Pax Emancipation

xxxxxxxxxo hodnoceno 25x (Seznam vlastníků)

Pax Emancipation - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–3
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 240 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: desková hra, karetní hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Sierra Madre Games
Autoři: Phil Eklund
Rok vydání: 2018
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Celosvětový boj za svobodu: 1776-1917

Vžijte se do role typického nevolníka 18. století, oběti námezdního otroctví: výsledky vaší práce právoplatně náleží místnímu pánovi, jste kupováni a prodáváni společně s půdou a je vám právně odepřena možnost pracovat jinde než v zemědělství. Možná si užíváte drobných ekonomických svobod: Máte pro sebe jeden den v týdnu nebo pobíráte nízkou mzdu. Ale určitě nemáte takovou svobodu, která by vám umožnila odejít. V případě vašeho útěku, třeba s cílem najít si ve městě práci, vám po dopadení hrozí ocejchování a návrat v řetězech. Zhruba 90% světové populace je na tom stejně jako vy, jsou zotročení na plantážích nebo v harémech Osmanské říše, Ruska, Číny, Indie, Japonska, Egypta, Mali, Zanzibaru, Konga, jihu Spojených států amerických, Mexika, Brazílie nebo Karibiku. Otroctví se však neomezovalo pouze na vzdělané civilizace: náčelníci si běžně brali otroky z kmenových společenství zemí Nového světa, Afriky, centrální Asie a Nového Zélandu.

Teď si představte, že jste anglickým džentlmenem žijícím ve stejných časech, v dobách osvícenství. Možná jste slyšeli o Lockově Listině práv. Pokud jste tímto učením nadšeni a začínáte se zabývat etickou otázkou otroctví, budete jedněmi z prvních v dějinách, kdo tak učiní. Neúnavné úsilí abolicionistů nakonec vyvrcholilo britským zákazem obchodu s otroky roku 1808. Británie zrušila otroctví v letech 1833-43. Následně se aktivisté rozhodli ukončit otroctví po celém světě, v případě nutnosti se zbraní v ruce. Po celá desetiletí byla v tomto jednání Británie osamocená, avšak protiotrokářské hnutí nakonec pohnulo svědomím západních civilizací.

Pax Emancipation je karetní hra, která umožňuje znovu zažít fascinující boj za svobodu a práva jednotlivce. Jeden až tři hráči představují jednu z trojice abolicionistických institucí, které se počátkem 18. století spojily s cílem ukončit otroctví po celém světě - britský parlament (červený), evangelikálové (bílý) a filantropové (zelený). Hráči se snaží potopit otrokářské lodě, základají misie, obchodní stanice a kolonie v cizích zemích, kde osvobozují otroky, zakládají podzemní železnice, instituci otroctví se snaží porazit morálně i právně v soudních síních a podněcují vzpoury otroků a revoluce.

Příprava hry:

Na stůl se vyloží mapa světa z 2x5 karet. Na ni se umístí úvodní správci a propuštěnci. Do každé sféry se umístí odpovídající žetony bariér a pirátských lodí. Každý z hráčů si vezme svoji finanční desku a do tří přihrádek (kapitálu, majetku a dluhu) umístí vyznačený počet svých finančních agentů. Náhodně se vybere 16 (nebo 22 při hře tří hráčů) karet západních ideí a šest se jich vyloží pod sebe do nabídky. Stejně se to provede s kartami východních ideí. Do blízkosti plánu se umístí karty Listiny práv a Obecné vůle, stejně jako 10 karet revolucí.

Průběh hry:

Hráči provádí své tahy v pořadí červený, zelený a bílý. Výhodou červeného hráče je možnost instalovat námořní agenty a provádět bonusové námořní operace. Zelený může umisťovat agenty z libovolné části finanční desky a bílé jmenuje správce zadarmo. Některé akce a operace je třeba zaplatit a jeden díl zlata je generován pohybem agenta na finanční desce o jednu přihrádku níže. Agenti se z desky umísťují vždy v nejvrchnější přihrádky (zelený může odkudkoliv).

Akční fáze - lze provést až dvě akce:

 • Sbírka: Hráč může odvolat agenty zpět na desku a pak si posunem agentů vylepší svou finanční situaci.
 • Syndikování: Hráč zaplatí 0 až 5 a umístí agenta na kartu v nabídce.
 • Stavba lodi: Za cenu 3 hráč postaví loď na hranici moře a umístí nové agenta do dluhu.
 • Jmenování: Za cenu rovnou počtu překážek ve sféře hráč umístí svého agenta do přístavu jako správce (bílý zdarma).
 • Vydání zákona: Lze využít na kartu, která je syndikovaná a uskutečnitelná (tzn. dvojice jejích symbolů vedle sebe je v některé úmluvě). Provedou se účinky dané karty a zařadí se do úmluvy.
 • Připojení se k revoluci: Za cenu druhé mocniny již přítomných agentů se lze připojit ke kartě probíhající revoluce. Za příplatek jde změnit typ revoluce.

Fáze operací - s každou syndikací nebo revolucionářem lze provést jednu z operací uvedených na pravé straně karty. Po provedení akce nebo syndikace se symbolem slona se přesune figurka slona do daného přístavu a další sloní akce a operace lze provádět jen tam.

 • Námořní operace: Hráč může přesunout námořní agenty mezi loděmi. S každým pak může odebrat překážku embarga, disk anarchie nebo zkusit potopit otrokářskou loď.
 • Propuštění: Za cenu rovnou počtu překážek ve sféře hráč umístí do přístavu jednoho propuštěnce (meepla).
 • Westernizace: Zadarmo hráč umístí do přístavu jednoho propuštěnce, ale musí splńovat další předpoklady.
 • Volební právo: Za cenu druhé mocniny přítomných otrokářů hráč odebere jednu překážku z dané sféry, ale musí splńovat další předpoklady.
 • Podpora vzdělanosti: Hráč do dané sféry umístí disidenta (meepla).
 • Soudní proces/Lidové hlasování: Hráč umístí tuto kartu do odpovídající úmluvy a získá bonusovou petici (sbírka, privatizace, vydání zákona).

Fáze slona - Hráč hodí jednou kostkou. Pokud nebyla v tomto tahu odstraněna nějaká karta z nabídky, odstraní se tolikátá karta v levém sloupci. Pokud má však na sobě šipku kulturního prolínání, přesune se do pravého sloupce a vyřadí kartu na tomto místě. Pokud se slon nepřesunul v tomto tahu, přesune se o počet sfér rovný výsledku hodu.

Hody na nenávist a pogromy - Hráč hodí tolika kostkami, kolik je volných míst v přístavu se slonem (tedy 1 až 4). Hozená čísla porovná s čísly na překážkách v této sféře. Může tak dojít k zabíjení figurek dané barvy, umístění disku anarchie nebo ke ztrátě peněz nebo obchodní lodi. Zabití propuštěnci a správci zapříčiňují vznik disidentů. Pokud by sféře byly více než dva disky anarchie, další se přelévají do sousedních sfér. Na pogrom se hází jednou kostkou ve všech sférách, kde jsou dva disky anarchie. Výsledek zmasakruje figurku dané barvy nebo přidá další disk anarchie.

Revoluční fáze - Revoluce propukne v každé sféře, kde je aspoň jedna anarchie a disident. Karta revoluce nahradí kartu s nejnižším číslem buřiče v odpovídajícím sloupci nabídky. Barva revoluce odpovídá převažující barvě disidentů. Pokud byl ve sféře plný počet disidentů a všichni byli stejné barvy, tak si tam daný hráč přidá revolucionáře ze zásoby jako lidového hrdinu.

 • Revoluce uspěje, pokud má plný počet revolucionářů a je uskutečnitelná (tzn. dvojice jejích symbolů vedle sebe je v některé úmluvě). Hráč, který způsobí, že revoluce je uskutečnitelná, získá bonusového revolucionáře. V úspěšné revoluce se sféra otočí na moderní stranu a lze ji už ovlivňovat jen minimálně. Každý hráč přijme jeden revoluční zákon za každého svého revolucionáře (vyhodnocuje se zprava): odebrání disku anarchie nebo otrokáře, odebrání nebo vracení překážky, jmenování revolucionáře jako správce, zařazení revoluce do úmluvy (pro body) nebo postavení továrny.
 • Revoluce neuspěje, pokud je odstraněna z nabídky karet. V takovém případě jsou zmasakrování všichni revolucionáři, správci a disidenti ve sféře. Do sféry se také vrátí všechny překážky a otrokáři.

Následně se nabídka karet se posune dolů a doplní se nové karty.

Konec hry:

Hráči prohrají, pokud je kdykoliv v průběhu hry na mapě všech 18 disků anarchie. Jinak hra končí v okamžiku, když ve fázi obnovení nabídky není možné doplnit další karty. Jednotliví hráči si zkontrolují, zda se se jim podařilo předejít kontraosvícenstní. Červený hráč potřebuje mít na mapě stejně nebo více svých správců a námořních agentů než otrokářů, zelený potřebuje, aby na mapě zůstalo 25 překážek a méně, a bílý potřebuje, aby na mapě bylo alespoň 15 propuštěnců.

 • Pokud se to podařilo všem, hra tak v kooperativní variantě končí poražením otrokářství.
 • V kooperativně-kompetitivní variantě hráči pokračují ve hře. Do každého balíčku se přidá 5 (7 při hře tří hráčů) karet a hra končí, když opět nelze karty doplnit.

Následuje závěrečné bodování dle pravidel.

Autor: Pizin

Vybíráme z Bazaru

Ganymede (ANGLICKÁ VERZE)
Ganymede (ANGLICKÁ VERZE)
Akt. cena: 500 Kč
Končí za: 4 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas