Imperium: Dějiny

xxxxxxxxxo hodnoceno 97x (Seznam vlastníků)

Imperium: Dějiny - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Středověk, Starověk
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Osprey Publishing
Autoři: Dávid Turczi
Nigel Buckle
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Osud nejslavnějších národů leží ve Tvých rukou. Přes neustávající hrozbu napadení musíš dobývat nová území, stát v čele vědeckého a kulturního pokroku a provést svůj lid branami věku impéria.
Obávaní protivníci se šikují na obzoru. Tvůj lid je připraven. Vyslyš volání dějin.

z pravidel hry


Bedlivě pozoruj minulost, ony nespočetné proměny vládnoucích mocí, a dokážeš předvídat i budoucnost.

Marcus Aurelius, Hovory k sobě VII,49.


Imperium: Dějiny je asymetrický civilizační deckbuilding zasazený do dávné minulosti. Hráči stojí v čele jednoho z osmi převážně starověkých národů, které mají provést přerodem z barbarství v říši ‒ v průběhu hry rozšiřují ovládané území, podrobují jiné národy, uskutečňují vědecký a kulturní pokrok a napomáhají rostoucímu věhlasu svého národa; zároveň jsou nuceni potlačovat případné nepokoje. Hráč, který vybuduje nejmocnější impérium, se stane vítězem.

Příprava hry:

Každý národ ve hře má přidělený vlastní balíček karet, z nichž většina je pro daný národ unikátní. Hráči si jeden z nich vyberou a dále si vezmou stavovou kartu, po třech žetonech materiálu a populace, jeden žeton rozvoje, tři žetony akcí a pět žetonů vyčerpání. Karty si hráči rozmístí následovně: před sebe si položí kartu mocnosti a nad ní umístí kartu přerodu. Na kartu přerodu položí lícem dolů zamíchané karty národa, vedle nich umístí karty budování. Vedle karty mocnosti umístí dobírací balíček tvořený ostatními kartami, z nějž si do začátku dobere pět karet, a stavovou kartu otočenou stranou „barbaři“ vzhůru; na ni umístí žetony akcí a vyčerpání.
Dále je třeba připravit společné karty. Z nich se v případě počtu hráčů menšího než čtyři některé vyřadí ze hry a zbylé se poté rozmístí podél ukazatele nabídky k příslušným sekcím: karty nepokojů, karta Král králů (stranou A vzhůru), na niž se umístí lícem dolů karty věhlasu, a dále podle počtu hráčů 6‒8 karet území, necivilizovaných karet a civilizovaných karet (lícem dolů). Z balíčků území, necivilizovaných a civilizovaných karet se otočí vrchní karta. Ostatní společné karty (včetně karet poddaných, které nemají vlastní balíček) utvoří hlavní balíček, z nějž se otočí dvě karty. Karty otočené lícem vzhůru tvoří nabídku. Pod každou necivilizovanou a civilizovanou kartu a kartu poddaných v nabídce se umístí karta nepokojů a na každou civilizovanou kartu se umístí jeden žeton rozvoje. Nakonec se napravo od začínajícího hráče umístí karta slunovratu.

Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích. V každém tahu má hráč na výběr jeden z následujících tří úkonů:

  • Aktivace: Hráč smí vykonat až tři akce, tj. vyložit až tři karty z ruky a provést na nich popsané efekty. Následně jsou karty (kromě těch se značkou pro připnuté karty) odhozeny na odhazovací balíček. Dále hráč smí provést až pět aktivačních schopností uvedených na vyložených kartách výrazem aktivuj.
  • Inovace: Hráč odhodí všechny karty v ruce a následně učiní průlom, tj. vezme si do ruky buď libovolnou z karet v nabídce (spolu se všemi žetony, pokud se na ní nacházejí), nebo vrchní kartu z balíčku necivilizovaných karet, civilizovaných karet nebo karet území; v případě, že se hráč rozhodne pro průlom v kartách, jejichž balíček je prázdný, nebo v kartách poddaných, může si kartu vyhledat v hlavním balíčku. Místo karty v nabídce se doplní vrchní karta příslušného balíčku, popř. hlavního balíčku.
  • Vzdorování: Hráč vrátí libovolný počet karet nepokojů z ruky do balíčku nepokojů.


Poté hráč vždy provede úklid, při němž provede následující kroky: 1. Umístí žeton rozvoje na některou z karet v nabídce, 2. Vrátí žetony akcí a vyčerpání na svoji stavovou kartu, 3. Odhodí libovolný počet karet z ruky a 4. Dobere si z dobíracího balíčku karty do limitu 5 karet v ruce.

Pokud si hráč potřebuje dobrat alespoň jednu kartu ve chvíli, kdy je dobírací balíček prázdný, přesune vrchní kartu z balíčku národa na odhazovací balíček, který následně zamíchá a utvoří z něj nový dobírací balíček. Poté, co takto dobere všechny karty národa, přidá na odhazovací balíček kartu přerodu a otočí svou stavovou kartu stranou „říše“ vzhůru. Od té doby při obnovování dobíracího balíčku přimíchává vybranou kartu budování po zaplacení její ceny.
Poté, co hráč dokončí svůj tah, pokračuje další hráč. Až svůj tah provedou všichni hráči, provedou hráči efekty uvedené výrazem slunovrat. Tím kolo končí a poté začíná kolo další.

Pozn.: Karty věhlasu hráči získávají v důsledku efektu některých karet. Po jejich dobrání spouští tento efekt vyhodnocení karty Král králů. Karty nepokojů hráči přicházejí na ruku nejčastěji, když získávají karty z nabídky nikoli průlomem, ale efektem nárokuj si. V takovém případě si hráči berou kartu v nabídce i s případnou kartou nepokoje zasunutou pod ní. Doplní-li se místo vybrané karty do nabídky necivilizovaná nebo civilizovaná karta či karta poddaných, vsune se pod ni opět karta nepokoje.

Konec hry:

Hra končí buď kolapsem, nebo bodováním. Ke kolapsu dochází ve chvíli, kdy jsou dobrány všechny karty z balíčku nepokojů. V tu chvíli hra okamžitě končí a vítězí hráč s nejméně kartami nepokojů. Bodování nastává poté, co je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • Z hlavního balíčku jsou dobrány všechny karty.
  • Všechny karty budování některého hráče jsou vybudovány.
  • Po dobrání všech karet věhlasu je vyhodnocena karta Král králů.
  • Vikingové přesunou svoji kartu přerodu do odhazovacího balíčku.

Hráči dokončí aktuální kolo a odehrají ještě poslední závěrečné kolo (včetně fáze slunovrat). Nakonec sečtou body uvedené na jednotlivých kartách a hráč s nejvíce body se stává vítězem.

Autor: Ondřej Podavka

Rozšíření hry (2)

Imperium: Horizons (2023)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxoo (hodnoceno 1x)

Imperium: Legendy (2021)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxo (hodnoceno 55x)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Res Arcana - CZ + obalené karty
Res Arcana - CZ + obalené karty
Akt. cena: 620 Kč
Končí za: 3 dny

Offcanvas