Halls of Hegra

xxxxxxxxxo hodnoceno 4x (Seznam vlastníků)

Halls of Hegra - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–1
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: 2. světová válka
Herní kategorie: válečná
Čeština: není
Vydavatelé: Tompet Games
Autoři: Petter Schanke Olsen
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Hra je založena na skutečných událostech. Píše se rok 1940. Norsko je napadeno a postupně obsazeno nacistickým Německem. Poslední hrstka norských a švédských dobrovolníků se rozhodla bránit pevnost Hegra proti mnohanásobné přesile. A vy budete jejich velitelem. Podaří se Vám i přes početní nevýhodu pevnost ubránit, nebo budete muset nepodmíněně kapitulovat? 

Halls of Hegra je hra pro jednoho hráče, ve které se chopíte velení obráncům pevnosti Hegra proti mnohanásobné přesile nacistických jednotek. V každém kole budete obráncům udílet pokyny, které za vás budou vykonávat (střelba na nepřítele, průzkum, léčba raněných, atd.). Cílem hry je přežít jedenáct kol reprezentujících jedenáct dní obrany pevnosti, během kterých se vyhodnotí dvanáct událostí negativně ovlivňujících vaši již tak nepříznivou situaci. Hráč okamžitě prohrává (Nepodmíněně kapituluje), pokud má během fáze Prvního nebo Druhého obléhání menší množství obránců, než je potřeba. Taktéž hráč okamžitě prohrává, pokud se kdykoliv během hry ukazatel Porážky posune na pole Nepodmíněné kapitulace. V opačném případě hra končí po vyhodnocení dvanácté události, kdy se dozvíte výsledek bitvy (Zbabělý úprk Němců, Příměří, Kapitulace s poctami, Kapitulace, nebo Nepodmíněná kapitulace).

Příprava hry:

Na začátku se rozprostře herní plán, jeho levá dolní část se přikryje fází Mobilizace (vysvětleno dále), zamíchají se karty událostí, destičky odhazování sněhu, karty Nízké morálky a Vysoké morálky a roztřídí se na odpovídající hromádky dle rubu. Dále se na herní plán umístí do zásoby žetony Náletů, miniatury Dělostřelectva a červené kostičky ukazatelů na všechny zbývající stupnice. Do červeného pytlíku Zásahů se umístí jeden žeton „Vedle“ a žeton dělostřelectva. Žetony Německých hlídek se umístí do bílého pytlíku Hlídek. Žetony jednotek obránců se umístí do černého pytlíku Verbování společně s jedním žetonem Pochyb. Zbylé komponenty se umístí na dosah ruky vedle herního plánu. 

Průběh hry:

Hra se hraje na 11 kol (dní), které se dělí na 4 fáze útoku na pevnost (den 1-3 = fáze Mobilizace, den 4-6 = fáze Prvního útoku, den 7-8 = fáze Prvního obléhání, den 9-11 = fáze Druhého obléhání). Každé kolo (den) se dělí na 3 části - Událost (vyhodnocují se události, rekrutují se jednotky, Němci útočí), Ráno (zadání úkolu jednotkám) a Poledne (vyhodnocení akcí, Správa hry).

1. Událost

Na začátku každého tahu (dne) se odhalí karta události odpovídající fázi útoku (tzn. že třetí den se vyhodnotí karta události Mobilizace, 5. den karta události Prvního útoku, 8. den fáze Prvního obléhání atd.). Pro všechny fáze hry platí následující:

 • Nastaví se počasí odpovídající ikonce na kartě (počasí pak pozitivně nebo negativně ovlivňuje akci průzkumu, viz akce 3H).
 • Vyhodnotí se text na kartě události.

Dle jednotlivých fází útoku se pak vyhodnocují následující věci:

A) Fáze Mobilizace (dny 1-3):

 • do pytlíku Verbování se přidají žetony Pochyb dle ukazatele na stupnici Pochyb
 • táhnou se žetony obránců z pytlíku Verbování (1-4 dle vůle hráče. Při vytažení žetonů, kde jsou všechny žetony pouze obránci, se všichni přídají k obraně pevnosti. Při vytažení žetonu pochyb se žeton pochyb vrátí zpět do pytlíku a z vytáhnutých obránců se přidá pouze jeden k obraně pevnosti. Obránci se rozlišují na Dobrovolníky, jednoho Velitele, Lékaře, Vojáky a Lovce - každý obránce pak různou měrou dokáže dobře nebo špatně vykonávat rozkazy, viz fáze Poledne)

B) Fáze Prvního útoku (dny 4-6):

 • táhnou se žetony obránců z pytlíku Verbování (viz výš)
 • na herní plán se přidají jednotky Němců útočící na pevnost (směrem od nejvíce vzdálených polí k pevnosti k těm nejméně, jejich počet je zobrazen na kartě události)
 • Německé jednotky na plánu útočí na pevnost (za každou jednotku se hodí kostkou a dle hodnoty na kostce se vykoná určitá akce)

C) Fáze Prvního a Druhého obléhání (dny 7-11):

 • do pytlíku Zásahů se vloží žetony Náletů
 • dochází k odstřelování pevnosti Dělostřelectvem (z pytlíku Zásahů se táhne počet žetonů odpovídající nejvyššímu viditelnému číslu na ukazateli stupnice Dělostřelectva. Každý žeton "Vedle" se pouze odhodí, každý žeton místnosti  poškodí místnost a zraní obránce v ní, každý žeton Dělostřelectva na mapu přidá další Dělostřelectvo)
 • na herní plán se přidají jednotky Němců útočící na pevnost (viz výše)
 • Německé jednotky na plánu útočí na pevnost (viz výš)

2. Ráno

Všechny jednotky obránců, které byly v rámci Verbování přidány k obraně pevnosti jsou „Připraveny k boji“. Všichni obránci nacházející se na poli „Odpočívající“ se přesunou na políčko „Připraven k boji“. Za každou jednotku na poli „Unaven bojem“ je možno zaplatit zásobami, aby se stala „Připravenou k boji“. Zásoby mají proměnlivou hodnotu, která závisí na fázi hry (od 4 až po 1). Hráč poté může přemístit až dvě jednotky z pole "Unaven bojem" na pole „Odpočívající“. Nakonec může hráč umístit všechny jednotky „Připraven k boji“ na akční pole v pevnosti, čímž jim udělí rozkazy.

3. Poledne

Během poledne se vyhodnotí všechny akce/rozkazy, na které bylo umístěné dostatečné množství obránců pevnosti (každá akce vyžaduje 1-2 obránce k její aktivaci, určité jednotky se na některých akcích počítají jako za dvě, nebo dokonce mají zakázáno danou akci vykonávat). Ve hře se nachází následující akce:

A) Vyjednávání - posune ukazatel Strachu o jedna dolů (viz dále fáze Správy)
B) Otevření nové zásobovací cesty - na mapu průzkumu se umístí žetony jednoho druhu zásob, který lze donést zpět do pevnosti
C) Obrana pevnosti - střelba na útočící Němce (hod kostkami)
D) Použití těžkého kulometu - střelba na útočící Němce (hod dalšími kostkami navíc a poškození kulometu, který je potřeba znova opravit)
E) Zoufalá obrana - zabití útočícího Němce za cenu zranění obránce
F) Polní telefon - Přičtení +1 k hodům na střelbu na Němce
G) Střelba z děl v pevnosti - Střelba na útočníky (a jejich případné zabití), mapu průzkumu (likvidace Hlídek), nebo na letiště (zahození žetonů Náletů, nebo jiný jednorázový bonus)
H) Vyslání průzkumníku pro zásoby (pohyb jednotek po mapě pro zásoby do pevnosti, řídí se počasím)
I) Přepadení Německé hlídky (její vrácení do pytlíků Hlídek)
J) Odhazování sněhu (posun ukazatele hloubky sněhu, případné odhalení nové místnosti v pevnosti)
K) Oprava pevnosti (zahození žetonu poškození místnosti do pytlíku Zásahů)
L) Opevnění pevnosti (zvýšení obranné hodnoty pevnosti, nebo přidání žetonu "Vedle" do pytlíku Zásahů)
M) Povýšení (změna žetonu dobrovolníka na žeton vojáka)
N) Inspirace obránců (zvýšení morálky, viz dále Správa)
O) Rádio (přidání karty Naděje do balíčku Nízké morálky, viz dále Správa)
P) Mapování terénu (prohlédnutí 3 vrchních destiček odhazování sněhu a jejich vrácení v libovolném pořadí)
R) Léčba raněných (zlepšení stavu/uzdravení obránců)
S) Použití léků (plné uzdravení jednoho obránce)

Po vykonání všech akcí se použití obránci vrací na políčko „Unaven bojem“. Následuje fáze Správy, která se vyhodnocuje v následujícím pořadí:

A) Stav neléčených pacientů se zhorší o 1, stav léčených pacientů se zlepší o 1 (pohybují se na stupnici 1-6, reprezentující jejich stav)
B) Zkontroluje se morálka v pevnosti (po vyhodnocení modifikátorů), a vyhodnotí se případná odměna/postih (k tomu slouží karty Nízké a Vysoké morálky)
C) Kontrola, zda je v pevnosti dostatek zdravých obránců (platí pouze ve fází Prvního a Druhého obléhání)
D) Přidání žetonů hlídek, vyhodnocení předělů jednotlivých fází:
a) Předěl Mobilizace/První útok = odhození počtu žetonů obránců z pytlíku Verbování dle aktuálního ukazatele stupnice Strachu a otočení desky Mobilizace na druhou stranu Prvního útoku, posunutí žetonu hodnoty Zásob o jedno pole doprava
b) Předěl První útok/První obléhání = umístění žetonů Dělostřelectva na mapu, posunutí žetonu hodnoty Zásob o jedno pole doprava, odstranění desky Prvního útoku
E) Posunutí ukazetele tahu (dne).

Konec hry:

Hra okamžitě končí prohrou hráče, pokud se během fáze Prvního, nebo Druhého obléhání v pevnosti nachází menší počet zdravých obránců, než je potřeba (dle stupnice Porážky). V opačném případě hra končí vyhodnocením dvanácté události po zahrání 11. tahu (dne) hráče. Pokud přežil aspoň jeden obránce na poli Obrany pevnosti (viz akce 3C), všichni Němci se posunou o jedno pole blíž k pevnosti. Pokud nepřežil žádný obránce na poli Obrany pevnosti (viz akce 3C), všichni Němci se posunou o dvě pole blíž pevnosti. Pokud Němci vniknou až do pevnosti, okamžitě zabijí jednoho obránce za každého útočníka, který vnikl do pevnosti. Poté se vyhodnotí počet zbylých zdravých obránců stejně jako ve fází Prvního a Druhého obléhání. Pokud jich není dostatek, hráč okamžitě prohrává (Nepodmíněně kapituluje). V opačném případě byla pevnost Hegra ubráněna a hra končí Zbabělým úprkem Němců, Příměřím, Kapitulací s poctami, nebo Kapitulací podle umístění žetonu ukazatele Porážky.

Autor: Dawesome

Offcanvas