nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Kyvadlo

Počet hráčů: 1 - 5
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: budovatelská, ekonomická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Albi
Stonemaier Games
Autoři: Travis Jones
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

Zkouška je nachystána. Zapojí se jednotlivec nebo více dvořanů? 

Věčný král zmizel. Nikdo neví kam a Kyvadlo času se zastavilo. Draze vykoupený mír je v troskách. Proto povstali mocní šlechtici, kteří spolu svedou poslední lítý boj. Vítěz usedne na volný (prázdný?) trůn a stane se novým Věčným králem. Ať žije král!

Kyvadlo je beztahová hra, ve které hráči soupeří o získání co největšího vlivu ve třech hlavních kategoriích. Moci, věhlasu a popularitě. A jedné speciální - legendárním úspěchu. Jejich cílem je ve čtyřech kolech získat co nejvíce bodů v každé z výše uvedených kategorií. Vítěz se stane novým Věčným králem. Stačí jen mít co nejvíc bodů a ukázat lidu, že on je tím správným hrdinou (splnit legendární úkol).

 

Připravte zásoby - příprava hry

Podle počtu hráčů se vybere odpovídající strana herní desky.  Na desku se položí troje přesýpací hodiny. Každé hodiny mají svou barvu a ta určuje oblast, kam budou umístěny (zelenou, černou a fialovou). Na desku se položí náhodně vybrané karty provincií.

Do horní části hlavní desky se dají karty úspěchů (legendárních úkolů), které je možné plnit v průběhu jednotlivých kol.

Každý hráč si náhodně vylosuje jednu z postav a nachystá si její desku. 

Na počáteční stupnici bodování si dá ukazatele vítězných bodů v odpovídající barvě a nachystá si zdroje, které bude mít v průběhu hry k dispozici. Jedná se o 10 zdrojů od každé barvy (armáda, kultura a zlato) a  zároveň si nachystá 10 hlasů. Na desku si položí mocného a obyčejného služebníka.

Vedle desky si nachystá zbylé tři služebníky, ke kterým se může dostat později v průběhu hry.

Do ruky si vezme svých 5 karet lstí. Ty se pro každou postavu mírně liší v tom, jakými surovinami daný hráč platí při jejich využití. Principem jsou všechny karty stejné, a hráči tím pádem hrají stejné akce, pouze za rozdílnou cenu. 

Privátní: Kyvadlo - Karty lsti jednotlivých postav - rub.jpg
Karty lsti jednotlivých postav

 

Na stůl se položí menší deska rady, na kterou se vyloží karty odměn rady. 

V prvních třech kolech se karty odměn vybírají náhodně. V posledním kole jsou odměny vždy stejné. Poznají se podle červeného rubu karet. 

Díky náhodné volbě karet odměn rady je zde jistá variabilita hraní. 

Nakonec se náhodně určí pořadí na stupnici Královského privilegia. To je důležité zejména ve fázi rady. 

 

Kolo času se roztáčí - průběh hry

Hra započne otočením všech hodin. Hodiny symbolizují houpající se kyvadla, kdy každé z nich měří čas jinou rychlostí. Jakmile se některé hodiny přesypou, je možné je přetočit a umístit do druhé řady. Každé hodiny se přesýpají rozdílně dlouhou dobu. Nejdéle se přesýpají fialové, pak zelené a nejkratší dobu černé. 

 

Hra samotná obsahuje pouze pár základních akcí, které můžete dělat. V podstatě jde o přemístění svých služebníků dle daných pravidel. 

V každé barevné oblasti se nachází dvě řady, ve kterých se mohou nacházet hodiny. Každá z těchto řad má ve vrchní části políčka se zlatým rámečkem a ve spodní políčka odměn. 

Může nastat několik situací:

Hodiny jsou umístěny v dané řadě:

 • Služebník je ve zlatém rámečku a následně se může přesunout na pole odměn, kterou tím získá. Pokud je mezi zlatým polem a polem odměny zobrazena cena, musí jí před ziskem odměny zaplatit. 
 • Služebník je na políčku odměny - pak je zde uzamčen do té doby, než se přesunou hodiny. 

Hodiny jsou v druhé řadě.

 • Služebník je ve zlatém rámečku a může se posunout na jakékoliv “volné” pole kdekoliv na herní desce.
 • Služebník je na políčku odměn a může se posunout na jakékoliv “volné” pole kdekoliv na herní desce.

Pravidla pro umísťování služebníků jsou poměrně jednoduchá. Mocného služebníka můžete umístit na kterékoli pole ve hře. A to i na to pole, kde již stojí jiný služebník. Obyčejného služebníka můžete umístit jen na to pole, které je prázdné. Výjimkou je černá oblast, tam může být více obyčejných služebníků v jednom zlatém poli. 

 

Zisk odměn

Za vykonanou akci služebníka lze získat některou z následujících typů odměn:

 • Vítězné body na stupnicích. 
 • Surovinu dle vlastního výběru.
 • Hlasy.
 • Spuštění produkce dané barvy.
 • Dobytí provincie.

 

Produkce

Při spuštění produkce, získává hráč všechny suroviny uvedené pod daným symbolem produkce na jeho hráčské desce. Navíc dostává suroviny za provincie, které pod daný typ produkce přiřadil. 

Privátní: Kyvadlo - Licinia Nesmiřitelná.jpg
Deska hráče

 

Provincie

Jedna z akcí služebníků umožňuje dobýt provincii. Ta je pak přiřazena pod jakýkoliv symbol produkce. Hráč si při dobývání vybere jednu ze čtyř provincií v nabídce. Otočí ji tak, aby zapadla pod jeho zvolený typ produkce a zasune ji pod desku, tak aby vyčnívala pouze její bodovací část. V průběhu hry může hráč dobít kolik chce provincií a zařadit je pod daný typ produkce. Ve fázi rady mu však zůstávají jen dvě provincii pod každou produkcí.

Privátní: Kyvadlo - Provincie.jpg
Provincie zvedající produkci

 

Karty lsti

Kdykoliv v průběhu real timové části hry je možné zahrát karty lsti. Zahrané karty se pokládají na desku hráče. Ten si může všechny zahrané karty lsti vzít zpět, pokud za to zaplatí 5 zdrojů kultury. 

Privátní: Kyvadlo - Karty lsti.jpg
Karty lsti

 

Legendární úspěch 

V každém kole je možné získat legendární úspěch a to tak, že hráč nashromáždí všechny zdroje, které jsou uvedeny na kartě úspěchu, která je platná pro dané kolo. Tyto zdroje mu zůstávají i po zisku legendárního úspěchu. Jen si z karty úspěchu vezme kovový žeton symbolizující získání tohoto úspěchu. Žádný další hráč v tomto kole již legendární úspěch získat nemůže.

 

 

Fáze rady

Fáze rady nastává jakmile někdo potřetí přetočí fialové hodiny. 

V tomto okamžiku se stopne realtimová fáze hry. Hráči dohrají akce svých služebníků a nastává vyhodnocení této fáze. Žádné další hodiny už nemohou být přetočeny.

Podle počtu získaných hlasů se na herní desce změní pořadí na ukazateli Královských privilegií. 

Hráči si poté vezmou odměnu podle toho, kde se na stupnici umístili. Vždy získávají kartu odměn rady a první z nich získávají i  vítězné body dle svého výběru. 

Poté nastává další kolo hry. 

 

Kolo času se otočilo - konec hry

Konec hry nastává po 4. fázi rady. Vítězem se stává ten, který na všech čtyřech stupnicích dosáhl největší počet bodů. Podmínkou je, aby doputoval do pravé části desky, nazývanou oblast svitku. 

 

Solo hra s automou

Příprava hry 

Pro sólo hru se nachystá bodovací deska automy, na kterou se pro rozlišení umístí dva barevní služebníci automy. Automy 1 a 2, tak zastanou roli dvou živých hráčů. Hraje se tedy ve stejném nastavení jako při hře 3 hráčů.

Vedle desky se nachystají karty automy, přes které dělá automa své akce. Akce automy vyhodnocuje hráč. Proto jsou pravidla jednodušší než u klasické hry.  

Na začátku hry si hráč zvolí obtížnost. Podle toho si vytáhne odpovídající bodovací kartu, kterou položí na hrací desku automy. 

Automy dostanou celkem 6 mocných služebníků a ty podle zvláštních pravidel umístí do fialové a zelené části hlavní hrací desky. Automa v černé části nehraje.

ždy se hraje s aktivními přesýpacími hodinami. 

Herní deska automy
Bodovací deska automy

 

 

 

Akce automy

Akce automy se spouští (hráč táhne kartu automy):

 • Pokud hráč přesune svého služebníka z políčka odměn
 • Pokud hráč překlopí zelené nebo černé hodiny a fialové hodiny se už přesypaly

 

Akce automy mohou způsobit následující:

 • Přesunutí služebníka automy
 • Překlopení přesypaných hodin
 • Odstranění karty provincie

Karty automy

Hráč musí myslet na to, že po druhém překlopení fialových hodin už nemůže plnit legendární úspěch. 

 

Vítězné body pro automy

Každá automa získává pouze jeden druh vítězných bodů, který si zaznamenává na stupnici na bodovací kartě automy. 

 

Konec hry

Na konci hry si hráč porovná své dosažené vítězné body s dosaženými body jednotlivých autom. Hráč si započítává body ze všech svých čtyř stupnic, automa vždy ze své jedné. Automa se bere jako by vždy měla legendární úspěch. 

Vítězem se stává ten, kdo má více bodů - ať už jedna z autom nebo hráč.

Bodovací karty automy s různou mírou obtížnosti
Body pro automu v jednotlivých kolech

 

 

 

 

 

 

 

Autor: martinsun

Další názvy této společenské hry

 • Pendulum

Vybíráme z aukcí

Etherfields - Creatures of Etherfields
Etherfields - Creatures of Etherfields
Akt. cena: 1600 Kč
Končí za: 14 dnů

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>