Pax Renaissance - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Renesance
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Sierra Madre Games
Autoři: Matt Eklund
Phil Eklund
Rok vydání: 2016
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Pax Renaissance je komplexní strategická hra umístěná do středověké Evropy. Hráči představují renesanční bankéře, kteří finančně podporují vznik říší a republik, financují spiknutí vládnoucích vrstev, sponzorují hledání nových obchodních cest, napomáhají rolnickým povstáním nebo se svým kapitálem vstupují do křižáckých výprav či džihádu. Cílem hráčů je splnění podmínek jedné ze 4 forem vítězství.


Příprava hry:

Sestavte herní mapu z 10 karet (2 řady po 5 kartách). Karty Papežský stát a Mamlucký sultanát jsou otočeny na teokratickou stranu (s náboženským symbolem nahoru), zbylé karty na středověkou stranu. Mezi kartami ponechte mezeru. Černý disk položte do města Novgorod a Timbuktu, bílý disk na Ostrovy koření. Do každého hlavního města (na kartách napsáno kapitálkami) umístěte vyobrazenou figuru. Nad mapu umístěte 4 karty vítězství neaktivní stranou nahoru. 10 karet říší a republik umístěte vedle karet vítězství. Každý hráč si nyní vybere postavu, vezme si 10 kostek v odpovídající barvě a umístí svou první kostku na hranici karet na místě znázorněném na mapě. Vytvořte 2 balíčky karet rozdělením karet podle rubu na západní (bílý rub) a východní (černý rub). Následně předepsaným způsobem připravte každý balíček a vytvořte nabídku karet (6 karet z každého balíčku). Každý hráč obdrží počáteční florény (1. hráč 3, 2. hráč 4 atd.). Ostatní florény umístěte vedle herní plochy do společné zásoby (ve hře označované jako Čína).


Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ručiček. Ve svém tahu musí hráč vykonat 2 akce. První tři akce zmíněné níže lze provést 2× za tah, zbylé pouze 1× za tah. Dostupné akce:

 • Nákup karty z nabídky karet: Hráč kupuje kartu z nabídky a umísťuje ji do ruky. Limit jsou 2 karty na ruce. Cena karty závisí na pozici karty ve vyložené nabídce. V každé z obou nabídek stojí první dostupná karta zleva 1 florén a každá další karta vždy o 1 florén více. Cena se platí položením 1 florénu na každou kartu, která kupované kartě předchází. Pokud nakoupíte kartu komety, je okamžitě zahrána a nepočítá se do limitu karet v ruce.
 • Zahrání karty z ruky: Položte východní kartu z ruky na krajní pozici vpravo, západní kartu na krajní pozici vlevo. Pokud má vykládaná karta na sobě ikonu bomby, musí hráč nahlásit, či spouští jednorázovou akci (viz níže) či ne. Po vyhodnocení spuštěné jednorázové akce umístěte odpovídající agenty (figury koní, věží a střelců zobrazené barvy) představené na vykládané kartě na odpovídající lokaci na mapě. Figury s věží s pirátskou kartou a pěšce vaší barvy umístěte na hranici karet odpovídající lokace.   
 • Prodej karty: Za odhození 1 karty ze své ruky nebo svého prostoru hráče obdrží hráč 2 florény.
 • Provedení východní/západní operace: Provedení 1 operace z každé karty nacházející se ve východní/západní části hráčova herního prostoru. Seznam operací v prostoru hráče je uveden níže.
 • Zahájení západní/východní obchodní cesty: Touto akcí odhodíte kartu, která je v západní/východní nabídce otočena lícem dolů a zahájíte obchodní cestu, tedy rozdělení florénů, které na ní leží, následujícím způsobem: ke florénům na kartě přidejte 1 florén (při hře 2 hráčů), případně 2 florény (3-4 hráči). Celková částka se nazývá ziskem. Kartu odhoďte. Hráč, který cestu zahájí, obdrží 1 florén. Obchodní cesta začíná v nezakrytém centru obchodu (symbol dvaceticípé hvězdy) odpovídající barvy (černé pro východní cestu, bílé pro západní) a pokračuje po linii odpovídající barvy. Pokud se na linii cesty nachází kostička (koncese) nějakého hráče, obdrží tento hráč 1 florén ze zisku. Pokud se na linii cesty nachází pirát, putuje 1 florén do Číny. Na každou kartu, přes kterou linie cesty vede, umístěte 1 figuru podle znázornění na kartě mapy. Pokud je karta zaplněna, žádné figury se neumísťují. Konec obchodní cesty nastane v momentě, kdy se rozdělí poslední florén ze zisku. Pokud ale obchodní cesta dosáhne svého konce (symbol šipky), zbylý zisk se položí na prázdné místo po odhozené kartě.   
 • Vyhlášení vítězství: Pokud hráč splňuje podmínky jedné ze 4 forem vítězství, může vyhlásit vítězství. Formy vítězství jsou tyto:

  • Svaté vítězství: Hráč musí mít více vlivu v dominantním náboženství než kterýkoli ze zbylých hráčů. Náboženství je  dominantní, pokud má více figur střelců než obě zbývající náboženství a pokud má více figur své barvy ve svých teokraciích než ostatní náboženství.
  • Imperiální vítězství: Hráč musí mít alespoň o 2 říše (3-4 hráči) / 3 říše (2 hráči) otočené na stranu krále více než kterýkoli z hráčů.
  • Globalizační vítězství: Hráč musí mít alespoň o 2 koncese více než kterýkoli ze zbylých hráčů a rovněž více bodů vlivu v oblasti objevů než kterýkoli z hráčů.
  • Renesanční vítězství: Hráč musí mít více republik než kterýkoli ze zbylých hráčů a alespoň o 2 body vlivu v oblasti zákona více než kterýkoli ze zbylých hráčů.


Seznam operací v prostoru hráče: inkvizitor (posun figury střelce na sousední kartu v prostoru hráče nebo na kartu jiného hráče v odpovídající lokaci), obchod (zisk 1 florénu z jakékoli karty v odpovídající nabídce karet), stětí (odstranění karty z prostoru jakéhokoli hráče se shodnou lokací), daně (majitel koncese, která sdílí hranici s lokací uvednou na kartě, buď musí zaplatit 1 florén do Číny nebo koncesi utiskovat a poté umístit jednu figuru na mapu, která byla cílem operace), represe (za 1 florén utiskuje figuru zobrazenou v ikoně operace), hlasování  (změna režimu v říši, stojí tolik florénu, kolik je utiskovaných figur, a lze spustit pouze tehdy, pokud má hráč na hranicích s lokací více koncesí), korzár (pohyb věže (piráta) odpovídající barvy po hranici karty lokace v prostoru moře; pohyb automaticky odstraní ze hry koncesi či jiného piráta), obléhání (odstranění jedné z figur zobrazených na ikoně operace v lokaci uvedené na kartě), tažení (útok figurami jedné říše na jinou, sousedící říši; pokud útočník zvítězí, nastává v poražené říši změna režimu a říše se stává vazalem a je umístěna pod kartu útočící říše).

Seznam jednorázových akcí: přesun obchodu (přesun disku odpovídající barvy z uvedeného města a zakrytí do té doby aktivního nezakrytého centra obchodu stejné barvy), korunovace (do svého herního prostoru přesuňte jednu kartu říše z volné nabídky, která je uvedena v akci korunovace a umístěte jednu kostku své barvy na hranici lokace jako novou koncesi), spiknutí (dojde k bitvě s předem určenými stranami a v případě úspěchu spiknutí dojde ke změně režimu; pokud je karta říše ve volné nabídce, získá hráč říši s králem nahoru; pokud je karta říše v prostoru jakéhokoli hráče (i vlastního) dojde k obrácení na stranu republiky; hráč získá 1 koncesi v říši), rolnické povstání (dojde k bitvě s předem určenými stranami a v případě úspěchu dojde ke změně režimu – stejné jako v případě spiknutí), křížová výprava, reformace, džihád (dojde k bitvě s předem danými stranami; po úspěšné bitvě dojde ke změně režimu (viz výše) a zároveň ke změně karty mapy, která se otočí na teokratickou stranu).


Konec hry:

Hra končí, jakmile jeden z hráčů deklaruje vítězství a splňuje podmínky vítězství již aktivované karty vítězství. Hra končí také v případě, kdy jsou prázdné oba dobírací balíčky. V tomto případě vítězí hráč, který má ve svém prostoru nejvíce bodů vlivu v oblasti umění.

Autor: chejnik

Rozšíření hry (1)

Pax Renaissance: Rozšíření (2017)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 2 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxo (hodnoceno 24x)

Mini a promo rozšíření (1)

Vybíráme z Bazaru

Tainted Grail: Fall of Avalon (EN) +2.0 pack
Tainted Grail: Fall of Avalon (EN) +2.0 pack
Akt. cena: 1489 Kč
Končí za: 3 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas