Legendy země Euthie

xxxxxxxxxo hodnoceno 72x (Seznam vlastníků)

Legendy země Euthie - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 240 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: vývoj postavy
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: (Self-published)
Autoři: Tadeáš Spousta
Rok vydání: 2017
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Po staletích nekončících válek o moc se postupně v zemích Euthie probouzela temná magie Faer. Jeden z nejvyšších mágů, mocný Rasgaroth, této temnotě podlehl. Kdekoliv se objevil, vysával energii ze všeho živého kolem. Jeho moc tím jen nezadržitelně rostla a hrozilo, že celou Euthii pohltí zlo. Mágové z řádu Vis se proto tajně spojili, aby se pokusili zkázu odvrátit. Po letech strávených studiem zakázaných starých spisů a knih se podařilo najít způsob, jak probudit mocné draky, ovládnout je, a s jejich pomocí porazit Rasgarotha a jeho přisluhovače. Úsilí mágů bylo úspěšné, draci Rasgarotha roztrhali na kusy a z pevnosti Arakius zbyl jen popel. Války skončily. Někteří mágové ale prahli po větší moci a pokusili se mocné draky zneužít k vlastnímu prospěchu. Jejich magie však nebyla zdaleka tak silná, aby dokázali udržet draky pod svou kontrolou věčně. Draci se postupně vymanili z vlivu svých pánů a rozsápali každého, kdo je kdy ovládal. Řád Vis byl zničen. Dračí pomsta právě začala…

Legendy země Euthie je strategická kompetitivní hra na hrdiny, odehrávající se ve středověkém fantasy světě. Země Euthie je ohrožena silou mocných draků, kteří nejen s pomocí elementálů ničí jednu vesnici po druhé, a sami se pokouší zničit poslední naději, kostel sv. Michaela. Staňte se jedním ze 4 hrdinů – kněžkou světla Áel, nezastavitelným válečníkem Dralem, zákeřnou a divokou bojovnicí Keleiou nebo ohnivým mágem Maeldurem – ochraňte zbylé osady, kostel a zabijte všechny tři draky. Jako hrdina máte své jedinečné vlastnosti a různé taktiky. Prozkoumáváte Euthii a bojujete s nebezpečnými monstry, která vám ovládají protihráči a snaží se vás pomocí karet schopností monster zabít. Z vyhraných bitev získáváte odměnu a kořist a v určitých lokacích na mapě můžete natěžit suroviny. Za natěžené suroviny a získané jmění si v obchodních místech nakupujete vybavení a učíte se nové schopnosti. Hrdinové v průběhu hry získávají reputaci za boj proti drakům, monstrům či elementálům, za osvobozování obchodních míst i nalezišť cenných surovin, ale také za dobývání a těžbu drahých kamenů. Ve hře zvítězí hráč, jehož reputace je na konci hry největší.


Příprava hry:

Hráči si vyberou, zda budou hrát základní hru nebo (složitější) hru pro šampiony. Každý hráč  si vybere jednoho z hrdinů a rozloží si před sebe své příslušenství. Poté se připraví deska průběhu hry, na které si pomocí žetonů hrdinů znázorňujete body reputace a kola hry, deska obchodu s jednotlivými nabídkami obchodních míst a deska boje s balíčky karet monster , jejich schopností a kartami elementálů. Následně se doprostřed herní plochy umístí startovní dílek mapy s kostelem (tam postupně hrdinové začínají své dobrodružství), ostatní dílky mapy se roztřídí dle kapitol, jednotlivé kapitoly se zamíchají a seřadí od nejnižší po nejvyšší. Začíná hráč, který hodí na dvou kostkách nejvyšší hodnotu.


Průběh hry:

Hráči se střídají po směru hodinových ručiček. Každý hráč má ve svém tahu k dispozici žetony akcí. Jejich taktickým využíváním se snaží získat co nejvíce bodů reputace, zlatých či jiných doplňků (karty schopností monster, lektvary a Gaary - pro přehozy kostek). Získáváním bodů reputace se hrdinům otevírají nové schopnosti, které se mohou naučit za získané zlaté. Za zlaté si hrdinové kupují i nové vybavení a léčí si zranění z bojů. V horách, jezerech a jeskyních mohou hrdinové těžit vzácné suroviny, které jim přinesou další body reputace a zlaté. V určených kolech hry na zemi útočí elementálové, které hrdinové musí zabít, aby ochránili obchodní místa/portály v Euthii. Pokud nejsou elementálové zabiti do příslušného kola, dané místo je zničeno a přetvořeno na příslušný terén (hory, jezera, jeskyně). Pří útoku draka jsou hrdinové teleportováni do kostela, uzdraveni a současně na draka útočí, stejně jako drak na ně. Navzájem si ale nepomáhají a každý se snaží udělit nejvíce zranění drakovi, protože pokud drak padne, získané body reputace se určují právě dle způsobených zranění drakovi. Kdo udělí drakovi nejvíce zranění, získává navíc další odměnu.

  • Pohyb – Ve hře je pohyb možné provádět pomocí žetonů akcí, koupených bot, šperků, schopností nebo portálů. Žeton akce boj lze využít pro boj nebo 3 body pohybu, žeton akce obchod lze využít i jako 2 body pohybu, žeton akce těžba lze využít i jako 1 bod pohybu. Pohyb na každé sousední pole stojí jeden bod pohybu.
  • Objevování mapy – Nové dílky mapy se ve hře objevuje automaticky ve chvíli, kdy hrdina vstoupí na okraj již objevené mapy.
  • Boj s monstry – Vstupem na políčko s monstrem hráč musí provést akci boj. Monstrum ovládá hráč po pravici bojujícího hrdiny nebo jiný hráč převezme ovládání monstra použitím jedné z karet schopností monster - Ovládnutí nebo Magické ovládnutí. Z boje nelze utéci a první útočí hráč-monstrum tak, že si hodí dvěma kostkami a určí hodnotu útoku dle dané karty monstra a použitých karet schopností monster. Kostky je možné přehazovat použitím Gaarů, kterých mají hrdinové i monstra omezený počet. Následně si hráč-hrdina vybere schopnost, kterou chce útočit, hodí dvěma kostkami a určí hodnotu útoku, případně může některé schopnosti kombinovat dle potřeby. Tyto fáze se opakují, dokud hrdina nebo monstrum nepadne. Po zabití monstra hrdina obdrží reputační body, příslušný počet karet schopností monster a kořist z místa na mapě. Pokud hrdina zemře, odevzdá svůj žeton hráči-monstru, který ho zabil. Za tento žeton získá hráč-monstrum na konci hry 2 body reputace a hráč-hrdina tyto 2 body reputace ztrácí. Hrdina je uzdraven v kostele, kněží mu doplní 4 žetony Gaaru, získá dle kola, ve kterém zemřel, určitý počet karet schopností monster a může pokračovat ve hře.
  • Obchod –  Vstupem na políčko s jedním ze tří obchodních míst a použitím akce obchod může hrdina neomezeně směňovat zlaté za vybavení, léčení, výcvik nových schopností, lektvary a Gaar. Lze zde také prodávat předměty nebo jednou při akci obchod vyměnit celou nabídku obchodního místa. V každém obchodním místě jsou jiné možnosti nákupu. Pokud hrdina osvobodí obchodní místo od nepřátel, ostatní hrdinové osvoboditeli platí za využívání tohoto obchodního místa jeden zlatý.
  • Těžba –  Na políčkách s těžebními místy (hory, jezera, jeskyně), může hrdina použít akci těžba a získat jednu surovinu, kterou následně při obchodování může prodat za body reputace a zlaté. Z jednoho políčka s těžebním místem může každý hrdina natěžit jen jednou za hru. Provádíte-li akci Těžba na políčku, které je již obsazeno někým jiným, zaplatíte každému hráči, který má na daném políčku svůj žeton hrdiny, 1 zlatý. Poté položíte na políčko i svůj žeton hrdiny.

Milníky:

Hru nemusíte pokaždé začínat od prvního kola. Můžete se rozhodnout začít hru od některého ze záchytných bodů, tzv. milníků. Hru připravíte standardním způsobem s několika úpravami. Začínáte od jiné kapitoly dílků mapy, máte již od začátku hry určité body reputace (tzn. otevřené některé schopnosti svého hrdiny) a žetony zlatých, za které si můžete nakoupit předměty a využívat služby daného otevřeného obchodního místa ještě před začátkem hry. Podobně se můžete před začátkem hry dohodnout, že hra skončí dříve než ve 24. kole.

Hra pro šampióny:

Hra pro šampióny se připraví stejným způsobem jako základní hra, pouze deska průběhu hry, deska obchodu a desky hráčů se položí na stůl otočené stranou se symbolem poháru nahoru. Ve hře se navíc používají karty úkolů. Průběh hry je stejný jako u základní hry, ovšem s tím rozdílem, že nenastane žádná z událostí kromě boje s drakem Brasathem v 21. kole.

Oproti základní hře jsou na desce obchodu pro hru pro šampióny vedle obrázků obchodních míst uvedena čísla v symbolu zlatého. Hráč může během své akce Obchod příslušné obchodní místo obsadit svým žetonem hrdiny, pokud zde utratí odpovídající obnos. Desky některých hrdinů obsahují počáteční vybavení.

Ve hře pro šampióny se oproti základní hře vyskytují úkoly. Pokud se je hráči daří úspěšně plnit, přinášejí jeho hrdinovi reputaci a zlaté. Karty úkolů jsou rozděleny do tří úrovní.


Konec hry:

Hra končí v předem určeném kole, nebo pokud hráči neubrání kostel před útokem jednoho z draků. Na konci hry se udělují body reputace za obsazená místa na mapě, získané jmění a žetony hrdinů, které hráči získali za zabití svého protihráče při ovládání monstra. Hráč s největším počtem bodů reputace vyhrává.

Autor: SwamRazer

Další názvy této společenské hry

  • Legends of Euthia

Charitativní aukce

Cirkus na kolečkách - dobročinná aukce
Cirkus na kolečkách - dobročinná aukce
Akt. cena: 1000
Končí za: 1 den

Všechny tyto aukce >>

Vybíráme z Bazaru

Nieuw Amsterdam
Nieuw Amsterdam
Akt. cena: 205 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas