Po stopách Darwina

xxxxxxxxxo hodnoceno 28x (Seznam vlastníků)

Po stopách Darwina - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–5
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Zvířátka
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Dino Toys
REBEL.pl
Sorry We Are French
Autoři: Grégory Grard
Matthieu Verdier
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V roce 1831 se mladý přírodovědec Charles Darwin po skončení studií v Cambridgi hodlal vydat zkoumat přírodu na Madeiru. Osud tomu ovšem chtěl, aby se na tuto výpravu vydat nemohl, a byl namísto toho doporučen svým učitelem Johnem Henslowem pro objevitelskou výpravu na lodi Beagle. Sedmnáct set čtyřicet dva dní trvající ohromující plavba pakmimo bezpočtu dalších objevů pomohla poskytnout základy pro jeho magnum opus, přelomové dílo O původu druhů, které navždy změnilo naše chápání fungování evoluce a přírody.

Ve hře Po stopách Darwina se stanete jedním z účastníků plavby lodi Beagle kolem celého světa. Společně se světoznámým přírodovědcem budete cestovat dokola zeměkoule, studovat zvířata různých druhů z různých kontinentů a seznamovat se s důležitými osobnostmi Darwinovy éry. Ten z badatelů, který nejlépe sladí svůj výzkum se svými záměry a teoriemi, získá nejvíce bodů a stane se vítězem.

Příprava hry:

Doprostřed stolu umístíte desku výpravy. Její centrální část sestává z mřížky 3x3 polí, na které se pokládají destičky zvířat, obkroužené šipkami označující pohyb figurky lodi Beagle. Na určená místa se položí žetonky průvodců, kompasu a publikací.

Každý z hráčů obdrží svůj deník přírodovědce, rozkládací desku s mřížkou 4x4 pole pro umísťování destiček zvířat, rozdělenou dle tříd (pták, plaz, savec, hmyz) a ekosystémů (Ameriky, Asie, Afrika, Austrálie). I zde najdete místo pro žetony průvodců, kompasu, publikací a také rozvíjených teorií. 

Z krabice vylosujete 12 destiček zvířat za každého účastnícího se hráče a připravíte z nich dobírací komínky. Dalších 9 destiček vyložíte do mřížky na desce výpravy. Figurku lodi Beagle umístíte na startovní políčko. „Vlaječkové“ žetony teorií zamícháte a každému hráči přidělíte náhodně jeden. Tři žetony teorií vyložíte lícem vzhůru, ze zbytku vytvoříte dobírací hromádky. 

Každý z hráčů si také vezme jeden „medailonkový“ žeton průvodce. 

Začíná hráč, který se naposledy plavil na lodi.

Průběh hry:

Hráči se střídají po jednotlivých tazích po směru hodinových ručiček. Každý hráč zahraje svůj tah, poté přijde na řadu další hráč. Hra končí, jakmile všichni hráči umístí na svůj deník přírodovědce dvanáctou destičku.

Každý hráč musí ve svém tahu odehrát dvě základní akce.

1) Studium zvířete nebo inspirace postavou: hráč si vezme destičku zvířete nebo slavné osobnosti nacházející se v řadě, resp. sloupci, vedle kterého se momentálně nachází figurka lodi Beagle. Tuto destičku umístí na odpovídající místo ve svém deníku přírodovědce (pole s totožnou barvou pozadí (ekosystém=kontinent) a ikonou zvířete (živočišné třídy)); či v případě slavné osobnosti nalevo od mřížky. V případě, že má destička na sobě okamžitý bonus (v pravém spodním rohu), provede jeho efekt. V případě, že má v levém dolním rohu ikonku ikonického zvířete (korunka), vezme si papírovou figurku Charlese Darwina v hodnotě 2 bodů od aktuálního vlastníka. 

V pravém dolním rohu destičky se mohou nacházet následující ikonky:

 • vítězné body: počítají se na konci hry, pokud jsou viditelné (nejsou překryty jinou destičkou)
 • kompas: vezmete si žeton kompasu. Můžete mít max. 5 žetonů, podle míst na desce deníku. Hrají roli v závěrečném bodování, viz „záznam“ níže
 • průvodce: vezmete si okamžitě žeton průvodce. Můžete mít v jednu chvíli max. 2 žetony, podle míst na desce deníku.
 • záznam: hraje roli v závěrečném bodování. Počet viditelných ikon záznamu vynásobíte počtem vašich žetonů kompasů.

Po umístění destičky a případném rozvinutí teorie nebo napsání publikace následuje druhá povinná akce:

2) Plavba na lodi Beagle: Po umístění destičky posunete Beagle ve směru šipek o tolik polí, jak moc vzdálenou destičku od polohy lodi (na okraji mřížky) jste právě vzali a umístili - tedy o 1,2 nebo 3 pole. Na uprázdněné místo na centrální desce výpravy doplníte z dobíracího komínku novou destičku. Pak pokračuje další hráč.

Mimo těchto povinných dvou akcí můžete zdarma provádět speciální akce.

 1. Využití průvodce: PŘED vaší fází studia zvířete odhodíte jeden ze svých žetonů průvodce a provedete buď přesun nebo pátrání. Při přesunu posunete figurku Beagle o jedno pole dozadu či kupředu (a můžete pak tedy vybírat zvíře z jiné řady/sloupce). Při pátrání odhodíte všechny tři destičky v sloupci/řádku s Beagle sousedícím a nahradíte je novými (vybíráte z nové nabídky). Odhozené destičky umístíte na spodek dobíracího komínku.  V jednom tahu můžete využít pouze služeb jednoho průvodce.
 2. Rozvinutí teorie: Pokud vezmete destičku zvířete příslušející pozici, kterou již máte ve vašem deníku obsazenou, překryjete dříve položenou destičku a rozvinete teorii. To znamená, že si vezmete jeden nový žeton teorie z centrální desky, buď z vyložené nabídky 3 lícem nahoru, nebo naslepo z hromádky. Teorie jsou dodatečná bodovací kriteria do závěrečného bodování. Pokud měla překrytá destička na sobě okamžitý bonus, nevracíte jej; případné vítězné body nebo záznamy v deníku platí ovšem na konci hry pouze viditelné.
 3. Napsání publikace: Pokud se vám podaří umístit na desku deníku 4 zvířata z jednoho ekosystému (sloupec) nebo 4 zvířata ze stejné třídy (řada), získáte žeton publikace v hodnotě 5 bodů.

Konec hry a závěrečné bodování: 

Hra skončí v okamžiku, kdy každý hráč umístí svou 12. destičku (tedy v okamžiku, kdy je na centrální desku doplněna poslední destička z dobíracího komínku). Následně se spočítají vítězné body:

 • za viditelné VB na destičkách
 • za žetony kompasů krát viditelné ikonky záznamů
 • za žetony publikací (po 5 VB)
 • za figurku Darwina (2 VB)
 • za rozvinuté teorie. Pouze v tomto případě počítáte pro bodování i zakryté destičky (počet zvířat dané třídy, daného ekosystému, na určitých pozicích, apod.)   

Hráč s nejvyšším počtem VB vítězí. V případě remízy vítězí ten, kdo získal více VB za rozvinuté teorie. 

Autor: Caranthir

Další názvy této společenské hry

 • Auf den Wegen von Darwin
 • In the Footsteps of Darwin
 • Śladami Darwina
 • Sur les Traces de Darwin

Vybíráme z Bazaru

Undaunted: Stalingrad
Undaunted: Stalingrad
Akt. cena: 1325 Kč
Končí za: 17 hodin

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas