Knarr - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé:
MindOK - logo
Autoři: Thomas Dupont
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Odrazilo 
od břehu loďstvo, 
příď vlny pěnila, 
praštěla vesla, 
štít tloukl o štít, 
v třeskotu mečů 
do válečné vřavy 
mířili vikingové.

Poetická Edda, První píseň o Helgim, vítězi nad Hundigem 27.


Ve hře Knarr hráči velí družině vikingů. Každý nový člen znamená přínos pro celou družinu: někteří přivede nového rekruta, další dodají náramek, využitelný při obchodování, a jiní zvýší hráči prestiž nebo jednoduše přispějí dalším vítězným bodem. Vikingy poté hráči vysílají na knarru (vikinské obchodní lodi) do zemí, s nimiž by mohli obchodovat nebo jež by mohli osídlit, a získat tak pro družinu další body. Hráč, jemuž jeho vikingové zajistí nejvíce vítězných bodů, se stane vítězem.

Příprava hry:

Hráči připraví na dosah všech herní plán s počítadly prestiže a vítězných bodů; na začátek obou umístí žetony své barvy. Poté zamíchají balíčky karet zemí obchodu a zemí vlivu a od obou odkryjí po třech kartách; karty vikingů taktéž zamíchají a odkryjí pět z nich, které rozmístí k vyznačeným místům na dolním okraji herního plánu. Každý hráč si vezme desku lodi, po třech žetonech rekrutů a náramků, z nichž po jednom umístí do výřezů v desce lodi, a nakonec obdrží tři karty vikingů na ruku a další dvě, které vyloží před sebe. Pokud se hráči rozhodli pro pokročilou variantu hry, náhodně vyberou rovněž jednu z karet artefaktů.

Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích; v každém z nich si hráč nejprve přičte vítězné body v počtu odpovídajícím jeho postupu na stupnici prestiže. Poté provede jednu z povinných akcí:

  1. Vyložení karty vikinga: hráč vyloží před sebe jednu kartu vikinga a vyhodnotí jeho přínos (zisk rekruta, náramku, bodu prestiže nebo vítězného bodu). Je-li tato karta stejné barvy jako alespoň jedna vyložená karta, přiloží ji k nim a uplatní také jejich efekty. Nakonec si vezme do ruky jednu z karet vikingů v nabídce: zdarma si může vzít kartu na pozici odpovídající barvě právě vyložené karty (např. vyložil-li červenou kartu, může si vzít zdarma kartu zcela vlevo, zelené odpovídá karta uprostřed a fialové karta zcela vpravo), chce-li si vzít kteroukoli jinou, musí zaplatit jednoho rekruta.
  2. Průzkum nové země: hráč si vybere jednu z dostupných zemí a vyšle do ní vikingy, tj. odhodí vyložené karty v počtu a barvě uvedených na kartě země; místo kteréhokoli vikinga může vyslat jednoho rekruta. Karty zemí hráč postupně přikládá k hornímu okraji jeho desky lodi. Hráč poté získá přínos uvedený na kartě, navíc se s každou objevenou zemí zvyšují možné výnosy z obchodování (viz níže); ty jsou znározněny ve třech sloupečcích na kartě lodi a kartách zemí.

Kdykoli během svého tahu může hráč jednou provést nepovinnou akci obchodování: utratí jeden až tři náramky a za to získá veškerý přínos uvedený v odpovídajících sloupečcích na kartě lodi a kartách zemí – za jeden náramek v prvním sloupečku, za dva v prvním i druhém sloupečku a za tři náramky ve všech sloupečcích.

V případě pokročilé varianty hry je vždy, když je splněna podmínka uvedená na kartě artefaktu, proveden zde uvedený efekt.

Konec hry:

Konec hry je spuštěn poté, co některý hráč dosáhne alespoň 40 vítězných bodů. Další hráči (konče hráčem po pravici začínajícího hráče) odehrají poslední tah. Hráč s největším počtem získaných bodů se stane vítězem.

Autor: Ondřej Podavka

Vybíráme z Bazaru

Zakázaná Poušť CZ
Zakázaná Poušť CZ
Akt. cena: 165 Kč
Končí za: 23 hodin

Offcanvas