Scooby-Doo: The Board Game

xxxxxxxooo hodnoceno 2x (Seznam vlastníků)

Scooby-Doo: The Board Game - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Horror
Herní kategorie: kooperativní
Čeština: undefined
Vydavatelé: CMON Limited
Autoři: Fred Perret
Guilhem Gautrand
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Ejha! V meste sa zjavila príšera, ktorá terorizuje obyvateľov! Ľudia si balia kufre a berú nohy na plecia tak rýchlo, ako sa len dá. Zachrániť situáciu môže len Scoobyho banda. Podarí sa im vyhrať preteky s časom a chytiť príšeru skôr, ako vyplaší celé mesto?

Scooby-Doo! The Board Game je kooperatívna hra pre 1 až 5 hráčov, v ktorej sa každý z hráčov ujme roly jedného z členov Scoobyho bandy, z ktorých každý má svoju vlastnú špeciálnu schopnosť. Pohybom po 8 lokáciách, buď po vlastných alebo v dodávke, musí banda spolupracovať na získaní zdrojov a stavbe pascí, aby chytila príšeru skôr, ako sa z mesta stane doslova mesto duchov. Scoobyho banda môže uspieť, len ak sa akcie jej členov, dobré plánovanie a troška šťastia spoja dohromady proti príšere odtrhnutej z reťaze... A popri tom ich čaká kopa bláznivej zábavy!

Príprava hry:

Dosku mesta umiestnite na dosah všetkých hráčov. Zamiešajte karty akcií Scoobyho bandy a položte ich lícom nadol na pole „Draw deck“ na doske mesta. Tým vytvoríte doberací balík. Zamiešajte karty akcií príšer a položte ich lícom nadol na pole „Monster deck“ na doske mesta. Tým vytvoríte balík príšer.

Roztriedené žetóny zdrojov, žetóny pohybu príšery a žetóny strašidelných lokácií umiestnite do dosahu všetkých hráčov. Do každej z 8 lokácií v meste umiestnite na príslušné polia žetóny turistov.

Každý hráč si zvolí 1 člena Scoobyho bandy a vezme si príslušnú figúrku, kartu a žetón sendviča (nezjedenou stranou nahor). Zamiešajte karty príšer, jednu potiahnite a umiestnite ju na dosah všetkých hráčov. Zvyšné figúrky a karty príšer vráťte do krabice. Hráči si prípadne môžu príšeru zvoliť. Figúrky jednotlivých postáv, dodávky a príšery položte na ich štartovné lokácie (uvedené na príslušnej karte).

Podľa zvolenej obťažnosti položte na dosah hráčov pasce a na príslušné pole mesta žetóny príšer. Tým je príprava hotová! 

Priebeh hry:

Hra sa odohráva v sérii kôl, v ktorých striedavo prebieha ťah hráčov a ťah príšery.

Ťah hráčov pozostáva z niekoľkých fáz:

 • Fáza 1: Potiahnutie a výber kariet

Každý hráč (v ľubovoľnom poradí hráčov) si z doberacieho balíka potiahne 2 karty. Potom, bez konzultácií s ostatnými hráčmi, si každý hráč vyberie 1 kartu, ktorú v danom kole zahrá a položí ju lícom nadol pred seba. Svoju druhú kartu položí lícom nadol na pole „Save Deck“ (záchranný balík) na doske mesta . V tejto chvíli hráči nemôžu prezradiť akú kartu si konkrétne nechali.

 • Fáza 2: Odhalenie

Všetci hráči súčasne odhalia svoju zvolenú kartu. Hráči potom odhalia vrchnú kartu balíka príšer a položia ju vedľa dosky mesta. Hráči porovnajú iniciatívu všetkých kariet akcií Scoobyho bandy a karty akcií príšery, aby určili poradie, v ktorom budú postavy hrať. Poradie sa na základe iniciatívy mení v každom kole.

 • Fáza 3: Akcia!

Keď na základe iniciatívy príde na rad člen Scoobyho bandy, vykoná nasledujúce kroky v uvedenom poradí:

1. Pohyb: Hráč môže presunúť figúrku svojho člena Scoobyho bandy až o toľko lokácií, koľko ukazuje číslo na karte, ktorú zahrali. Medzi lokáciami sa môže pohybovať len cez šípky. 3 krát za hru sa môžu postavy presunúť aj dodávkou. Ak člen bandy vstúpi do lokácie, v ktorej je príšera, príšera ho vystraší (na odhadzovací balík sa presunú 2 karty z doberacieho balíka).

2. Vykonanie akcie lokácie: Hráč môže vykonať jednu z dostupných akcií lokácie, v ktorej sa nachádza:

  • Obnovenie kariet akcií Scoobyho bandy
  • Obnovenie žetónov turistov
  • Odstránenie žetónov príšer
  • Zisk zdrojov
  • Zhotovenie pascí

Každý člen bandy má jedinečnú schopnosť. Môže ju využiť kedykoľvek vo svojom ťahu, naviac k svojmu pohybu a vykonaniu akcie lokácie, ale len raz za hru. Keď schopnosť využije, otočte žetón sendviča na opačnú (zjedenú) stranu.

Ťah príšery pozostáva z niekoľkých fáz:

 • Fáza 1: Kontrola aktivácie schopnosti príšery: Skontrolujte, či je na karte akcií príšery symbol schopnosti. Ak áno, špeciálna schopnosť príšery (uvedená na jej karte) je v tomto ťahu aktívna.
 • Fáza 2: Pohyb príšery: Karta akcií príšery udáva, o koľko lokácií sa príšera v tomto ťahu pohne a tiež cestu (farbu šípok), ktorou sa bude presúvať. Ak príšera vstúpi do lokácie, v ktorej je člen bandy, vystraší ho (na odhadzovací balík sa presunú 2 karty z doberacieho balíka). Hráči môžu na začiatku kola (pred samotným pohybom príšery) položiť na lokácie, ktorými sa príšera pohne, žetóny pohybu príšery, aby si vedeli lepšie naplánovať svoje ťahy v danom kole.

 • Fáza 3: Odstrašenie turistov: Vždy, keď príšera vstúpi do lokácie, odstráňte z danej lokácie 1 žetón turistu Ak lokácia príde o svojho posledného turistu, stáva sa strašidelnou. Členovia bandy nemôžu využívať akcie strašidelnej lokácie, nemôžu v nej obnovovať žetóny turistov ani z nej odstrániť žetón príšery. Na obnovenie takejto lokácie je potrebné prísť do nej a odhodiť 2 karty z doberacieho balíka.

Koniec kola

Keď všetci členovia Scoobyho bandy a aj príšera odohrajú svoje ťahy, dané kolo končí. Na konci kola položte všetky použité karty akcií Scoobyho bandy lícom nahor na odhadzovací balík. Použitú kartu akcií príšery položte lícom nahor vedľa balíka príšer, čím vytvoríte odhadzovací balík príšer. Použité žetóny pohybu príšery vráťte do zásoby. Potom začína nové kolo.

Koniec hry:

Hráči vyhrávajú, ak sú všetky pasce hotové.

Hráči okamžite prehrávajú, ak je kedykoľvek splnená 1 alebo viacero z týchto podmienok:

 • Tretia lokácia by sa mala stať Strašidelnou.
 • Keď je potrebné pridať niekam žetón príšery a na poli žetónov príšer už nie sú žiadne žetóny príšer.
 • Nie je dostatok kariet akcií Scoobyho bandy na rozdanie medzi hráčov.

Autor: Krišo

Vybíráme z Bazaru

Cthulhu Tales (EN)
Cthulhu Tales (EN)
Akt. cena: 600 Kč
Končí za: 10 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas