Paladinové Západního království

xxxxxxxxxo hodnoceno 131x (Seznam vlastníků)

Paladinové Západního království - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: strategická, budovatelská
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Sam Macdonald
Shem Phillips
Rok vydání: 2019
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Držte linie, Saracéni jsou zde! Napadli východní hradbu! Pošlete tam další bojovníky, ať se jim naši zvědové a dostanou do zad. Pobijeme je a kořist použijeme pro šíření naší víry.

Ve hře Paladinové západního království se hráči stávají šlechtici, jejich úkolem je ochránit zem a šířit víru. Vítězem se stává ten hráč, který na konci 7 kola získal nejvíce vítězných bodů.


Příprava hry:

Každý hráč má svoji herní desku, na kterou umístí kostky dílen, misionářů, tvrzí a džbánů (odpustků), které bude později ve hře dál přesouvat a umisťovat. Vezme si také tři žetony vlastností, které v průběhu hry ukazují aktuální hodnotu dané vlastnosti. Ze společné zásoby si vezme tři mince a jeden žeton proviantu. K sobě si vezme všechny karty paladinů ve své barvě (paladiny mají všichni hráči stejné, liší se jen pozadím na jednotlivých kartách). Většinu komponent (karet) je třeba nachystat okolo úzké společné herní desky. Na jednu stranu desky hráči nachystají pět měšťanů, kteří se doplňují vždy na začátku každého kola, dále karty opevnění (hradeb), mince tvořící zásobu daní, karty podezření a dluhů. Na druhé straně jsou nachystány karty krčmy a karty cizinců - těch je 6 a doplňují se stejně jako měšťané vždy na začátku nového kola. Na samotnou desku se položí 3 karty královských rozkazů a 5 karet královské přízně. Každý hráč si ještě vybere jednoho měšťana, kterého bude mít od začátku ve svých službách, tj. může využívat schopnost, kterou má měšťan na své kartě uvedenu.


Průběh hry:

Na začátku prvních třech kol je otočen jeden ze tří  královských rozkazů, za jejichž splnění hráči získají vítězné body. Splnit je mohou kdykoliv v průběhu hry. Od třetího kola se otáčí i karty královské přízně, které při svém využití dávají hráčům speciální akci navíc. Jak karty rozkazů, tak karty přízně jsou v každé hře rozdílné, protože se náhodně vybírají z příslušných balíčků karet.

Dále se pak každé kolo skládá z těchto fází:

 1. Výběr poddaných: Hráči si vezmou do ruky tři karty paladiny z balíčku.Jednoho z nich položí lícem dolů na svou hrací desku (s tím budou v tomto kole hrát), druhého dají zpět na dobírací balíček a třetího dospod balíčku. Pak si v pořadí hráčů vybere každý jednu kartu krčmy a otočí svého paladina tak, aby ho viděli všichni hráči. Následně si ze společné zásoby bere 6 poddaných, podle barev uvedených na kartě paladina (2 poddaní)  a na kartách krčmy (4 poddaní). Poddaní se liší barvou: bílý = nádeník, červený = bojovník, modrý = kupec, zelený = zvěd, černý = kněz a fialový = zločinec (žolík). Kdykoliv ve hře získá hráč zločince, získává k němu (dobere si) kartu podezření - ta mu může přinést mince, ale škodí mu při příchodu invizice (viz níže).

 2. Akce: Hráči se poté střídají v provádění jednotlivých akcí. Každá akce vyžaduje umístit na vlastní desku jednoho nebo více poddaných v příslušné barvě. Pokud hráč nemůže (nebo nechce) umístit další poddané může pasovat. Pak čeká až dohrají ostatní hráči. Do dalšího kola si může ponechat až tři své poddané.

 3. Jakmile všichni hráči pasují, hra se nachystá pro další kolo: odeberou se všichni poddaní z desek hráčů, nachystá se plný počet měšťanů, cizinců a nové karty krčmy a odkryje se nová karta královského rozkazu/přízně.


Popis jednotlivých akcí:

Akce vždy stojí určitý počet poddaných konkrétních barev (tematicky svázaných s druhem akce), případně ještě další suroviny (mince, proviant). Jakmile hráč využije pole akce, je pro něj do konce kola stejná akce nedostupná.

Levá strana desky slouží převážně k získávání zdrojů a hospodaření s nimi:

 • Rozvoj: Hráč přesune jednu svou dílnu na pravou stranu desky. Tím si zlevní jednu ze zde přítomných akcí. Zároveň získá jednoho poddaného (podle pole, které přesunutím dílny odkryl), kterého může v tomto kole použít.
 • Verbování: Podle počtu umístěných poddaných (1/2) hráč buďto okamžitě získává zdroje uvedené pod zeleným symbolem X na kartě měšťana (a kartu měšťana odstraní ze hry, nebo získá měšťana do své družiny (odteď může využívat akci uvedenou ve spodní části jeho karty).
 • Lov: Hráč získá 1 nebo 3 žetony proviantu v závislosti na počtu použitých poddaných (1/2).
 • Obchod: Hráč získá 1 nebo 3 mince v závislosti na počtu použitých poddaných (1/2).
 • Modlitba: Hráč uvolní jedno pole, na které v tomto kole již umístil své poddané. Ti se vrací do společné zásoby, nicméně hráč může uvolněnou akci hrát znovu pomocí dalších poddaných, které má ještě k dispozici.
 • Spiknutí: Hráč získá zločince (žolíkového poddaného).

Pravá strana desky slouží k navyšování vlastností hráčů (víra, vliv a síla), které jim umožňují vykonávat akce na této straně desky a také vedou k zisku vítězných bodů. Každá akce na této straně desky vždy jednu vlastnost vyžaduje a jinou zvyšuje. Čím více stejných akcí hráč vykonal, tím roste i hodnota předpokladu pro vykonání této akce znovu. Zároveň se zvedají náklady spojené s touto akcí (proviant nebo mince). Akce vyžaduje v základu tři poddané, pomocí rozvoje je však tuto cenu možné snížit. Akce jsou tyto:

 • Misie: Předpokladem je víra, hráč získává vliv. Hráč umisťuje misionáře na společnou desku. Podle dosažené hodnoty víry si vybírá pole, kam může svého misionáře umístit. To mu poskytuje jednorázový bonus. Oblasti pro umísťování misionářů jsou shodné s oblastmi pro umísťování tvrzí.
 • Opevnění: Předpokladem je vliv, hráč získává sílu. Hradby staví hráč podél horní strany své herní desky. Narozdíl od misie nebo posádky hráč předem neví, jaký bonus mu postavení hradeb přinese. Kartu si tahá z připraveného balíčku opevnění, kde jsou všechny karty lícem dolů.
 • Posádka: Předpokladem je síla, hráč získává víru. Po zahrání této akce hráči umístí jednu svoji tvrz na volné pole v království (společná hrací deska). Pravidla pro umisťování jsou stejná jako v případě misionářů s tím rozdílem, že předpokladem je síla.  
 • Odpustek: Předpokladem je vliv, hráč získává víru. Provedením této akce hráč přemístí jeden ze džbánů na své herní desce na některé z polí, která jsou umístěna hned vedle původního uložení džbánů. Vybírá si jeden z bonusů, který je na právě zakrytém poli zobrazen. Zároveň může odhodit jednu kartu podezření.
 • Útok: Předpokladem je síla, hráč získává vliv. Hráč se může rozhodnout zaútočit na libovolného cizince, který je vyložený na společném herním plánu. Pokud splňuje zobrazený předpoklad síly, může útok provést. Pokud je jeho síla nedostatečná, může si pro tento útok sílu dokoupit za mince. Zabitím cizince hráč získává vliv a jednorázový bonus uvedený na kartě cizince.
 • Obrácení: Předpokladem je víra, hráč získává sílu. Hráč obrací cizince za použití víry. Jejich obrácení ho bude stát mince a to podle toho kolik cizinců již obrátil. Obrácením získává hráč víru a každý cizinec má na své kartě uvedenu podmínku, která v závěru (při jejím splnění) dává hráči vítězné body.


Ostatní mechanismy:

Daň: Pokud hráči získají daň (červená mince), musí si tuto minci vzít ze společné zásoby daní. Pokud mince v zásobě daní dojdou, spouští se inkvizice.

Inkvizice: Kdykoliv dojdou mince v zásobě daní, spouští se inkvizice. Hráči si spočítají počet karet podezření, které mají u sebe. Hráč(i) s nejvyšším počtem získávají kartu dluhu. Zároveň odhazují polovinu karet podezření, které mají u sebe.

Dluh: Karta dluhu má hodnotu 3 záporných vítězných bodů. Pokud je splacena, má naopak hodnotu jednoho vítězného bodu. Dluh je možné také zrušit, pak se odhazuje zpět na balíček karet dluhů.


Konec hry:

Po dohrání sedmého kola se spočítají vítězné body za: splněné královské rozkazy, stupnice vlastností, počet odehraných akcí rozvoje a vybraných akcí na pravé straně (misie, opevnění, posádka a odpustek), obrácené cizince a karty dluhu. Hráči ještě získají a 1 bod za každé 3 suroviny (proviant nebo mince), které jim na konci hry zůstaly. Hráč s nejvíce vítěznými body se stává vítězem hry.

Autor: martinsun

Rozšíření hry (2)

Letopisy Západního království (2020)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 2 - 6 hráčů

Celkové hodnocení: xxxxxxxxoo (hodnoceno 9x)

Paladinové Západního království: Sídla šlechticů (2021)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxo (hodnoceno 15x)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Ankh + rozšíření + insert Eraptor
Ankh + rozšíření + insert Eraptor
Akt. cena: 5200 Kč
Končí za: 10 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas