Mythotopia - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: undefined
Vydavatelé: Treefrog Games
Autoři: Martin Wallace
Rok vydání: 2014
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Veliteli, zvědové hlásí postup nepřátelské armády poblíž severní provincie Hatchel. Podle získaných informací mají v plánu útok.“

„To je nepříjemné“, zamračil se velitel. „V současné době už čelíme útoku v Remise a menší část armády byla vyslána do Blore pro další odvedence.“ Velitel se zoufalým výrazem ve tváři dlouze studoval mapu Mythotopie, než nakonec promluvil. „Potřebujeme více mužů schopných boje, Blore tedy musíme získat stůj co stůj. V Remise je v současné době drtivá většina naší armády. Nepřítel by rád získal naše zlaté doly, které se nacházejí v tamních horách. To mu ale nesmíme dovolit.“

Velitel se na okamžik odmlčel. Ještě chvíli studoval mapu, než nakonec promluvil. „V provincii Hatchel je stará vojenská pevnost, kterou bude muset nepřítel nejdříve dobýt, aby získal nad provincií kontrolu. Tamní posádka není příliš početná, ale jsou to schopní muži. V současné chvíli jim nemůžeme poskytnout žádnou další podporu. Pokud Hatchel padne, přijdeme pouze o starou pevnost a pár polí s pšenicí. Produkce jižních provincií je zatím dostačující, tuto ztrátu si tedy prozatím můžeme dovolit.“

Velitel v rychlosti napsal zprávu na kus pergamenu, opatřil pečetí a předal ji poslovi. „Doruč ji posádce v Hatchelu.“ „Dle rozkazu, pane!“ „... a popřej jim hodně štěstí.“

Fantasy hra Mythotopia kombinuje prvky strategické hry s herním plánem s prvky deck buildingu. Je určena pro dva až čtyři hráče, které staví do role vládců jednoho ze čtyř soupeřících národů. Pro získání nadvlády nad celou Mythotopií je třeba rozšiřovat svůj vliv do dalších provincií, budovat města, hrady a cesty nebo třeba bojovat s draky.

Cílem hry je získat nejvyšší počet vítězných bodů a ve vhodný okamžik hru ukončit. Vítězné body hráči přinášejí provincie, stavba měst, hradů a cest a v neposlední řadě také náhodně vybrané karty přinášející další vítězné body.

Příprava hry

 • Před začátkem hry se rozloží herní plán zobrazující mapu celé Mythotopie. Ta se skládá ze 40 provincí, které lze ovládnout. Každá provincie produkuje jeden určitý druh surovin (zlato, jídlo, kameny nebo vojsko) a má svou vlastní kartu.
 • Náhodně se zvolí začínající hráč.
 • Každý hráč obdrží na začátku hry 5 základních karet národů. Tyto karty jsou pro každý národ stejné a liší se pouze barvou daného hráče. Každý z hráčů také obdrží určitý počet (v závislosti na celkovém počtu hráčů) náhodně vybraných karet provincií, podle nich rozmístí na mapu svoje žetony vesnic. Karty provincií pak zamíchá spolu pěti základními kartami národů a vytvoří tak svůj počáteční herní balíček.
 • Z devíti karet vítězných bodů se náhodně zvolí čtyři, na které se umístí určitý počet žetonů vítězných bodů. Tyto žetony si hráči v průběhu hry z karty berou, splní-li podmínky dané karty.
 • Ke čtyřem náhodně vybraným kartám vítězných bodů se přidají tři fixní karty vítězných bodů (tyto karty jsou přítomny v každé hře). Hráče odměňují za stavbu měst, hradů a cest.
 • Z unikátních 29 karet výhod se náhodně zvolí 16 a rozloží se vedle hracího plánu tak, aby na ně každý hráč viděl. Tyto karty pak tvoří nabídku výhod, ze které hráčí v průběhu hry mohou nakupovat a rozšiřovat si svůj balíček.
 • Každý hráč obdrží všechny své žetony, které má po celou dobu hry k dispozici. Výjimkou jsou žetony armád a lodí, které je třeba v průběhu hry dokupovat z tzv. „poolu“. Z žetonů armád vezme hráč šest a z žetonů lodí dva žetony. Zbytek vloží do poolu.
 • Posledním krokem je specifická příprava hry dle náhodně zvolených karet vítězných bodů. Do hry se tak mohou dostat další prvky, jako např. citadely, draci či runové kameny.

Průběh hry:

V každém kole má hráč v ruce pět karet, které si na konci svého tahu dobere ze svého balíčku. Jednotlivé karty mívají obvykle více způsobů využití. Při zahrání karty lze ovšem využít pouze jeden efekt, který karta nabízí. Karty určují počet surovin, které má hráč v daném kole k dispozici, velikost armád, které může umístit na plochu, provincii, ve které se akce vykoná a další specifické akce (stavba, spuštění lodě na vodu atd.). Pro zahrání určité akce bude v drtivé většině případů potřeba karet více, vyložit jich tak můžete z ruky libovolný počet. Karty po zahrání putují na odhazovací balíček.

Každý hráč může ve svém tahu provést až dvě libovolné akce. U většiny těchto akcí nezáleží na pořadí a je možné je zahrát i vícekrát za kolo.

 • Invaze: Hráč vyloží provincii, ze které invazi povede, počet armád, které se invaze účastní a jeden symbol jídla (dva symboly, pokud vede invazi přes kopcovitou hranici provincie). Napadnout může pouze sousedící provincie. Použije-li symbol lodě na kartě, může překročit i vodní hranici. Po splnění všech podmínek umístí hráč odpovídající počet žetonů armád na provincii, do které vede invazi. Invaze tímto okamžikem končí. Její vyhodnocení spadá až pod akci „Ukončení války“.
 • Přidání armády: Hráč může přidat armádu zahráním karty se symbolem armády. Chce-li přidat armádu do své provincie (například chce-li se bránit probíhající invazi), není potřeba hrát kartu se smybolem jídla ani kartu dané provincie. Chce-li však hráč podpořit právě probíhající invazi, musí vyložit odpovídající počet karet se symbolem jídla, kartu provincie však již vykládat nemusí, jelikož invaze již probíhá.
 • Odebrání armády: Každý hráč má omezený počet žetonů armád. Armády nelze po mapě přesunovat (nejsou-li provincie propojeny sítí cest), proto je někdy důležité armády stáhnout do zásoby. K této akci není třeba hrát žádnou kartu, stažení je však bráno jako akce.
 • Spuštění lodě: Zahráním karty se symbolem lodě můžete spustit loď na vodu. Lodě přidávají +1 k obraně i útoku v sousedících provinciích. Lodě nesmějí napadnout cizí loď.
 • Odebrání lodě: Stejně jako v případě odebrání armád.
 • Nákup karty vylepšení: Za vyložení karty se symbolem zlata může hráč koupit jednu kartu vylepšení z nabídky a umístit ji na svůj odhazovací balíček (tuto akci lze provést pouze jednou za kolo).
 • Umístění karty do zásoby: Každý hráč má omezený limit na počet karet v ruce. Je však možné umístit určitý počet karet do zásoby, kterou určuje počet měst postavených na herním plánu. Tyto karty pak lze použít stejným způsobem, jako by je měl hráč v ruce. Karty v zásobě jsou viditelné všem protihráčům. Některé karty vylepšení přinášejí majiteli určitý permanentní bonus, jsou-li umístěny v zásobě.
 • Odhození karet: Hráč může odhodit libovolný počet karet z ruky nebo ze zásoby na odhazovací balíček.
 • Odstranění karet z balíčku: Hráč může odstranit jednu nebo dvě karty ze svého balíčku. Karty výhod se tak vracejí zpět do nabídky, kde si je může kdokoli znovu koupit. Lze odhodit i karty provincií a základní karty národa. Vše může být znovu nakoupeno po využití akce nákup karty a zaplacení jednoho zlata.
 • Nákup armád: Za jeden symbol zlata může hráč nakoupit jednu armádu z poolu. Za dva symboly pak může koupit loď.
 • Ukončení války: tato akce musí být záhrána jako první akce hráče. Při zahrání může hráč ukončit jednu libovolnou válku, které se účastní. Dalším omezením ukončení války je určení vítěze, který musí být jednoznačný. Nelze ukončit válku při remíze.
 • Ukončení hry: Hru může ukončit hráč pouze jako první akci svého tahu. Hráč, který ukončí hru musí mít nejvyšší počet vítězných bodů. Zároveň musí být alespoň 4 karty vítězných bodů prázdné (nesmí se na nich nacházet žádné vítězné body). Jsou-li podmínky splněny, lze ukončit hru. Okamžitě se vyhodnotí všechny probíhající války s tím, že v případě remízy vyhrává obránce. Přepočítají se vítězné body a určí se vítěz (díky probíhajícím válkám může hráč, který hru ukončil, o vítězství přijít).
 • Zahrání akce na kartě: Některé karty umožňují zahrát specifickou akci (stavba atd.). Využití tohoto efektu se bere jako akce. Neplatí pro karty umožňující zahrát tzv. volnou akci - tato akce je zdarma.
 • Pass: Hráč může pasovat.

Konec hry:

Hra končí v momentě, kdy některý z hráčů zahraje akci „Ukončení hry“ a splní její podmínky. Aby bylo možno hru ukončit, je třeba v průběhu hry plnit cíle na kartách vítězných bodů. Na každou kartu se ve fázi přípravy hry umístí určitý počet žetonů vítězných bodů. Po jejich vyčerpání hráč další vítězné body nedostává (například na kartě stavby měst je umístěno 6 žetonů. Při postavení města dostane hráč jeden tento žeton. Po postavení 6. města na kartě již žádně VB nejsou, města lze stále stavět, ale hráči již nejsou odměňováni VB), karta je pak považována za prázdnou. Jakmile jsou takto vyčerpány 4 karty, je možné hru ukončit. Vítěze určuje nejvyšší počet dosažených VB.

Autor: Behe

Vybíráme z Bazaru

Sladká tečka: Klání cukrářů
Sladká tečka: Klání cukrářů
Akt. cena: 450 Kč
Končí za: 2 dny

Offcanvas