Euphoria: Cestou k lepší dystopii

xxxxxxxxoo hodnoceno 105x (Seznam vlastníků)

Euphoria: Cestou k lepší dystopii - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–6
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Sci-fi
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Stonemaier Games
Autoři: Alan Stone
Jamey Stegmaier
Rok vydání: 2013
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Nalézáš se v dystopickém velkoměstě, ty a hrstka dělníků, s nimiž chceš změnit svět. Stejně jako jejich okolí, ani tví dělníci si neuvědomují v jak pokřivené společnosti žují. Euforia je vše co znají a můžeš si s nimi dělat co se ti jen zlíbí.

Svět, jak ho známe, skončil a na jeho místě se dnes tyčí Euforia. Ve víře, že nový světový řád je třeba k odvrácení další katastrofy, vztyčily Euforské elity vysoké zdi kolem svého zlatého města a staví intelektuální rovnost nade vše. Pryč jsou osobní svobody, pryč je znalost toho, co bylo. Vše na čem záleží je to, co bude.

Eufořané nejsou sami. Vně města zůstali ti, kteří zakusili apokalypsu na vlastní kůži — jejich vzpomínky a jizvy to dokazují. Pustináři sesmolili společnost historiků a sedláků mezi zapomenutými skládkami minulosti.

Ale svět netvoří jen povrch země. Hluboko v podzemí leží město Subterra, obývané horníky, mechaniky, and revolucionáři. Díky temnotě, v níž drží své dělníky, dokázali vybudovat podzemní síť stok a trubek, páry a soukolí, skrytých chodeb a tajných schodišť.

Ve hře Euphoria: Build a Better Dystopia vedete tým dělníků a elitních rekrutů k ovládnutí dystopického světa. Budete produkovat zboží, kopat tunely, abyste infiltrovali nepřátelská území, budovat trhy, sbírat artefakty, posilovat vazby a plnit tajné úkoly.

Příprava

Každý hráč dostane dvě kostky - dělníky, kartu etického dilematu a 4 karty rekrutů. Z těch si vybere dva a zbytek odhodí, jednoho z těch, které si nechal vyloží lícem vzhůru, druhého si nechá zakrytého - ještě ho musí přesvědčit, aby začal spolupracovat.

Na plán se náhodně umístí 6 destiček trhů lícem dolů. Hráči položí své žetony morálky na pole 1 stupnice morálky a žetony vědomostí na pole 3 stupnice vědomostí.

Začínající hráč se určí hodem kostkami.

Alternativně lze rekruty i trhy draftovat.

Cíl hry

Cílem hráčů je rozmístit svých 10 žetonů autority. Kdo to dokáže jako první stává se novým vládcem Euforie a vítězí.

Průběh hry

Hráči se pravidelně střídají na tahu ve směru hodinových ručiček. Ve svém tahu mají 3 možnosti:

  1. Umístit dělníka: hráč vezme jednu ze svých kostek a položí ji na volné pole, nebo na obsazené pole, ze kterého lze dříve umístěného dělníka "vykopnout". U některých polí musí zaplatit náklady. U všech polí kromě stavenišť také ihned provede jejich efekt. Efekt stavenišť se spustí až jsou na něm 4 dělníci - tehdy je postaven nový trh a dělníci se vracejí jejich vlastníkům zpět do zásoby (stejně jako vyhození dělníci).

    Pokud má hráč více dělníku se stejným číslem (vědomostmi), může je postupně umístit všechny, jinak může umístit pouze jednoho.

  2. Stáhnout dělníky: hráč stáhne libovolný počet svých dělníků z plánu. Za to zaplatí buď jednu morálku, jedno jídlo nebo jednu blaženost. Při dvou posledních možnostech navíc získá 2 morálky.

    Všemi staženými dělníky hráč ihned hodí a pokud je součet jejich vědomostí a stupně hráčových vědomostí vyšší nebo roven 16, o jednoho dělníka přichází (zjistil, že žije v dystopii a dezertoval).

    Součet vědomostí se vyhodnocuje, i když hráč získá dělníka vyhozením.

  3. Aktivovat kartu etického dilematu: hráč otočí kartu etického dilematu, kterou doposud držel skrytě, zaplatí příslušnou cenu v kartách artefaktů a buď podpoří tyranii a umístí na tuto kartu jeden žeton autority, nebo se vzbouří a dobere si 2 rekruty, z nichž si jednoho ponechá lícem dolů.

Karty rekrutů

Rekruti poskytují hráčům rozličné bonusy, včetně bonusů národů, k nimž náleží. V jistých okamžicích ve hře je možné aktivovat skryté rekruty a na aktivní umístit žetony autority. K aktivaci rekrutů vám mohou nevědomky pomoci i ostatní hráči.

Konec hry

Hra končí okamžitě, jakmile některý hráč umístí svůj 10. žeton autority. Tento hráč vítězí.

Autor: Wolfsen

Rozšíření hry (1)

Euphoria: Ignorance Is Bliss (2019)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 6 hráčů

Celkové hodnocení: xxxxxxxooo (hodnoceno 8x)

Další názvy této společenské hry

  • Euphoria: Build a Better Dystopia
Offcanvas