Pradub - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: desková hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Wim Goossens
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Z krajů dalekých i blízkých přicházejí druidové, aby vzdali čest posvátnému Pradubu a ve stínu jeho větví jeho moudrost čerpali, magických lektvarů uvařili a s tajemnými návštěvníky ze Zásvětí porozprávěli…

Pradub je keltským folklórem a druidskou kulturou inspirovanou hrou od Wima Goosense, primárně jde o worker placement s určitým stopovým množstvím deckbuildingu. Hráči se zde ujmou role představeného jednoho z druidských řádů, kteří se budou snažit stát těmi nejvíce hodnými moudrosti mytického Pradubu.

Příprava hry:

Hráči si vezmou hráčské desky druidích řádů a všechny komponenty své barvy - 9 druidů, 2 ukazatele limitu karet, 3 ukazatele zdrojů, 1 ukazatel vítězných bodů, 6 karet shromáždění a 1 přehledovou kartu. Tři druidy si umístí na hráčskou desku (aktivní druidové). Zbylých šest umístí ke kořenům Pradubu do středu herní plochy. Toto jsou pasivní druidové, kteří se mohou v průběhu hry stát aktivními, nebo šplhat po větvích Pradubu, nebo chodit do lesa na přísady do lektvarů.

Každý hráč si nastaví na desce startovní příjem zdrojů a limity karet staveb a bytostí. Na hrací plán jsou dále nalosovány lektvary, které budou v této hře dispozici (vždy jeden z úrovní I, II a III, z pěti možností), do lesa umístěny přísady na lektvary, na strom umístěny žetony slunce, na počitadlo kol jejich ukazatel a podél levého okraje vytvořena nabídka artefaktů a bytostí ze Zásvětí.

Průběh hry:

Hra trvá celkem pět kol, z nichž každé má tři fáze.

 • Úsvit: příjem zdrojů (vyjma 1. kola)
 • Den: hlavní fáze, kdy hráči umísťují své druidy a provádějí akce
 • Soumrak: příprava na další kolo

Během úsvitu hráči získávají zdroje. Ty jsou ve hře 3: pírka, runy a jmelí. Každý ze zdrojů odpovídá jednomu ze tří chrámů na herní ploše. Základní příjem je 3 zdroje od každého; toto číslo může být během hry modifikováno.

Během fáze dne se hráči střídají v provádění svých tahů (akcí), dokud již nemohou žádnou provést, nebo se rozhodnou, že už žádnou provádět nechtějí.

Možné akce:

 • Zahrání karty shromáždění
 • Zahrání speciální akce
 • Pasování a sběr přísad.

Karty shromáždění se vztahují vždy k jednomu ze tří „chrámů“ na herní ploše. Za zdroje na tomto chrámu uvedené (runy/jmelí/pírka) můžete provést jednu ze 3 akcí chrámu podle toho, na které pole chrámu(jednoho,dvou nebo tří kamenů) druida posíláte.  Pozor ovšem – pokud už na poli stojí druid jiného hráče, musíte navíc poslat dalšího aktivního druida ke kořenům Pradubu. Alternativně můžete zahrát akci Pradubu uvedenou na spodku karty – v tom případě posunete za zaplacení zdrojů jednoho z pasivních druidů u kořenů Pradubu vzhůru o jedno pole na odpovídající větvi.  Druidové na větvích Pradubu vám pak přinášejí ihned vítězné body či - o slavnostech slunovratu - další zdroje.

Speciální akce může být akce vztyčení menhiru (na hlavním plánu), a pak různé akce na vaší herní desce (liší se dle jednotlivých řádů), a na artefaktech. I zde platí, že sem musíte umístit jednoho z aktivních druidů. Některé akce mohou provádět jen stařešinové – druidové povýšení a vylepšení pomocí jednoho z 6 možných doplňků. Stařešinové také vyžadují specifická pole k odpočinku (mohou přespávat jen na polích, kde je explicitně uveden i stařešina)

Pokud už nemáte volného aktivního druida pro provedení akce, nebo již akci nechcete hrát, může pasovat. Od té chvíle a pak kdykoli na něj opět dojde řada, může jednoho ze svých zbývajících pasivních druidů poslat do lesa pro 1 přísadu (je-li tam ještě nějaká). Jakmile všichni pasují a nejsou už v lese žádné přísady nebo pod Pradubem žádní druidové, končí den a začíná soumrak.

Za soumraku se všichni druidové z veškerých akčních polí vrátí k odpočinku na desku (pokud je tam pro ně místo), vrátí se do ruky zahrané karty shromáždění, doplní se přísady do lesa a posune se žeton slunce o jeden symbol kupředu. Také se „zamknou“ druidové, kteří dolezli až na konec větve Pradubu a od této chvíle už na jejich pole nikdo nemůže. Hra pak pokračuje dalším úsvitem a přijmem zdrojů.

Pro provádění akcí jste efektivně omezeni počtem aktivních druidů. V základu máte tři, během kola můžete další zverbovat, nicméně v dalším kole budete mít opět k dispozici maximálně tolik, kolik jste měli volných míst k odpočinku na hráčské desce.

Komponenty:

 • Karty svatyní a bytostí: Tyto karty lze získat pomocí speciálních akcí. Umísťují se nad a pod hráčskou desku, a jejich počet je dán ukazateli maximální kapacity karet. Do horní řady umísťujete svatyně nebo menhiry, do spodní bytosti ze zásvětí.  Menhiry vám přinášejí pouze body, svatyně body a dodatečná místa k odpočinku (buď více VB a místo jen pro klasického druida, nebo méně a místo i pro stařešinu). Bytosti pak nejrůznější škálu efektů a bonusů (od vylepšování akcí přes okamžité jednorázové po modifikace pravidel). Kapacitu počtu karet můžete navyšovat zaplacením příslušných zdrojů.
 • Pokročilé karty shromáždění: Lze získat pomocí akcí. Ke každému chrámu existuje jedna. Oproti základním nabízejí lepší akce nebo levnější ceny za tytéž akce.
 • Artefakty: Žetony artefaktů získáváte pomocí akcí. Umísťujete je do dvou výřezů na pravém okraji hráčské desky. Poskytují vám další akční pole s rozličnými efekty. Nevýhodou je, že jejich použití je limitované. Po každém použití je otočíte o jeden ze 4 dílků. Poprvé za použití dostanete určité VB, za každé další použití je už platíte. Jakmile je artefakt použit počtvrté, je vyčerpán. Některé efekty vám dovolují artefakty pootočit zpět a získat tak více použití.
 • Lektvary: Lektvary lze uvařit pomocí akce ze surovin nasbíraných v lese a získat tak odpovídající efekt nebo bonus. Lektvarů je celkem 15, 3 od každé úrovně (I,II,III). Pro každou hru je nalosován jeden z každé kategorie. Efekty se liší, od okamžitých bonusů přes suroviny až ke zpřístupnění dalších komponent (stařešina „vznešený“, +1 místo navíc pro artefakt, Karta shromáždění Srdce Pradubu). Kdykoli lze také uvařit na plánu předtištěný lektvar lesního stínu (jakýchkoli 3/4/5 různých ingrediencí za 3/5/7 VB).
 • Doplňky: Šestice plastogumových zlatých doplňků, které učiní z druida stařešinu. K dispozici je brašna (ovat-léčitel – vaří lektvary o 1 surovinu levnějí), krkavec (krkavčí spár – může sám jít na již obsazené pole chrámu, aniž by další aktivní druid musel k Pradubu), nástroj (bard – destička s +1 místem pro kartu menhiru/svatyně a bytosti), plášť (poustevník – má vlastní místo k odpočinku), límec (nejvyšší druid – provádí akce levněji), paroží (vznešený – má schopnosti všech ostatních stařešinů).

Slavnosti slunovratu: Doplňkový mechanismus. Na konci každého kola a také kdykoli některý z druidů „přeleze“ žeton slunce na větvi Pradubu, se ukazatel slunce (vysoký „kolík“) pohne na další z 11 polí slunce podél bodovací stupnice. Kdykoli se takto pohne na symbol rukou (od 3. pole vždy ob jedno), všichni hráči, jejichž ukazatel bodů nepředbíhá aktuální pozici slunce, obdrží slavnostní odměnu podle toho, kde se na Pradubu nacházejí jejich šplhající druidové.

Konec hry:

Hra končí po dokončení pátého kola. Hráči mohou ještě zdarma uvařit jeden lektvar lesního stínu. Pak vyhrává hráč s nejvíce body. Pokud je takových více, pak ten, jehož druidové na větvích Pradubu postoupili o nejvíce políček. A pokud ani to nerozhodne, pak budou vítězné řády moudrost Pradubu sdílet společně.

Hra má také sólový „automa“ mód, kdy hrajete proti skotskému druidu Broichanovi, který disponuje vlastním balíčkem karet shromáždění.

Autor: Caranthir

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Gemini Gauntlet
Akt. cena: 350 Kč
Končí za: 12 dnů

Offcanvas