Obleva - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Abstraktní
Herní kategorie: strategická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
MINDOK - logo
Autoři: Anna Wermlund
Eilif Svensson
Helge Meissner
Kristian Amundsen Østby
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Novodobá doba ledová trvala bezmála 5000 let. Ale stejně jako vše, i ona musela skončit. Sluneční paprsky pomalu vítězí nad ledem, který sevřel celou planetu. Po tisíciletích odhalují životodárnou zem, ve které začíná pomalinku klíčit nový život. Těch pár lidí, kteří přežili, opouští hluboké jeskyně a začínají znovu osidlovat kdysi životem překupující Zemi. Který z nových kmenů bude nejúspěšnější? Který z nich ovládne milénia zapomenuté a ledem ukryté technologie?

Obleva je budovatelskou hrou pro 1-4 hráče, kteří se stanou vůdci kmenů, které spolu soupeří o osídlení nejlukrativnějších míst na mapě. Obleva se nejprve hraje formou pěti partií propojených do kampaně. V jejich průběhu se odhalují nové herní prvky a mechanismy. Po skončení kampaně je možné Oblevu hrát i nadále se všemi prvky již odemčenými.

Příprava hry

Středobodem hry je herní plán představující postupně rozmrzající krajinu. Ten umístěte na stůl, do středu rozložte startovní destičky oblastí lícem vzhůru (na lícové straně jsou 4 pole s různými typy krajiny jako je les, pole, písek atp.) Do 4 rohových polí umístěte destičky velkých nalezišť. Zbytek zakryjte destičkami oblastí tak, aby byly svou rubovou (= ledovou) stranou vzhůru, a nebylo tak vidět, jaké pole krajiny destička nabízí.

Dále vytvoříte dobírací balíčky a nabídku karet obyvatel, žetonů strojů a žetonů zásuvných modulů (vždy několik z těchto prvků je odhalených a tvořících nabídku).

Ještě se připraví zásoby dalších prvků, jako jsou žetony beden, energie, kostek a malých artefaktů. Významnějším prvkem pak jsou žetony velkých artefaktů, které umístíte do vyhrazených polí plánu. Když tyto při hře dojdou, hra skončí.

Každý hráč si pak vezme desku hráče, která slouží v evidenci stavu čtyř zdrojů (3 základní v podobě součástek, knih a jídla a jeden speciální v podobě krystalů), energie, získaných technologií a podobně. Dále si hráči vylosují karty svého kmene (ty mají různé a odlišné vlastnosti) a umístí ji před sebe jednou ze stran (na začátku kampaně sluneční stranou, měsíční strana se odemyká až při postupu v kampani). 

Na každou stupnici strojů na desce hráče (jsou 3 - žlutá, zelená a šedá) si hráči umístí ukazatel na první políčko.

Každý hráč si také vezme počáteční sadu karet obyvatel (6 karet). Tři z nich vyložte lícem vzhůru ke kartě svého kmene a zbylé do balíčku před sebe. Poté si ještě hráči vezmou po jedné kartě artefaktu tajně tak, aby ji ostatní neznali.

Závěrem si hráči rozeberou různé figurky (figurky velkých budov, malých budov a obyvatel) a ukazatele pokroku a zdrojů, které rozmístí na svou desku hráče dle detailnějších pravidel pro přípravu hry.

Průběh hry

Při hře se hráči střídají ve svých tazích v pořadí dle směru chodu hodinových ručiček. Ve svém tahu pak hráč volí, zda chce provést až 2 akce, nebo hibernuje (a při libovolné volbě může využívat tzv. volných akcí).

Akce, které má hráč k dispozici, když nehibernuje

 • Zahrání karty - Hráč vezme libovolnou kartu obyvatele ze své aktivní oblasti (v prvním tahu by měl mít k dispozici 3) a zasune ji do prázdného slotu ve své kartě hráče. Tím na kartě zůstane vidět pouze jeden ze dvou dostupných efektů a ten hráč aktivuje/získá (např. zisk určitého počtu zdrojů).

  Současně se ale do daných slotů na desce hráče umisťují zásuvné moduly. A pokud některý z modulů má stejnou barvu, jako je barva zasunuté karty, získá hráč navíc i efekt každého takového zásuvného modulu.

 • Použití spínače - Na své herní desce má hráč spínač. A když je tento v pozici nepoužito, může ho hráč aktivovat, přepnout do pozice použito a tím získat jeden libovolný základní zdroj. Návrat spínače do pozice nepoužito probíhá obvykle při hibernaci. Pozor! V průběhu kampaně lze očekávat změny v této mechanice.

 • Průzkum - Hráč si vybere libovolnou destičku oblasti, která je svou „ledovou“ stranou nahoru, a která sousedí s již dříve prozkoumanou destičkou oblasti.

  Musí pak zaplatit tolik jídla, kolik políček krajiny je mezi jeho nejbližší figurkou budovy či obyvatele a touto neodkrytou destičkou oblasti. A pak ještě tolik jídla, kolik zkoumaná destička má uvedeno na své ledové/rubové straně.

  Na této straně je také uveden počet bodů, které hráč ihned získává. Dále si může vzít karty obyvatele, ať již z nabídky, nebo vrchní kartu z balíčku obyvatel. Pak destičky oblasti otočí stranou s dílky krajiny vzhůru (může ji přitom natočit dvěmi různými způsoby).

 • Osídlení - Hráč si zvolí jakékoliv pole naleziště na herním plánu (buď velká v rozích herní mapy, nebo malá, která byla odkryta na destičkách oblastí). Jedinou podmínkou je, že na něm nesmí mít ještě žádnou svou figurku obyvatele.

  Musí pak zaplatit tolik jídla, kolik polí je mezi jeho nejbližší figurkou budovy nebo jiného obyvatele, jako cenu za cestu na dané pole. A pak si vybere figurku obyvatele ze své desky kmene z technologie, kterou chce tímto krokem vynaleznout. Toto pole udává, kolik knih za to musí zaplatit, a také co vynalezená technologie přinese.

  Pokud na daném nalezišti má již svou figurku jiný hráč, musí aktivní hráč zaplatit každému takovému hráči ještě jednu knihu navíc.

 • Stavba - Hráč si vybere libovolné prázdné písčité pole krajiny a zaplatí 3 (pro malou budovu), nebo 5 (pro velkou budovu) součástky + tolik jídla, kolik je polí krajiny mezi zvoleným polem a nejbližší vlastní figurkou stavby či obyvatele. Tím na dané pole postaví malou či velkou budovu a umístí tam odpovídající figurku.

  Postavením budovy hráč získá odměnu v závislosti na sousedních polích krajiny. Pokud je to pole lesa, hor nebo polí, tak se posune ukazatel odpovídajících strojů na desce hráče o 1 pole dál/výše. Pokud stavba sousedí s políčkem se symbolem krystalu (na okrajích herní mapy), získává hráč 1 krystal. A pokud sousedí s vodním polem, získává odměnu dle symbolu na tomto poli. Postavení velké budovy odměny zdvojnásobuje (vše kromě odměny z vodního pole).

Hibernace

Při hibernaci hráč nemůže provést žádné akce uvedené výše, ale místo toho provede následující:

 1. Hráč vrátí žetony energie ze svých strojů zpět do zásobárny ve středu své desky hráče.
 2. Karty obyvatel ze svého balíčku (v oblasti tzv. Oddechu) přesuňte do aktivní oblasti pod kartou svého klanu. Pokud v této oblasti nějaké karty zbývají, zůstávají tam také.
 3. Zahrané karty obyvatel ze slotů desky hráče umístíte lícem dolů do oblasti Oddechu.
 4. Přepne se vypínaš do pozice „nepoužito“.
 5. Ukazatel hibernace se posune ve stupnici hibernace o 1 pole výše a hráč získává odměnu uvedenou u daného (nebo libovolného nižšího) pole této stupnice. Na 4. poli je i jako „odměna“ akce, že hráč musí odstranit jeden velký artefakt z herního pole (a tím možná způsobit konec hry).

Volné akce (ty je možno provádět libovolně ve svém tahu):

 • Směna zdrojů - Všechny kmeny mohou takto vyměnit 1 krystal za libovolný základní zdroj. Některé kmeny si pak mohou odemknout i jiné typy směn.
 • Aktivace stroje - Umístěním žetonu energie ze zásoby (ve středu desky hráče) na pole stroje ihned získá hráč jeho efekt. Aktovovat lze pouze stroj, který na sobě nemá žeton energie (odstranění viz hibernace).
 • Otevření bedny - Když hráč získá při hře žeton bedny, umístít se tento svou „zavřenou“ stranou ke své desce kmene. Kdykoli se může podívat na „otevřenou“ stranu svých beden. Využitím akce otevření bedny získá ihned efekt uvedený na „otevřené“ straně bedny, a tuto si ponechá již do konce hry „otevřenou“ stranou nahoru (některé efekty se uplatní až na konci hry).

Konec hry

Partie Oblevy končí poté, co některý z hráčů odebere z herního plánu poslední velký artefakt. Od toho okamžiku ještě každý hráč odehraje svůj poslední tah, hra skončí a je potřeba sečíst body získané v jejích průběhu.

Hráč s nejvíce body se stává vítězem partie (při shodě určí vítěze další detailnější pravidla). 

Při hře jednoho hráče hra končí jiným způsobem a také se samozřejmě jinak určuje úspěšnost hráčova počínání (dle počtu získaných bodů se určuje úspěšnost na stupnici od prozaické prohry až po utopické vítězství).

Autor: Zeus

Rozšíření hry (1)

Revive: Call of the Abyss (2023)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: oooooooooo (hodnoceno 0x)

Získaná ocenění

 • International Gamers Award - 2023 (Hra pro více (3+) hráčů)

Další názvy této společenské hry

Offcanvas