Pivo a chléb - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 2
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: desková hra, ekonomická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
Albi - logo
Autoři: Scott Almes
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Sám Bůh dal lidem v obilí obě základní formy výživy, jídlo i pití: chléb a pivo. Kdo nemá pivo, nemá co pít.

Martin Luther


Každý chléb je smutným příběhem obilí, které se mohlo stát pivem, ale nevyšlo to.

Lidová moudrost

 

Ve hře Pivo a chléb se hráči stávají obyvateli dvou sousedních vesnic, které spolu soupeří ve vaření piva a pečení chleba. Během šesti herních let tak hráči sklízejí a skladují plodiny z polí společných oběma vesnicím, produkují a následně prodávají pivo a chléb a vylepšují svá zařízení. Hráč, který lépe prodá, se stane vítězem, počítají se však pouze peníze utržené za tu komoditu, za niž získají méně peněz.

Příprava hry:

Hráči mezi sebe rozloží herní plán rozdělený na tři části: část společná oběma hráčům obsahuje kalendář (sem se na první políčko umístí žeton ukazatele roku) a místo pro každoroční úrodu obilí (pšenice, ječmen, žito) a chmele; tyto suroviny se prozatím připraví do blízkosti herního plánu. Ze zbylých dvou částí plánu patří každému hráči jedna, v obou případech jsou na nich vyznačeny skladiště, pekárna, pivovar a na okraji místa pro vylepšení. Tyto tři části herního plánu jsou rozděleny znázorněním potoka, kam se umístí všechny žetony vody, představující taktéž její společnou zásobu.

Průběh hry:

Hra se hraje na šest kol, z nichž každé se skládá ze čtyř fází, které se mírně liší v závislosti na tom, zda se jedná o úrodný rok (1., 3. a 5. kolo), nebo suchý rok (2., 4. a 6. kolo). Samotná hra se odehrává ve třetí fázi každého roku (ostatní fáze slouží k údržbě hry), kdy hráči mohou využít karty jedním ze tří způsobů:
•    Sklizeň a uskladnění: Hráč si vezme ze společné zásoby suroviny vyznačené v horní části karty, a to v počtu vyznačeném na této kartě i na kartách zahraných dříve v tomto kole. Suroviny si umístí na volná místa ve skladišti na herním plánu; případné přebytečné suroviny musí nabídnout soupeři a ty, o které neprojeví zájem, se odstraní ze hry.
•    Produkce a prodej: Hráč utratí suroviny uvedené v prostřední části karty a umístí kartu lícem dolů do pekárny či pivovaru. Do každé budovy lze umístit pouze jednu kartu, poté nelze daný výrobek produkovat, dokud se místo neuvolní.
•    Stavba a úklid: Hráč zasune kartu pod okraj herního plánu tak, aby čněla pouze spodní část karty s popisem efektu. Karta poskytuje trvalé vylepšení pro zbytek hry nebo pro závěrečné bodování. Poté hráč přesune svoje produkty z pekárny a pivovaru na volné místo poblíž.

Průběh úrodného roku:
1) Fáze setby: Hráči připraví zásobu obilí a chmele tak, aby zde byly suroviny v počtu uvedeném na zeleném políčku.
2) Fáze karet: Každý hráč obdrží pět karet z balíčku.
3) Fáze akcí: Hráči střídavě vynášejí kartu z ruky a uplatní jeden z efektů dle své volby. Vždy poté, co každý zahraje jednu kartu, si zbylé karty v ruce vymění. Takto pokračují, dokud nezahrají všechny karty.
4) Fáze mletí: Hráči posunou ukazatel roku na další políčko. Hráč s menším počtem naskladněných surovin si převezme žeton začínajícího hráče pro následující kolo.

Průběh suchého roku:
1) Fáze setby: Hráči připraví zásobu obilí a chmele tak, aby zde byly suroviny v počtu uvedeném na červeném políčku.
2) Fáze karet: Každý hráč si vezme karty, jež v předchozím roce využil pro sklizeň. K nim si dobere z balíčku tolik karet, aby měl celkem pět karet. Dále umístí tři karty z balíčku do nabídky karet na výměnu.
3) Fáze akcí: Hráči střídavě buď vynášejí kartu z ruky, nebo vymění kartu z ruky za kartu z nabídky a zahrají tuto kartu. Poté uplatní jeden z efektů zahrané karty dle své volby. Takto pokračují, dokud nezahrají všechny karty.
4) Fáze mletí: Hráči provedou stejné úkony jako v úrodném roce a navíc odstraní ze hry karty zahrané na sklizeň a karty na výměnu.

Konec hry:

Po odehrání šesti kol hra končí. Hráči si sečtou utržené peníze, a to zvlášť za pivo a za chléb. Započítají přitom případné efekty staveb. Pro závěrečné vyhodnocení se počítají nižší hodnoty obou hráčů za pivo či chléb. Hráč, který má tuto výslednou hodnotu vyšší než soupeř, se stává vítězem.

Autor: Ondřej Podavka

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Puerto Rico CZ
Puerto Rico CZ
Akt. cena: 900 Kč
Končí za: 35 minut

Offcanvas