Stroganov - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Novověk
Herní kategorie: desková hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Andreas Steding
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Píše se rok 1582 a na městečko Kazaň dopadají první sněhové vločky. Sedláci už několik týdnů sedí v hospodě, chvástají se, kdo měl největší úrodu, nebo se sázejí, kdo ji bude mít napřesrok. Smích a hluk uvnitř místní putyky vyruší až podivný povyk na rynku před hospodou. Vrátili se! Igor a Boris jsou kozáky ve službě rodu Stroganovovů a právě se vrátili z každoroční výpravy na Sibiř. Jako každý rok přivezli do hostince zásobu masa, nadto ale místním ševcům doručují ty nejlepší kožešiny všemožných rozličných zvířat. Jelena ješte pozná asi každý, ale co by mohlo být to divné hnědé zvíře přehozené přes jednoho z koňů? To je rosomák, vysvětluje Boris malému klučinovi, který nevěřícně hledí na všechny ty trofeje, div mu do pusy nevletí holub. Ale ten nejzajímavější úlovek máme támhle na voze,přidává se do rozpravy s měšťany Igor. Lidé jsou samozřejmě zvědavostí bez sebe, načež se na sebe oba kozáci podívají, usmějí se a praví: Nalejte nám dobrého pití a připravte něco, čím si budeme moci břuch zaplnit. Povíme vám totiž příběh, o kterém místní trubadúři budou ještě dlouho zpívat.“ 

 

Stroganov je desková hra z období ruského dobývání Sibiře, ve které se z hráčů stanou kozáci, kteří mají za úkol prozkoumávat Sibiř, lovit zvěř pro užitečné kožešiny, zakládat obchodní stanice nebo obsazovat území. Hra je rozdělena na 4 roky, kdy každý rok sestavá ze čtyř ročních období. Na jaře, v létě a na podzim hráči cestují po Sibiři, na zimu se vracejí domů, aby doplnili zásoby, povyprávěli nějaký ten příběh a přichystali se na další rok. Cílem hry je získat co nejvíce bodů, a to především skrze obsazování území, zakládání stanic a v neposlední řadě plnění carských příkazů. Každé kolo (představující jedno roční období, vyjma zimy) hráči provádějí 3 fáze, v nichž se pohybují, vykonávají hlavní akci a poté ještě mohou provést až dvě další akce. Vyhraje tedy ten kozák, kterému se podaří své zdroje a dostupné akce nejefektivněji využít k přeměně na vítězné body.

Příprava hry:

Herní plán se rozloží na stůl a každý z hráčů si vybere jednu z destiček dostupných kozáků. Destičky kozáků mají dvě strany jednu symetrickou - A, tedy stejnou pro všechny kozáky, a druhou asymetrickou - B, s rozdílnými stupnicemi trofejí. Herní materiál se rozdělí podle písmen (jsou-li na rubu nějaká) a nachystá se na připravená místa na herním plánu. Jedná se o carské příkazy, jurty, osady, písně a lokace. Dále se náhodně vybere jedna oblastní kožešina (s oktagonálním okrajem) jako obchodní kožešina a ostatní se umístí vzestupně nad jednotlivé oblasti lokací, přičemž na poslední lokaci se ještě navíc umístí žeton tygra. Z balíčku kožešin se zaplní tržiště a všechny lokace na herním plánu. Kožešiny se na lokace umisťují vždy od nejnižší k nejvyšší. Každý hráč obdrží jednu minci, tábor a počáteční carský příkaz. Poté začínající hráč obdrží 3 koně a další hráč vždy o jednoho koně navíc. Kozáky si hráči umístí v pořadí od prvního hráče na startovní destičku lokací. Během hry bude každou sezónu začínat ten kozák, který je nejhlouběji na sibiři, případně první na destičce. Je tedy důležité dodržovat pořadí příchodu na jednotlivé lokace.

Průběh hry:

Během jara, léta a podzimu probíhá hra stejně podle tří fází. V zimě poté dochází k obnově zdrojů, resetu tržiště a přípravě na další rok.

Jaro až podzim

1) Fáze pohybu - V této fázi se hráč musí pohnout dál na Sibiř (výjímečně je-li na konci herního plánu se hýbat nemusí). Pohybuje se o 1 až 2 lokace, nebo může použít koně, aby se posunul až o 5 lokací.

2) Fáze stříbrných akcí - Ve fázi stříbrných akcí hráč provede jednu ze stříbrných akcí, kterými jsou:

  1. Zisk mince - Hráč obdrží jednu minci.
  2. Dodatečný pohyb - Hráč může svého kozáka posunout o 1 až 2 pole vpravo, ale i vlevo.
  3. Zisk koní - Hráč obdrží 4 koně.
  4. Lov - Hráč může lovit na lokaci, na které se nachází jeho kozák. Získá první dostupnou kožešinu; může však zaplatit minci a získat další dostupnou kožešinu. Pokud by si hráč přál nějakou kožešinu přeskočit, může zaplatit jednoho koně za každou takto přeskočenou kožešinu a získat takovou, která není první dostupnou.
  5. Obchod - Hráč odevzdá do pytlíku kožešinu vyobrazenou na poli obchodu, a poté může provést dvě akce obchodu. Tyto akce zahrnují: Zisk 1 mince, Zisk 2 příběhů, Posun o 1 až 2 pole vlevo nebo vpravo, Zisk 3 koní.

3) Fáze stříbrných a zlatých akcí - Tato fáze se dělí na dvě části. V první části může hráč provést jednu stříbrnou nebo zlatou akci zdarma (neplatí za její provedení kožešinu). V druhé části může hráč provést další stříbrnou nebo zlatou akci, avšak musí zaplatit kožešinu podle toho, kterou akci chce provést - Stříbrná akce = jakákoli kožešina; Zlatá akce = oblastní kožešina. Stříbrné akce jsou totožné s těmi uvedenými ve fázi 2) a mezi ty zlaté patří:

  1. Získání carského příkazu - Hráč si vezme carský příkaz, který leží v jeho oblasti.
  2. Návštěva osady - Hráč získá odměnu vyobrazenou na destičce osady.
  3. Návštěva jurty - Hráč získá odměnu vyobrazenou na destičce jurty, poté jurtu odhodí do krabice.
  4. Stavba obchodní stanice - Hráč postaví obchodní stanici ze své zásoby na volné místo ve své oblasti. V jedné oblasti může být vždy jen jedna každého hráče. Obchodní stanice na svých místech zůstávají až do konce hry a umožní hráči provést zlatou akci oblasti, i když se právě se svým kozákem nachází v úplně jiné oblasti.
  5. Obsazení lokace - Hráč zaplatí 2 oblastní kožešiny + 1 oblastní kožešinu za každou zbývající kožku na destičce. Poté si lokaci vezme ke své hráčské desce a získá odměny vyobrazené na lokaci.

Tržiště a carské příkazy - Mimo hlavní 3 fáze může hráč zdarma kdykoli během svého tahu využít akce tržiště a získat z něj dostupné kožešiny výměnou za některé ze svých. Dále může za 5 koní tahat náhodnou kožešinu z pytlíku a také může splnit carský příkaz, který má u své desky. Aby jej splnil, musí vlastnit předepsaný počet kožešin daného typu a odhodit tolik z nich, kolik jich je ohraničeno tučnou červenou čarou. Následně má nárok na odměnu ve formě vítězných bodů a nějaké výhody. Pro zopakování: Tyto tři akce (tržiště, náhodná kožešina, příkaz) může hráč provést kdykoli během svého tahu, ale vždy tak, aby nepřerušoval probíhající akci. Není možno tedy provádět stříbrnou akci Lov, poté provést akci tržiště a poté v akci Lov pokračovat.

Trofeje - Některé zlaté akce na sobě nesou symbol trofeje (paroží). Pokud hráč provede akci trofeje, může se posunout na počitadle trofejí (na své hráčské desce), poté co odhodí příslušnou kožešinu. Ať už se hráč na počitadle posunul nebo ne, má nárok na odměnu, která je znázorněna v pravém sloupečku. Hráč má vždy nárok na všechny odměny napravo od žetonu a výše.

Kožešiny - Kožešiny slouží k provádění akcí, k plnění carských příkazu nebo k postupu na počitadle trofejí. Né vždy se však podaří vlastnit tu správnou kožešinu. V takovém případě má hráč dvě možnosti. První je použití tygří kožešiny, která se počítá jako žolíková kožešina, ale na konci hry přináší 2 vítězné body. Druhou možností je použití libovolné kožešiny společně s mincí, aneb když obchodníkovi předhodíte slušivý měšec, přesvědčíte ho, že ten tchoř je vlastně žralok bílý.

Zima

1) Všichni hráči obdrží 3 koně + 1 koně za každý vlastněný prapor. Pokud má hráč splněný carský příkaz, který na sobě nese symbol zimy, vyhodnotí jej právě teď.

2) Hráč, který je nejdál na Sibiři obdrží 2 příběhy. Druhý hráč nejdál na Sibiři obdrží 1 příběh. Poté počínaje hráčem, který je nejdál na Sibiři mohou všichni své získané příběhy směnit za některou ze 4 nabízených písní a vyhodnotit její efekty. Pokud se jedná o čtvrtou zimu dojde k závěrečnému vyhodnocení, jinak se pokračuje další fází.

3) Mezery na herním plánu se doplní novými lokacemi, příkazy, písněmi a jurtami. Nové kožešiny se umístí jen na nově umístěné lokace. Po druhé zimě se odstraní veškerý obsah s písmenem A a nahradí se materiálem s písmenem B (carské příkazy z období 3 a 4 poskytují na konci hry více bodů). Obmění se tržiště a kozáci se přesunou zpět na startovní lokaci seřazeni podle toho, jak skončili na podzim. Další rok může začít.

Konec hry:

Hra končí čtvrtou zimou poté, co si hráči naposled mohou za své příběhy koupit písně. Hráči sečtou body za: Splněné carské příkazy, sady 3/4 různých lokací, tygří kožešiny, pozice na stupnici trofejí, umístěné obchodní stanice a stanice v osobní zásobě, zbylé kožešiny a nakonec pozice na stupnici příběhů. Po sečtení všech bodů je určen vítěz, který se stává nejznámějším kozákem a je hoden večeře se samotnými Stroganovovými. 

Autor: AndrowCZE

Rozšíření hry (1)

Stroganov: Turukhan (2024)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: oooooooooo (hodnoceno 0x)

Mini a promo rozšíření (2)

Vybíráme z Bazaru

Nemesis + obaly
Nemesis + obaly
Akt. cena: 3850 Kč
Končí za: 18 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas