Osadníci z Katanu: Historické scénáře II

xxxxxxxooo hodnoceno 8x (Seznam vlastníků)

Osadníci z Katanu: Historické scénáře II - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 4–6
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: budovatelská, ekonomická
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: 999 Games
Kosmos
Autoři: Klaus Teuber
Rok vydání: 2001
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Historický scénář - Troja

Tělo mu bronzová zbroj kol dokola úplně kryla, krásná, kterou si vzal, když Patrokla silného zabil. Vidět bylo jen krk, jenž od plecí dělí se klíčem, jícen, kde život lidský je rychlé záhubě vydán. Tam, jak na něj se hnal, jej probodl Achilleus slavný.

                       - Homér, Ilias

V tomto scénáři hráči zaujímají role sousedních měst: Troje a Mykén. Hráči vždy podporují jedno z nich. Obléhaná Troja potřebuje rudu a vlnu na vybavení svých vojáků, útočící Mykény zase dřevo na stavbu lodí a přístřešků a obilí k výrobě potravin. Hráči podporují svá města tím, že jim tyto suroviny dodávají a snaží se, aby jejich město bitvy vyhrálo.

Příprava hry:

Hráči si rozdělí karty příslušnosti - polovina karet patří Mykénám a polovina Troje, a to tak, aby ostatní hráči jejich příslušnost neznali. Každý hráč si vybuduje své vesnice na území malé Asie, ze kterých v průběhu hry expanduje a které mu přinášejí výnosy surovin. Na hracím plánu dole je znázorněn průběh Trojské války, která je dělena na jednotlivé bitvy a žetony ukazují, kolik bitev vyhrála která strana. Na začátku se vytvoří balíček čtyř karet lícem dolů, které představují základ pro první bitvu. Balíček obsahuje dvě suroviny dobré pro Troju a dvě pro Mykény. Další suroviny zde umisťují pak už jen hráči v průběhu hry a právě na jejich podpoře závisí, které město bitvu vyhraje. Na moři je také přítomen korzár, který se chová podobně jako zloděj v základní sadě, pouze místo zákazu výnosů z polí korzár blokuje výhody, plynoucí z obchodní lodě, na které se právě nachází. Ve hře se také využívá karta „Nejdelší obchodní cesta“ ze základní sady, naopak akční karty ani karta „Největší vojsko“ zde uplatnění nemají.

Průběh hry:

Hráči si budují města, vesnice a cesty dle pravidel základní sady. Budují si loďstvo a svými výnosy potají podporují své město v bitvách a za podporu získávají obchodní žetony, s jejichž pomocí si budují obchodní flotilu, která jim pomáhá zefektivnit jejich výnosy. Čím více jejich město bitev vyhrálo, tím více mají jeho podporovatelé bodů navíc.

Konec hry:

První způsob, jak může být hra ukončena je ten, kdy některý z hráčů dosáhne hranice 15 bodů a tak vítězí. Druhý způsob ukončení hry je, že se jedno z měst dostane dole na ukazateli bitev na pole s číslem 6. V tomto případě vyhrává hráč, který má nejvíce bodů bez ohledu na příslušnost k městu. Pokud tuto podmínku splní více hráčů najednou, pak vyhrál ten, kdo má nejvíce obchodních žetonů.

 

Historický scénář: Velká čínská zeď

Hráči představují čínská knížata a každý z nich má ve správě určitý úsek Velké čínské zdi. Musí dbát na to, aby jeho úsek byl dostatečně vysoký, neboť za zdí se shromažďují Hunové. Současně si musí zajistit i dostatečné osídlení na území Číny, aby měl kde získávat suroviny na budování zdi a dalších staveb.

Příprava hry:

Hráč má na svůj úsek zdi pět žetonů částí zdi s věžemi ve své barvě, každá s jinou úrovní. Na mapě na začátku hry musí každý hráč mít jednu ze tří svých vesnic na polích vedle základů Velké čínské zdi. Zbylé dvě si položí kdekoli na čínské území. Hunové jsou ze začátku na svém shromaždišti v horní části hracího plánu. Pirát se umístí na své místo na moři.

Průběh hry:

Hráč buduje a dostává suroviny ve shodě s pravidly ze základní sady. Jeho úsek zdi nemá na začátku žádnou věž. Hráč proto musí zeď zvyšovat a věže postupně stavět, aby Hunové, valící se během hry ze shromaždiště, jeho část zdi neprorazili. Pokud se tak na určitém místě zdi stane, Hunové si podmaní část Číny, náležící k proraženému úseku. Navíc sníží úroveň zdi o jeden stupeň a hráč, který byl za tento úsek zodpovědný, dostane mínusový bod. Hunové mohou být na území, které dobyli, až do konce hry a kde jsou, tam zabraná území nepřinášejí žádné suroviny. Jediný způsob jak je zahnat je pomocí rytířů. Pohyb a aktivita piráta je podobná jako u zloděje základní sady s několika málo rozdíly. Ve hře lze také vlastnit kartu „Největší vojsko“ a „Nejdelší obchodní cesta“, které přidávají vlastníkům vítězné body.

Konec hry:

Hra končí, když některý z hráčů dosáhne deseti bodů. Konec je také možný, když při hře ve čtyřech byla zeď 5x (při hře v šesti 7x) prolomena. V tomto případě si Hunové čínskou říši podmanili a všichni hráči prohráli. Hráč, který má v tomto případě nejvíce bodů se může považovat za nejúspěšnějšího poraženého.

 

Autor: Paco

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

It's a Wonderful World - insert
It's a Wonderful World - insert
Akt. cena: 11 €
Končí za: 6 dnů

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas