Repello - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Abstraktní
Herní kategorie: strategická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Mindtwister AB
Piatnik
Autoři: Arne Holmström
Rok vydání: 2010
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Repello je abstraktní hra pro 2 až 4 hráče. Každý hráč na hrací desce posunuje svým zásobníkem se žetony, z něhož po každém tahu zůstane jeden žeton na políčku, odkud vycházel. Jakmile se dva žetony nebo zásobníky ocitnou vedle sebe, „odpudí“ se - aktivní hráč musí jeden z nich odsunout, a pokud přejde přes okraj desky, vezme si ho a na konci hry za něj získá body.

Příprava hry

Každý hráč si vezme zásobník tvořený plastovou tyčkou, na kterou se nasune stanovený počet černých žetonů s otvorem uprostřed (podle počtu hráčů - čím více hráčů, tím méně žetonů). Na stanovená místa hrací desky (deska vypadá jako šachovnice 13×13 a na každém políčku je číslo 1 až 6) se rozmístí 4 černé, 4 stříbrné a 1 zlatý žeton.

V počátečním kole každý hráč umístí svůj zásobník na některé políčko ve startovacím čtverci tak, aby nesousedil se zásobníky soupeřů.

Průběh hry

Každý hráč ve svém tahu posune svůj zásobník rovně kterýmkoli z osmi směrů. Zásobník je konstruován tak, aby z něj po zatlačení na vrchol a jeho následném přesunu odpadl spodní žeton, který zůstane na políčku, z něhož zásobník vyšel. Počet políček, o který se zásobník posune, je stanoven číslem na prvním políčku v příslušném směru. Narazí-li zásobník na okraj desky, odrazí se - při pohybu kolmým směrem zpět, při pohybu šikmým směrem v úhlu 90 stupňů. Zásobník nesmí skončit na obsazeném políčku ani je přeskočit - není-li v příslušném směru dostatek volných políček, hráč si musí zvolit jiný směr. Pokud by se kvůli tomuto pravidlu zásobník nemohl přemístit vůbec, hráč ho umístí na některé pole startovacího čtverce.

Jestliže se po přesunutí zásobníku ocitnou dva objekty na desce (ať už zásobníky nebo žetony) na sousedních políčkách, aktivní hráč musí jeden z nich odsunout o jedno políčko ve směru přímo od druhého. Tím se opět mohou dva objekty dostat k sobě a aktivní hráč znovu musí jeden odsunout. Tak může dojít i k dlouhé řetězové reakci. Hráčův tah končí až tehdy, když spolu žádné dva objekty na desce nesousedí; je-li na desce více dvojic sousedících objektů, hráč je řeší postupně, jednu po druhé, v libovolném pořadí dle svého uvážení. Díky tomu je nutné šikovně plánovat několik odsunů dopředu a pečlivě promýšlet pořadí řetězové reakce, aby byl výsledek co nejpříznivější.

Jestliže totiž při tomto odsunování nějaký žeton překročí okraj desky, tentokrát se neodrazí, ale aktivní hráč si ho vezme k sobě. Pokud se totéž stane se soupeřovým zásobníkem, aktivní hráč si z něj vezme jeden žeton a navíc ukradne jeden žeton jeho majiteli. Soupeř si pak ve svém tahu položí zásobník na některé políčko ve startovacím čtverci. Vlastní zásobník hráč ve svém tahu odsunout přes okraj nesmí.

Konec hry

Hra končí poté, co zásobníky všech hráčů vytrousily všechny žetony (tj. po tolika kolech, kolik žetonů je na začátku hry na zásobnících). Vyhrává hráč s největším počtem bodů za žetony, přičemž černý žeton přináší 1, stříbrný 3 a zlatý 5 bodů.

Autor: otmon

Offcanvas