Planetarium - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: Sci-fi, Dávnověk
Herní kategorie: desková hra
Čeština: undefined
Vydavatelé: Game Salute
Autoři: Stéphane Vachon
Rok vydání: 2017
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Hmota. Formuje všetko. Od predmetov neživých po živé. Hmota vznikla dávno, zhlukovala sa a vytvorila planéty. Kamenné alebo plynné. Veľké alebo malé. Ľadové alebo horúce. Obývateľné alebo neobývateľné.

Kto ešte nebol v Planetáriu? Často povinná návšteva v časoch základnej školy. V hre Planetarium budú hráči formovať novú planetárnu sústavu, ktorú tvorí materská hviezda a 4 protoplanéty. Tie budú postupne nabalovať materiál svojim gravitačným vplyvom na príslušných a pridružených obežných dráhach. Pritiahnutý materiál bude definovať evolučné karty, ktoré hráči postupne vykladajú k jednotlivým planétam. Tým ju definujú, či je obývateľná alebo nie. Po vyčerpaní takmer všetkého materiálu sústavy nastáva koniec hry. Ešte pred ním môžu hráči zmeniť smerovani jednotlivých planét zahraním finálnych kariet evolúcie a pridaním si posledných bodov.

Príprava hry:

Pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. Herný plán sústavy sa umiestni doprostred stola.
  2. Na voľné bodky sústavy sa náhodne poukladajú všetky žetóny materiálu (Kameň, plyn, voda, kov)
  3. Na bodky s písmenami sa položia žetóny jednotlivých protoplanét
  4. Na planéty v rohoch plánu sa umiestnia žetóny obývateľnosti, neobývateľnou stranou nahor.
  5. Na hernú dosku sa ešte za každého hráča umiestnia dva farebné žetóny podľa hráča na stupnicu jednotiek a desiatok.
  6. Každý hráč dostane svoju hernú dosku a 8 kociek vo svojej vybratej farbe (rovnakej ako na hracej doske)
  7. Evolučné balíčky kariet sa zamiešajú každý zvlášť a každý hráč dostane 2 karty z každého. Z balíčka finálnych kariet evolúcie si vyberú jednu, druhú zahodia.
  8. Začína hráč, ktorý zahodil kartu finálnej evolúcie s vyššou hodnotou.

Průběh hry:

Hráči sa striedajú na ťahu v smere hodinových ručičiek. Vo svojom ťahu môžu pohnúť planétou po jej obežnej dráhe na najbližší žetón hmoty, znížiť alebo zvýšiť obežnú dráhu planéty, pritiahnuť si hmotu z nižšej, vyššej alebo tej istej obežnej dráhy planéty, ale len o vzdialenosť 1. Všetky pohyby musia byť po vyzačených trajektóriach. Približne v poslednej tretine hry je možné manipulvať s hmotou o 2 (je vyzačenné dvojitou šípkou na stupnici evolúcie).

Každý získaný žetón hmoty si hráči premiestnia na svoju hernú dosku do príslušného kvadranut planéty, ktorá získala daný žetón. Následne môžu hráči zahrať max. 1 kartu nízkej alebo vyššej evolúcie premiestnením príslušných žetónov hmoty z dosky hráča na stupnicu evolúcie a splnením prípadne ďalších podmienok uvedených na karte (napr. plynná alebo kamenná planéta, číslo obečnej dráhy, obývateľnosť). V prípade, že je na zahratej karte symbol gravitácie, pritiahne si ľubovoľná planéta ľubovolný žetón zo sústavy. Zahratá karta sa umiestni na stranu hracej dosky k príslušnej planéte a hráč na ňu umiestni jednu zo svojich označovacích kociek. Hráč si pričíta body uvedené na karte v šesťuholníku. Následne si doberie kartu nízkej, vyššej alebo dve karty finálnej evolúcie. Z nich si však ponechá len jednu, druhú odhodí. Môže však mať na ruke len 4, celkový limit kariet na ruke je 5. V prípade, že je na strane dosky umiestnených viacero kariet, súčet bodov v zelených šesťuholníkoch môže prevýšiť súčet bovod v šedých šesťuholníkoch a tým sa planéta stáva obývateľnou. Následne sa otočí  žetón obyvateľnosti. Ak hráč nechce alebo nemôže zahrať kartu z ruky, môže odhodiť kartu so symbolom downgradu. Tým si doberie kartu nízkej evolúcie a je na ťahu ďalší hráč.

Karty finálnej evolúcie nie je možné hrať až do záveru hry. Ten nastane, ked je umiestnený aspoň jeden žetón hmoty na stupnicu evolúcie. Všetci hráči postupne odohrajú ľubovolný počet kariet finálnej evolúcie, ak splnia podmienky. Jedna z nich (okrem už uvedených) je, že musia premiestniť svoju označovaciu kocku z predtým zahratej karty nízkej alebo vyššej evolúcie na kartu finálnej evolúcie.

Konec hry:

Ak všetci hráči zahrali všetky karty finálnej evolúcie, hra končí. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti vyhráva hráč, ktorému ostalo na hracej doske viac žetónov hmoty. V prípade rovnosti vyhráva hráč, ktorý má viac označovacích kociek na kartách. Ak je stále zhoda, tak vyhráva hráč, ktorý má na ruke menej kariet.

Autor: Curuj

Rozšíření hry (1)

Planetarium: Primordial (2019)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: oooooooooo (hodnoceno 0x)

Vybíráme z Bazaru

Obleva (stále ve folii)
Obleva (stále ve folii)
Akt. cena: 1000 Kč
Končí za: 10 dnů

Offcanvas