Praga Caput Regni

xxxxxxxxoo hodnoceno 74x (Seznam vlastníků)

Praga Caput Regni - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Delicious Games
Autoři: Vladimír Suchý
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Karel IV. byl korunován králem zemí Koruny české a panovníkem Svaté říše římské. Z oken Pražského hradu může pozorovat výstavbu nových městských hradeb, mostu přes řeku Vltavu, univerzity i nové katedrály, jež bude stát přímo na jednom z hradních nádvoří. Praha je v té době jedním z největších měst Evropy. A král Karel z něj udělá centrum celé říše!

Praga Caput Regni je strategická desková hra pro jednoho až čtyři hráče, kteří představují bohaté měšťany, organizující ve středověké Praze různé stavební projekty. Podílením se na výstavbě si rozšiřují své jmění a také získávají královskou přízeň. Hráči mohou vybírat ze šesti akcí, které jsou vždy dostupné, průběžně se však mění jejich náklady a výhody. Cílem každého hráče je chytře a ve správnou chvíli kombinovat zvolené akce s odměnami za danou stavbu. Na konci hry se vítězem stane ten hráč, který na krále Karla udělá nejlepší dojem.

Příprava hry:

Hráči umístí žetony oken, bonusových žetonů a vajíček v dosahu všech hráčů. Na vyznačené místo na herním plánu postaví model Karlova mostu s jeho dílky vedle něj. Produkční žetony rozprostřou po řece. Náhodně rozmístí destičky náměstí na šestiúhelníková místa. Technologie rozdělí podle čísel, které zamíchají a umístí poblíž plánu. Na vyznačená místa položí model Hladové zdi a katedrály. Poté proběhne příprava akčního rondelu, na který se rozmístí akční žetony. Také roztřídí jednotlivé destičky budov, hradeb a vylepšení podle typu, vzácnosti a epochy. Každý hráč si zvolí svou barvu a k ní příslušné komponenty, akční a hráčskou desku. Nakonec proběhne příprava hráčské desky.

Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ručiček. Tah hráče se skládá z následujících kroků:

Výběr akčního žetonu: Akční rondel znázorňuje šest základních dostupných akcí. Hráč začíná svůj tah výběrem akce, kterou chce provést. Poté si vybere akční žeton z akčního rondelu, který tuto akci obsahuje. Každý žeton obsahuje dvě akce, ze kterých si hráč může vybrat. Při výběru akčního žetonu navíc získá bonus znázorněný na pozici, odkud žeton bere. Akční rondel je rozdělen na následující tři zóny:

 • Červená zóna: Naposledy vybrané žetony se budou nacházet v této zóně. Pokud si hráč na tahu chce vybrat akční žeton z této zóny, musí zaplatit mincemi.
 • Zelená zóna: Akční žetony v zelené zóně nejsou zpoplatněny.
 • Modrá zóna: Akční žetony, které nějakou dobu žádný hráč nepoužil, se postupně dostanou do této zóny akčního rondelu. Pokud si hráč na tahu vybere z modré zóny akční žeton, získá uvedený počet vítězných bodů.

Provádění akcí: Hráč může provést z akčních žetonů jednu z těchto akcí:

 • Správa zlatých dolů: Touto akcí získá hráč mince. Hráč vlastní určitý počet zlatých dolů, určený číslicí na stupnici zlatých dolů. Když tuto akci zvolí, provede jednu z následujících variant akce: získá jednu minci a zvýší počet svých zlatých dolů, nebo vyprodukuje zlato, tj. získá počet mincí rovnající se jeho počtu zlatých dolů. Hráč při prvním překročení určitého množství vlastněných mincí získává uvedený bonus. Maximální limit mincí je omezen.
 • Správa kamenolomů: Tato akce je obdobou výše uvedené správy zlatých dolů. Když si hráč vybere tuto akci, zvolí si jednu ze dvou dostupných variant akce. Získá jeden kámen a zvýší počet svých kamenolomů, nebo vyprodukuje kámen, tj. získá počet kamenů rovnající se jeho počtu kamenolomů. Hráč při prvním překročení určitého množství vlastněných kamenů získává uvedený bonus. Maximální limit kamenů je omezen.

Dosáhne-li hráč svým ukazatelem na konec stupnice zlatých dolů nebo stupnice kamenolomů, získá možnost obsadit některou z pěti červených pečetí, které mu přinášejí dodatečné vítězné body.

 • Vylepšení: Když hráč provádí tuto akci, zvolí si jednu šestiúhelníkovou destičku vylepšené akce z nabídky vylepšení. Vybranou destičku umístí na odpovídající šestiúhelníkové pole na jeho akční desce. Kdykoliv hráč následně provede vylepšenou akci, získá navíc bonus vyobrazený na destičce vylepšení.
 • Stavba: Při této akci si hráč zvolí jednu šestiúhelníkovou destičku z nabídky hradeb. Ihned za ni musí zaplatit náklady. Pak získá vyobrazenou odměnu, a dílek libovolně přiloží ke své akční desce.

Někdy se na rozích nebo okrajích hran uprostřed destiček vylepšení a hradeb objevují některé symboly. Při propojení symbolů za ně hráč získá bonusy.

 • Stavba městské budovy: Na herním plánu je stavba budov na Starém Městě prestižní. Postavení budovy na jednom z těchto šestiúhelníkových polí proto stojí dodatečné mince. Hráč na oplátku při stavbě získá uvedené vítězné body. Na destičkách jsou také bonusy, které hráč společně při stavbě získá. Na rozích jsou další symboly. Když je hráč propojí, získá bonusy jako při destičkách vylepšení a hradeb.

Na herní plán jsou při přípravě hry umístěny destičky náměstí. Hráči soupeří o odměny, které tato náměstí nabízejí, obestavováním městskými budovami, na které si hráči umisťují kostičky vlivu, jež ovlivňují to, kdo odměny získá.

 • Stavba Královské cesty: Když hráči provádí tuto akci, posunou svou figurkou po Královské cestě na další své pole. Při posunu musí vyhodnotit vyobrazené efekty. Jeden z efektů vyžaduje zaplacení vejce – surovinu, kterou lze získat během hry. Královská cesta, kterou hráči procházejí, začíná ulicemi města, končí Karlovým mostem. Když hráč na Karlův most dorazí, musí postavit dílek mostu, na který se posléze postaví. Pokud je most dostavěn, postavené dílky se vylepší. 
 • Technologie: Hráči budou mít v průběhu hry řadu příležitostí k postupu na stupnici technologií. Po dosažení určité hranice si vyberou žeton technologie. Dílek technologie může mít trvalý nebo jednorázový efekt, který lze využít. 
 • Univerzita Karlova: Během hry je řada možností postupu na této stupnici. Univerzita neposkytuje žádné okamžité odměny, zato hraje roli v závěrečném bodování.
 • Hladová zeď a katedrála sv. Víta: Po těchto stupnicích se lze posunovat do stran a o řádek výše. To umožňují symboly, které jsou na destičkách hradeb a městských budov, zaplacením žetony oken (surovinou, kterou lze získat během hry), popřípadě dodatečnými náklady. Pohyb směrem nahoru přináší na konci hry více vítězných bodů. Hráč může skončit na efektu s okamžitými účinky, které musí ihned vykonat (zisk vítězných bodů či další posun). Pokud hráč dosáhne na poslední řádek katedrály, získá jeden ze tří zlatých dílků pro závěrečné bodování.

Ke standardní akci z akčního žetonu je možné provést i akci navíc zaplacením žetonů oken.

Konec tahu: Hráč si ponechá až dva žetony oken, otočí akční rondel o jednu pozici ve směru hodinových ručiček a vrátí akční žeton zpět na první místo v červené zóně. Ve vzácných případech, kdy akční žeton vyjede z modré zóny, se odstraní a umístí na první volné pole v zelené zóně. Stále lze za něho získat stejný počet vítězných bodů jako na poslední pozici v modré zóně akčního rondelu.

Konec hry:

Jakmile akční rondel oběhne jedno kolo, do konce hry zbývá jedenáct tahů. Každý hráč tedy odehraje vždy stejný počet tahů. Kromě bodů nasbíraných průběžně během hry získají všichni hráči také dodatečné body na konci hry. Vítězem se stává hráč, který získal nejvíce vítězných bodů.

Autor: CzechWin

Mini a promo rozšíření (1)

Vybíráme z Bazaru

Pán prstenů: Karetní hra - Střetnutí na Skalbalu
Pán prstenů: Karetní hra - Střetnutí na Skalbalu
Akt. cena: 185 Kč
Končí za: 15 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas