Podezřelí - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–8
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Současnost
Herní kategorie: karetní hra, kooperativní, logická, párty hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Guillaume Montiage
Paul Halter
Sebastien Duverger Nedellec
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Claire Harperová se narodila v roce 1910, vystudovala trestní právo na Oxfordu a od té doby cestuje po světě. Je vášnivou čtenářkou Agathy Christie a jejím koníčkem je vyšetřovat zločiny. Žádná záhada není dost zamotaná a žádný případ není dost složitý, aby je Claire nevyřešila.

Podezřelí jsou kooperativní detektivní hrou pro 1 až 6 hráčů od cca 10 let, kteří pomáhají Claire Harperové s řešením některých detektivních případů. V této krabici se nachází tři případy, které se odehrávají ve 30. letech 20. století. Ačkoliv jsou případy v zásadě samostatné, protože se odehrávají chronologicky po sobě, je doporučeno je odehrát v daném pořadí.

Hra obsahuje pravidla, tři balíčky karet, tři obálky s řešením, úvodní listy a pomocné dokumenty. Pro její odehrání nejsou kromě psacích potřeb nutné žádné další pomůcky (hodinky, aplikace, přístup na internet). Jejím cílem je správně odpovědět na otázky k případu tak, aby hráči získali co nejvíce bodů.

Příprava hry:

Hráči si připraví psací potřeby, balíček karet pátrání, úvodní list a dva listy pomocných dokumentů označených písmeny „A“ a „B“, které jsou určené pro zvolený případ. Karty nemíchají a na žádný z materiálů se zatím nedívají. Obálku s řešením případu ponechají v krabici, aniž by ji otevírali a nahlíželi dovnitř.

Jeden z hráčů nahlas přečte úvod do případu a znění otázek, na které budou hledat odpovědi (tzv. dotazník). Vyšetřování může začít.

Průběh hry:

Vyšetřování:

Z dostupných materiálů (úvodní list, karty pátrání, pomocné dokumenty) se hráči postupně dozvídají střípky informací o případu. Konkrétní pomocný dokument nebo konkrétní kartu pátrání lze odhalit (a přečíst) teprve tehdy, až se na ni objeví odkaz na některém z již odhalených materiálů. Jedná se buď o číslo, kterým je příslušná karta označena, nebo o písmeno pomocného dokumentu. Pro lepší přehlednost jsou karty pátrání barevně rozděleny do tří kategorií:

  • Červené karty výslechu — obsahují výslech jedné konkrétní postavy (podezřelého).
  • Modré karty lokací — obsahují popis prohlídky jednotlivých míst, které mají souvislost s případem.
  • Žluté karty prozkoumání stop — obsahují popis podrobné prohlídky konkrétních nalezených stop (různých předmětů).

Hráči mohou získané karty pátrání procházet v libovolném pořadí, vracet se k již odhaleným kartám, diskutovat mezi sebou o různých variantách a domlouvat se na dalším postupu.

Počítání „času“ a vyplnění dotazníku:

Během hry se nepočítá reálný, ani virtuální herní čas. Místo toho se počítají karty pátrání, které byly doposud odhaleny. Tento údaj je důležitý při vyplňování dotazníku.

Pokud se hráči shodnou na odpovědi na některou z otázek, zapíší ji na papír. V tabulce dotazníku pak zaškrtnou u této otázky sloupec, který odpovídá počtu doposud odhalených karet pátrání. Hra nabízí tři intervaly: 1–30, 31–45 a 46 a více. Odpověď na tuto otázku mohou hráči později změnit, v tabulce dotazníku pak opět zaškrtnou příslušný sloupec. Pro výsledné hodnocení platí poslední zapsaná odpověď a poslední zaškrtnutý sloupec. Z taktických důvodů se doporučuje průběžně počítat odhalené karty a teprve po odhalení a přečtení 30. karty udělat krátkou poradu a poté uvést odpovědi na otázky dotazníku. Stejnou poradu pak udělat po 45. kartě a případně změnit některé odpovědi. Třetí poradu a třetí případnou změnu pak provést na konci hry.

Zvláštní pravidla:

Někdy je potřeba spojit informace na dvou kartách dohromady (např. ověření otisku prstů, stop apod.). V takovém případě se karty přiloží okraji k sobě, aniž by se měnila jejich orientace. Pokud příslušná barevná čára na obou kartách navazuje, mají tyto karty nějakou souvislost (např. konkrétní otisky prstů patří konkrétní osobě).

Některé karty mohou být zamčeny. K jejich odemčení je nutné odhalit požadovaný počet jiných karet s uvedeným symbolem (např. čajovou konvicí). Dokud hráči neodhalí správný počet symbolů, nemohou zamčenou kartu získat.

Konec hry a závěrečné hodnocení:

Hra končí přečtením a vyhodnocením poslední karty případu. Poté je možné provést ještě poslední poradu a poslední případné korekce odpovědí (nezapomenout v takovém případě zaškrtnout sloupec 46 a více v dotazníku).

Jsou-li hráči se svými odpověďmi spokojeni, otevřou obálku s řešením. Ta obsahuje správné odpovědi na všechny otázky včetně kompletního zdůvodnění. Je-li odpověď hráčů správná, započítají si body uvedené v záhlaví posledního zaškrtnutého sloupce (5 pro sloupec 1–30, 4 pro sloupec 31–45 a 3 pro sloupec 46 a více). Je-li odpověď špatná, nezískají za ni žádný bod. Výsledný počet bodů mohou hráči porovnat s tabulkou a zjistit, jak si při vyšetřování vedli.

Autor: mh

Mini a promo rozšíření (1)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Caylus Magna Carta
Caylus Magna Carta
Akt. cena: 100 Kč
Končí za: 7 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas