Labyrinth: The War on Terror

xxxxxxxxxo hodnoceno 36x (Seznam vlastníků)

Labyrinth: The War on Terror - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–2
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 180 min
Herní svět: Současnost
Herní kategorie: strategická, válečná
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: GMT Games
Autoři: Volko Ruhnke
Rok vydání: 2010
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Labyrinth: The War on Terror je strategická hra založená na principu CDG (Card Driven Game). Tématicky se hra zabývá konfliktem Západního světa s islámským terorismem a pokrývá období od roku 2001 až do současnosti. Hru lze hrát ve dvou hráčích nebo samostatně jako solitér.

Ve hře dvou hráčů hraje jeden hráč za USA a druhý za islámské teroristy. Každá strana má odlišné akce, které může v rámci svého tahu provádět, a vlastní podmínky vítězství, které má splnit, aby zvítězila. Herní plán představuje mapa, která obsahuje státy rozdělené do dvou základních skupin: islámské země a ostatní, neislámské státy.

 • Islámské země jsou charakterizovány třemi základními parametry: zdroji, vztahem k USA a úrovní vlády. Zdroje představují přírodní bohatství (např. zásoby ropy) a tvoří strategickou surovinu, o kterou hráči soupeří a získávají ze ni vítězné body. Vztah k USA může být buď spojenecký, neutrální nebo nepřátelský. Hodnota vztahu ovlivňuje, jaké operace může hráč v dané zemi provádět. Posledním parametrem je úroveň vlády, která vyjadřuje, jak stabilní je vláda v dané zemi. Pohybuje se od 1 (dobrá) až po 3 (špatná). Horší úrovní než špatná je nastolení Islámského práva.

 • Neislámské země jsou charakterizovány postojem vůči válce proti terorismu. Každá země může zaujmout postoj mírný (soft) nebo tvrdý (hard). Postoj všech neislámských zemí se sčítá a pokud se výsledek liší od postoje USA, dostává hráč za USA postih k operacím, které vykonává.


Průběh hry (2 hráči):

Hra probíhá v kolech. Na začátku každého kola si hráči doberou určitý počet karet. U hráče za teroristy závisí počet karet na úrovni financování, což je speciální stupnice, kterou mohou hráči ovlivňovat různými způsoby, např. pomocí událostí. Čím vyšší je hodnota financování, tím více karet si hráč bere. Hráč za USA má odlišný mechanizmus. Počet karet, které si dobírá, závisí na počtu jednotek vyslaných do islámských zemí za účelem boje s terorismem. Čím více jednotek hráč vyšle, tím méně karet si na začátku kola bere.

Poté se hráči střídají v tazích. Tah hráče se skládá ze zahrání dvou karet, přičemž karty lze zahrát dvojím způsobem: jako událost nebo jako operaci. Událost je hrána podle textu na kartě. Operace závisí na operační hodnotě karty, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 3. Obě strany mají své vlastní akce, které mohou za operační body provádět. Obecně platí pravidlo, že pokud chce vykonat akci hráč za USA, musí použít takovou kartu, aby její operační hodnota byla rovná nebo vyšší úrovni vlády v dané zemi. Hráč za teroristy smí použít libovolnou kartu k vykonání akce, přičemž operační hodnota karty udává počet pokusů, které smí hráč vykonat. Čím je lepší úroveň vlády v dané zemi, tím menší šanci teroristé mají, že uspějí a naopak.

Akce USA:

 • Ideologická válka slouží ke zlepšení postoje k USA nebo ke zlepšení úrovně vlády.
 • Rozmístění jednotek se používá k vyslání jednotek do islámských zemí.
 • Rozvrácení může hráč použít k eliminaci teroristických buněk, ale musí mít v zemi vojenské jednotky.
 • Pohotovost slouží ke zmaření nebo zmírnění teroristických akcí.
 • Přehodnocením postoje může hráč změnit svůj postoj vůči válce s terorismem z mírného na tvrdý nebo naopak.

Teroristické akce:

 • Verbováním může hráč umístit nové teroristické buňky do země, která již teroristické buňky obsahuje.
 • Cestováním mohou být přemístěny teroristické buňky mezi různými zeměmi.
 • Džihád slouží ke zhoršení úrovně vlády nebo k ustanovení islámského práva.
 • Teroristickým útokem může hráč docílit zvýšení financování, zhoršení úrovně vlády apod.

Navíc mohou hráči v rámci svých akcí zahrát kartu s operační hodnotou 1-2 do rezervy a využít takto uložené body v jednom z následujících tahů právě probíhajícího kola.

Konec hry:

Hra nabízí celkem tři scénáře. Hra končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů splní vítězné podmínky nebo když hráči, v závislosti na zvoleném scénáři, doberou balíček hracích karet. Každá strana má odlišné podmínky vítězství.

 • Hráč za USA vyhrává okamžitým vítězstvím, pokud se mu podaří nastolit vysokou úroveň vlády v zemích s dostatečným množstvím zdrojů nebo pokud na mapě není žádná teroristická buňka.
 • Hráč za teroristy vyhrává okamžitým vítězstvím, když se mu podaří nastolit islámské právo v zemích s dostatečným množstvím zdrojů nebo pokud se mu podaří použít zbraně hromadného ničení na území USA.

Pokud ani jeden z hráčů nesplní podmínky pro okamžité vítězství, sečte se na konci hry množství zdrojů v zemích s regulérní vládou a v zemích ovládaných islámským právem. Má-li hráč za USA 2x více zdrojů, vítězí, jinak vyhrávají teroristé.


Solitér:

V solitéru hraje hráč za USA. Jeho tah se řídí podle pravidel popsaných pro hru dvou hráčů. Tah islámských teroristů probíhá podle předepsaných pravidel.

Autor: Parxel

Rozšíření hry (2)

Labyrinth: The Awakening, 2010 – ? (2016)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 2 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxx (hodnoceno 4x)

Labyrinth: The Forever War, 2015 – ? (2020)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 2 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxx (hodnoceno 1x)

Offcanvas