Maria - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–3
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 210 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: válečná
Čeština: není
Vydavatelé: Histogame
Autoři: Richard Sivél
Rok vydání: 2009
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„…Všeobecnému blahu propůjčen léta Krista, našeho Pána 1685, 1. října, nebeské vlasti vrácen roku 1740, 20. října, nemohl zanechat znamenitější památku nežli obraz cnosti, moudrosti a zbožnosti, Marii Terezii, císařovnu spravedlnosti a vládkyni dobroty, okrasu, vzor a řád. Žil 55 let, 19 dní a 8 hodin“.

Část nápisu na náhrobku Karla VI., otce Marie Terezie.

 

Karel VI zemřel bez mužských potomků. Již v roce 1713 zajistil u ostatních panovníků nástupnictví pro svoji dceru Marii Terezii prostřednictvím tzv. Pragmatické sankce. Když však v říjnu 1740 skutečně zemřel, napadli dědické nároky Marie Terezie vládci Bavorska, Saska a Pruska. V prosinci vpadl pruský král Fridrich Veliký do Slezska  a začal tím první válku o dědictví rakouské. Na stranu Rakouska se přidala koalice tvořená Velkou Británií, Nizozemím a Ruskem. Na stranu Pruska se přidala Francie, Španělsko, Neapolské království, Švédsko a kolínský kurfiřt.

 

Hra Maria je zasazena do období válek o Rakouské dědictví a to konkrétně do let 1740-44. Hra je určena pro tři hráče, ale umožňuje i hru dvou hráčů. Hru je možné hrát podle zjednodušených pravidel (úvodní hra) nebo plných pravidel (rozšířená hra). Hráči představují Marii Terezii, Fridricha II. Velikého a Ludvíka XV.

Marie Terezie ovládá Rakousko, hráč za Fridricha Velikého Prusko, Sasko a Pragmatickou armádu (ta představuje armádu Velké Británie a Nizozemí, bojující na straně Marie Terezie). Ludvík XV ovládá Francii a Bavorsko. Toto rozdělení uvádí hráče představujícího Fridricha do schizofrenního postavení, kdy musí s Pruskem a Saskem bojovat proti Rakousku a je spojencem Francie, zatímco s Pragmatickou armádou je spojencem Rakouska a stojí proti Francii.

 

Herní komponenty

Herní plán je rozdělen do dvou oblastí. Jednu oblast představuje mapa Čech (včetně části Pruska, Bavorska a Saska) a druhou mapa Flander (s částí Francie). Mapa je rozdělena obdélníkovou sítí do 44 sektorů. Každý sektor má jednu ze značek: srdce, kříže, píky a káry, což je důležité pro průběh bojů. Na mapě jsou vyznačena domovská území jednotlivých států. Dále se na mapě vyskytují města, některá obsahují malé a některá velké pevnosti. Města jsou spojena cestami. Tučně vyznačené jsou hlavní cesty, které umožňují rychlejší přesun.

Každá mocnost má k dispozici několik generálů (v podobě dřeveného válečku) ke kterým přiřazuje vojenské jednotky. Počty jednotek u jednotlivých generálů si hráči zaznamenávají na speciální arch.

Ve hře jsou důležité taktické karty, zvláště při řešení bojů a při získávání politických karet. Karty mají různou bodovou hodnotu a jeden ze čtyř symbolů (srdce, kříže, píky a káry).  Při boji je důležité, v jakém sektoru se armáda nachází. Boj je v podstatě přebíjená pomocí taktických karet, kdy je možné hrát pouze taktické karty se symbolem stejným, jako má daný sektor, nebo kartu rezerv (žolík).  Při získávání politických karet mají vliv pouze karty se symbolem zvoleným, hráčem, který jako poslední zvítězil v boji, jako trumf.

 

Průběh hry

Hra se hraje na kola, přičemž po každém 3. kole nastává zima. Čtvrtou zimou hra končí. Kolo se dále skládá z pěti kroků:

  1. Hlavní mocnosti (Francie, Rakousko, Prusko a Pragmatická aliance) provádí politiku – zde se hráči snaží získat politické karty, které představují určité události spojené s tímto obdobím a přinášející některé mocnosti výhodu, nebo naopak poškozující mocnost jinou.
  2. Rakousko umisťuje husary – jedná se o dvě speciální jednotky, které mohou komplikovat zásobování nepřátelských armád
  3. Akční krok Francie a Bavorska
  4. Akční krok Pruska a Saska
  5. Akční krok Rakouska a Pragmatické armády

Každý akční krok se skládá z 5 fází:

  1. Taktické karty – aktivní mocnosti táhnou nové taktické karty
  2. Kontrola zásobování -  kontrola, zda je armáda zásobena (v dosahu zásobovacích kolon).
  3. Pohyb – všechny jednotky se mohou pohnout. Armády mohou při pohybu dobývat nechráněné nepřátelské pevnosti.
  4. Boj – aktivní generál musí zaútočit na sousední nepřátelské generály.
  5. Kontrola zpětného dobytí -  kontrola, zda se některé z pevností, které mohly být dobyty při pohybu, ale byly chráněné, se v důsledku boje nestaly nechráněnými.

Zima – v zimě se vrací generálové mimo mapu zpět na hrací plán, rekrutují se nové jednotky a probíhá zimní bodování. Při zimním bodování si hráči spočítají počet zbývajících značek vítězství ve své zásobě (čím méně tím lépe).

 

Vítězství ve hře

Hra končí na konci akčního kroku, ve kterém jeden z hráčů vyprázdnil svoji zásobu značek vítězství. Pokud se tak nestane do čtvrtého zimního bodování, vítězí hráč s nejnižším součtem bodů ze všech čtyř zimních bodování. Značky vítězství se ze zásoby umisťují na dobyté nepřátelské pevnosti a do boxů vítězství (za velké vítězství v bitvě, zisk 3 volitelů, volbu císaře, vliv v Itálii, anexi Slezska).

Autor: sasa

Vybíráme z Bazaru

Euthia: Torment of Resurrection
Euthia: Torment of Resurrection
Akt. cena: 2750 Kč
Končí za: 20 hodin

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas