvu vyhrává a přijde o 0-1 jednotku. Hráč, který bitvu prohrál, přijde o všechny jednotky žoldáků a slonů, makedonské jednotky si hodí na vyčerpání a zbylé jednotky se umístí do tzv. dispersed boxu. Odtud se na začátku kola vrací do hry společně s posilami.

Některé další prvky ve hře:

 • Hra obsahuje nezávislé armády a území, které jsou aktivovány pomocí událostí na kartách.
 • Po ovládnutí některých provincií nebo měst získá hráč kontrolu nad námořní flotilou a může napadnout hráče, který se snaží vykonat námořní pohyb.
 • Hráči mohou ovládat potomky královského rodu a získat tak body legitimity.
 • Určitý typ jednotek může před bojem dezertovat a připojit se k hráči s vyšší legitimitou.


Konec hry:

Ve hře lze zvítězit třemi způsoby:

 1. Hráč dobyde území s dostatečnou hodnotou vítězných bodů. Hodnota bodů zavisí na počtu hráčů.
 2. Hráč získá 18 bodů legitimity.
 3. Pokud žádný z hráčů nesplní vítězné podmínky do konce pátého kola, stává se vítězem hráč s největším počtem vítězných bodů.

Autor: Parxel

Vybíráme z Bazaru

Válka v říši divů
Válka v říši divů
Akt. cena: 1425 Kč
Končí za: 4 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas