Kemet: Krev a písek

xxxxxxxxoo hodnoceno 38x (Seznam vlastníků)

Kemet: Krev a písek - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–5
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
DeltaVision
Maldito Games
Matagot
Autoři: Guillaume Montiage
Jacques Bariot
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V bájných časech starověkého Egypta volají všemocní bohové své věrné do zbraně. Uprostřed nekonečných pouští a ve stínu monumentálních chrámů musí uplatnit své nadpozemské síly k verbování armád a přivolání mytických stvoření do boje o nadvládu nad posvátným územím Kemetu. Zvítězit však může jen jeden. Musí rozdrtit všechny své soupeře a získat věčnou slávu a oddanost egyptského lidu.

Kemet: Krev a písek je přepracovaná verze strategické hry zasazená do prostředí starého Egypta. Hráči zastanou pozici některého ze čtyř bohů a snaží se dovést své uctívače k vítězství zabíráním území, získáváním vhodné technologie, stavěním pyramid a především bojem.

Příprava hry:

 • Herní oblast: Podle počtu hráčů se připraví herní plán a nabídka destiček moci. Pokud hrajete se speciálními bojovými kartami, umístěte je poblíž destiček moci. Na odpovídající destičky se umístí figurky mytických stvoření. Dále se na destičky moci Nadvláda a Sfinga, jsou-li ve hře, umístí Božské vítězné body (dále jen VB). Na všechny chrámy na mapě se poté umístí Chrámové VB. Z ostatních žetonů VB, zlatých a stříbrných akčních žetonů a žetonů veteránů se utvoří zásoba vedle herního plánu. Nakonec vyndejte z balíčku karet Božského zásahu (dále jen BZ) všechny karty s názvem Diverze a zbylé karty zamíchejte a umístěte vedle herního plánu.
 • Hráč: Každý hráč si vybere svou barvu a své startovní město, před které umístí svůj žeton sochy. Dále si ve své barvě hráči vezmou: hráčskou desku, žetony „Získání destičky moci“, ukazatel pořadí hráče, 5 akčních žetonů, 12 figurek jednotek, 8 bojových karet a ukazatel víry, který umístí na pole „7“ stupnice víry na své hráčské desce. Následně si každý vezme 2 karty BZ a navíc obdrží jednu kartu BZ s názvem Diverze. Ostatní karty tohoto jména se vrátí do krabice. Nakonec si každý hráč vezme 9 dílů pyramid (3 od každého stupně) a vrcholky dle barev zvolených destiček moci pro tuto hru.
 • Rozestavení hráčů: Umístěte zleva ukazatele pořadí všech hráčů na stupnici pořadí hráčů podle toho, kdo se jako poslední dotkl písku. Dále každý zvolí 2 čtvrti ve svém městě a umístí do nich po 5 figurkách vojenských jednotek. V pořadí hráčů si každý umístí do čtvrtí svého města celkově 3 stupně pyramid. Nyní je možné umístit nejvýše dva stupně do jedné čtvrti, tj. rozmístění bude buďto 1/1/1, nebo 2/1/0. Následně hráč umístí žetony „Získání destičky moci“ v odpovídajících barvách dle umístěných pyramid na příslušná akční pole na své hráčské desce. V opačném pořadí (od posledního hráče) si každý hráč vezme jednu destičku moci stupně 1 v barvě některé ze svých pyramid
  a umístí ji před sebe.

Průběh hry:

Hraje se na několik herních kol, která se skládají vždy ze 2 fází:

Fáze dne (akce hráčů)

V této fázi hráč na tahu položí jeden svůj akční žeton na volné akční pole na své hráčské desce a ihned provede odpovídající akci. Umisťování žetonů je podmíněno dodržením tzv. pravidla rovnováhy: „Na konci fáze dne musí hráč mít na své hráčské desce
alespoň 1 akční žeton v každé ze tří úrovní pyramidy.“
Takto se hráči střídají, dokud všichni neumístí všech svých pět
akčních žetonů, poté fáze dne končí.

 • Zlaté a stříbrné akční žetony: Stříbrný či zlatý akční žeton se hraje současně s jedním z pěti standardních akčních žetonů v barvě hráče za účelem zahrání dodatečné akce. Hráč může zvolit pořadí vyhodnocení akcí, první akci však musí vždy plně dokončit, než přistoupí k druhé.
  • Stříbrný akční žeton se hraje na jakékoliv volné akční pole na hráčské desce.
  • Zlatý akční žeton se hraje na zlaté pole na hráčské desce (vrchol pyramidy). Destička moci poskytující zlatý akční žeton určí, jakou akci jím lze provést. Lze vlastnit více destiček moci poskytujících zlatý žeton, avšak žeton samotný může hráč vlastnit pouze jeden. Proto lze zlatý žeton použít pouze jedenkrát za kolo.

Akce

 • Motlidba - Hráč získá 2 body víry.
 • Zisk destičky moci - Hráč získá jednu destičku moci dle stupně pyramidy dané barvy, kterou ovládá. Nemůže si vzít destičku se stejnou ilustrací, kterou už vlastní. Za destičku se platí odpovídajícím počtem bodů víry.
 • Stavba pyramidy - Touto akcí je možné navýšit stupeň jedné pyramidy ve vašem městě. Můžete najednou postavit více než jeden stupeň, ale za každyý musíte zaplatit příslušný počet bodů víry.
 • Verbování - Můžete naverbovat X jednotek zaplacením X bodů víry do čtvrtí ve svém městě i když se v nich nachází soupeřovi jednotky. Armáda může mít maximálně 5 jednotek a 1 mýtické stvoření.
 • Pohyb - Touto akcí hráč přesune jednu armádu na vzdálenost až do jejího limitu pohybu. Pohyb se standardně skládá z 1 pohybu po zemi a 1 teleportace. Některé karty BZ a některé destičky moci však mohou limit pohybu zvýšit. Během pohybu je možné rozdělovat a připojovat kousky armád k pohybující se armádě, pokud nepřekročíte její limit jednotek.
  • Teleportace - Hráč může zaplatit 2 body víry a teleportovat armádu z městské čtvrti s pyramidou (vlastní i soupeřovou) k libovolnému obelisku.
  • Pohyb po zemi - Hráč může dle limitu použít pohyb k přesunu armády na bezprostředně sousedící území nebo k překročení Nilu mezi dvěma přístavy.

Bitva

Bitva nastane, pokud se v jedné oblasti střetnou armády dvou hráčů. Ten z hráčů, který bitvu přesunem své armády rozpoutal, je útočníkem, druhý hráč je obráncem. Bitva probíhá v následujících krocích, a to i kdyby již některý z bojujících hráčů neměl v dané oblasti bitvy jednotky:

 1. Válečná porada - Oba hráči si vyberou 2 bojové karty ze své ruky. Jednu skrytě odhodí na svůj odhazovací balíček a druhou si ponechají v ruce. Mohou k bojové kartě skrytě přidat karty BZ se symbolem bitvy. Musí být rovněž schopni za zahrání těchto karet BZ zaplatit body víry. Hráč může soupeři oznámit, že používá karty BZ, nemusí však říkat pravdu.
 2. Střetnutí - Hráči současně odhalí bojovou kartu, karty BZ a zaplatí požadované body víry.
 3. Vyhodnocení bitvy - Hráč s vyšší silou v bitvě vítězí, v případě shodné síly se vítězem stane obránce. Sílu ovlivní: počet jednotek, bojová karta, destičky moci, karty BZ a hráč má sílu +1 pokud bojuje ve svém městě.
 4. Ztráty - Bojová karta, karty BZ a destičky moci udávají obranu, poškození blokovatelné a neblokovatelné. Každý hráč v bitvě ztratí tolik jednotek, kolik činí hodnota neblokovatelného poškození (pokud je hodnota záporná, ztrácí jednotky hráč, co kartu zahrál). Poté každý hráč v bitvě ztratí tolik jednotek, kolik činí rozdíl hodnoty poškození zahraného soupeřem a jeho vlastní hodnoty obrany.
 5. Kořist
  • Pokud v bitvě zvítězí útočník a po jejím skončení má v oblasti stále jednotky, získá za vyhranou bitvu jeden trvalý VB.
  • Pokud zvítězí obránce, získá jeden veteránský žeton.
  • Každý hráč, který za tuto bitvu nezískal VB, získá navíc jeden veteránský žeton.
 6. Po bitvě poražený
  • Rozpuštění - Hráč stáhne všechny figurky poražené armády z herního plánu zpět do své zásoby a obdrží počet bodů víry rovný počtu stažených figurek minus 1.
  • Ústup - Směr ústupu poražené armády (tj. sousedící oblast) vybírá vítěz bitvy. Nejedná se o akci pohyb a pro ústup nemůže vybrat čtvrť města, která nepatří poraženému. Pokud žádná taková oblast není k dispozici, armáda nemůže ustoupit a musí být rozpuštěna.
  • Setrvání v oblasti - Pouze pokud vítězi nezbyly v oblasti bitvy žádné jednotky, poražený nemůže ustoupit a musí armádu ponechat na místě.
 7. Po bitvě vítěz - Může rozpustit svou armádu, nebo ji ponechat v oblasti.
 8. Ukončení bitvy - Hráči odhodí použité bojové karty lícem nahoru na svůj odhazovací balíček. Kartu, kterou odhodili lícem dolů již během fáze válečné porady, neodhalují. Pokud takto hráč odhodil již všechny své bojové karty, vezme si všechny zpět do ruky. Karty BZ použité v bitvě se odhodí lícem nahoru na společný odhazovací balíček poblíž balíčku BZ.

Fáze noci (vyhodnocení)

Fáze noci se skládá z 9 po sobě jdoucích kroků:

 1. Obětina - Hráč, jehož armáda ovládá Pantheon, může z této armády odstranit dvě jednotky a získat tak 1 Božský (trvalý) VB.
 2. Ovládání chrámu v deltě - Hráč, jehož armáda ovládá chrám v deltě řeky Nilu, může z této armády odstranit jednu jednotku a získat tak 5 bodů víry.
 3. Ovládnutí chrámů - Každý hráč, který ovládá alespoň dva chrámy, získá jeden Božský (trvalý) VB.
 4. Uctívání - Každý hráč získá tolik bodů víry, kolik udávají chrámy, které ovládá, s výjimkou chrámu v deltě Nilu.
 5. Modlitba - Každý hráč obdrží 2 body víry. Zároveň může odhodit libovolný počet veteránských žetonů a za každý takto odhozený žeton získat 1 bod víry navíc.
 6. Božský zásah - V pořadí hráčů si každý vezme jednu kartu BZ. Zároveň může odhodit libovolný počet veteránských žetonů – za každé dva takto odhozené žetony si vezme další kartu BZ.
 7. Verbování - V pořadí hráčů může každý hráč odhodit libovolný počet veteránských žetonů a umístit stejný počet jednotek do volných čtvrtí ve svém městě zdarma (bez utrácení bodů víry). Poté všichni hráči odhodí všechny nevyužité veteránské žetony.
 8. Probuzení - Všichni hráči si vezmou zpět své akční žetony.
 9. Osud - Posuňte ukazatele pořadí pod stupnici pořadí hráčů. Počínaje hráčem, který má nejméně VB, a směrem vzestupně si
  každý hráč zvolí své nové pořadí umístěním ukazatele na volné místo na stupnici. V případě shody v počtu VB vybírá dříve hráč, jehož ukazatel pořadí byl v minulém kole více vlevo.

Konec hry:

Pokud má hráč před použitím akčního žetonu dohromady alespoň 9 vítězných bodů (trvalých i dočasných) a zároveň žádný z jeho soupeřů nemá více vítězných bodů, stává se ihned vítězem hry.

Zisk Bodů

Jsou 4 druhy bodů:

 • Božské VB - Trvalý VB, který lze získat ve fázi noci a pomocí destiček moci

 • VB za bitvu - Trvalý VB, který může získat útočník vyhráním bitvy

 • Chrámové VB - Dočasné VB, které u sebe májí hráči ovládající příslušné chrámy (1 chrám = 1 bod). Ve chvíli, kdy chrám ovládne jiný hráč, přesune se tento bod do jeho počítadla.

 • VB za pyramidu - Dočasné VB, které u sebe májí hráči ovládající pyramidy 4. stupně (1 pyramida = 1 VB). Ve chvíli, kdy pyramidu ovládne jiný hráč, přesune se tento bod do jeho počítadla.

Autor: MattPlaysLP01

Rozšíření hry (1)

Kemet: Krev a písek - Kniha mrtvých (2021)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 2 - 5 hráčů

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxo (hodnoceno 2x)

Další názvy této společenské hry

Offcanvas