Cthulhu Wars: Duel

oooooooooo hodnoceno 0x (Seznam vlastníků)

Cthulhu Wars: Duel - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–2
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Horror
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
ADC Blackfire Entertainment - logo
Autoři: Sandy Petersen
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Před mnoha a mnoha eony přišli z hvězd. Ještě v dobách, kdy život na naší planetě byl ještě pouhou možností. Od té doby ovlivňují běh dějin. A nyní konečně nastal čas, kdy se jejich snažení blíží k cíli. Planeta, kdysi Privátní: illustration.dark.young.pngvstřícná všemu živému, se postupně přeměnila ve svět plný jedů, odpadu a radioaktivity. Jim, Prastarým, to ale vyhovuje více. Nastal čas jejich triumfálního návratu. Ale ač společně dosáhli svého, nastává éra boje o Zemi. Pouze jeden Prastarý se může stát vládcem tohoto konečně přijatelného světa.

Cthulhu Wars: Duel je kompetitivní hrou pro 2 hráče, kteří se chopí role jednoho Prastarého a jeho frakce s kultisty a jinými hrůzami. A cíl je jasný, získat více moci, než má protivník, a tím se stát novým vládcem Země po konci jedné její éry. V této sadě jsou 2 Prastaří (Velký Cthulhu a Černá koza) a v dalších setech/rozšířeních jsou další, které je možné plnohodnotně kombinovat.

Příprava hry

Hra se odehrává na herním plánu představujícím tzv. Lovecraft County (Lovecraftův okres?) s několika oblastmi, jako například nechvalně proslulé město Arkham nebo Dunwich či Innsmouth (a další). Oblasti se dělí na pevninské a vodní. Toto rozdělení je důležité pouze pro různé vlastnosti soupěřících Prastarých a jejich frakcí. Pro pohyb jednotek a další mechaniky je toto dělení oblastí irelevantní.

Hráči si pak zvolí svou frakci (v základu jsou právě 2) a vezmou si související materiál:

 • Kartu frakce, která popisuje:
  • speciální vlastnost frakce,
  • jednotky dané frakce (včetně samotného mocného Prastarého, kterého může hráč při hře také vyvolat na herní plán) a také
  • podmínky, při jejichž splnění hráč může vybrat jeden z grimoárů a aktivovat si jeho speciální schopnost (podmínek je 6, stejně jako grimoárů)
 • 6 Grimoárů popisujících různé speciální schopnosti využitelné v různých herních situacích či fázích (některé nabízí nová akce, jiné se vyhodnocují před či po bitvě atp.)
 • Papírové figurky a žetony odpovídající barvy
 • Žeton Moci si dají na pole 8 stupnice na své kartě frakce. Moc jsou vlastně akční body, kterými hráči platí různé akce prováděné při hře.

Dále se připraví různé žetony na odpovídající pole stupnic:

 • Žeton Zkázy pro každého z hráčů na pole 0. Zkáza jsou vlastně vítězné body, které hráči získávají při hře a těmito žetony si jejich zisk zaznamenávají.
 • Žeton Anihilace na pole 5 odpovídající stupnice. Když tento vystoupá na 10 a pak přepadne do pole Okamžitá smrt, tak začal konec hry (a také Konec světa).
 • Žeton Rozkladu také na pole s hodnotou 0 (více viz průběh hry).

Privátní: cthulhu.wars.duel.game.png

A ještě si hráči připraví společnou zásobu Bran (o jejich kontrolu hráči při hře soupěří, protože jsou hlavním zdroje Moci pro provádění akcí) a Prastarých znamení (na konci hry přináší další body Zkázy do bodování).

Průběh hry

Cthulhu Wars: Duel se hraje na takzvané cykly skládající se ze 4 fází. Obvyklá partie pak trvá 4-5 cyklů. 

Privátní: illustration.deep.one.pngFáze jednoho cyklu

 1. Akční fáze - V této fázi se odehrává převážná většina herní partie. Fázi začíná vždy První hráč a hráči se střídají v hraní jednotlivých akcí, dokud na ně mají body Moci. Hráč musí akci provést vždy až do okamžiku, když už má tak málo Moci, že nestačí ani na tu „nejlevnější“ akci, kterou má k dispozici.

  V okamžiku, kdy jeden z hráčů již nemá Moc na hraní akcí, tak pouze posune žeton Rozkladu o políčko výše (cyklus začíná na poli 0). A druhý z hráčů pak před provedením akce musí zaplatit tolik bodů Moci, kolik ukazuje žeton Rozkladu. Má tedy výhodu, že protihráč na jeho akce nemůže již reagovat, ale tyto se mu každým dalším tahem prodražují víc a víc.

  Typickými akcemi, které hráči mohou (a měli by) provádět, jsou například verbování Kultistů, vyvolání Stvůry, vyvolání Prastarého (vše jednotky umístěné na herní mapu), otevření Brány, přesun jednotek, bitva, zajetí Kultisty. Plus různé další akce, které nabízí třeba speciální vlastnost frakce nebo získané Grimoáry.

 2. Získávání moci - Tato fáze slouží pro určení Moci, jakou budou mít hráči pro další cyklus. Například 1 bod získá hráč za každého svého Kultistu ve hře, 2 body za každou ovládanou Bránu, 1 bod za každého zajatého Kultistu protivníka (po získání bodů všechny ale hráč vrátí soupeři). A kromě toho se žeton Rozkladu vrátí na pole 0.

 3. Určení Prvního hráče - Hráč s větší Mocí se stává Prvním hráčem.

 4. Fáze zkázy - V této fázi se hráči mohou počínaje Prvním hráčem provést Rituál anihilace. V takovém případě musí zaplatit tolik Moci, kolik aktuálně ukazuje žeton Anihilace (začíná na 5 a končí na 10). A pak:

  • posune žeton Anihilace o 1 pole na stupnici dál.
  • hráč získá za každou jím ovládanou Bránu 1 bod Zkázy.
  • hráč získá jedno náhodné Prastaré znamení (na konci hry přinese 1-3 body Zkázy dle vylosovaného žetonu).

Pokud nedošlo na konci cyklu k naplnění podmínek pro konec hry, začíná další cyklus pustošení dříve modré (či zelené?) planety.

Bitvy jako nejsložitější herní akce

Privátní: illustration.fungi.from.yuggoth.pngKdyž se setkají jednotky obou hráčů v jedné oblasti a hráč v Akční fázi aktivuje Bitvu, dojde ke střetu jednotek ve zvolené oblasti. Bitva sama má pak 4 části:

 • Předbitevní - v této fázi nejprve útočník aktivuje předbitevní schopnosti, které mu nabízí jeho frakce nebo aktivované Grimoáry. Následně své předbitevní schopnosti aktivuje obránce. Oba si mohou volit libovolné pořadí dostupných schopností, ale vždy se provedou schopnosti útočníka jako první v pořadí a obránce následně.
 • Určení počtu kostek a hody - Hráči si určí sílu jednotek v oblasti, a ta určuje počet kostek, kterými budou házet. Přičemž hozené 6 jsou tzv. zabití, 4-5 pak bolest. 1-3 je neúspěch a minutí útoku. Různé schonosti umožňují s kostkami různě manipulovat.
 • Pobitevní schopnosti a rozdělení výsledku - Hráči si musí mezi své jednotky rozdělit utrpěná zabití (zabité jednotky si vrací do své zásoby pro pozdější vyvolání) a bolest (jednotky trpící bolestí musí ustoupit do sousední oblasti, ve které neni protivník přítomen). A kromě toho mohou se zabitími a bolestí ještě manipulovat díky svým pobitevním schopnostem.
 • Uplatnění výsledků bitvy - V této fázi dojde k samotnému vykonání plánů z předchozí fázi (tedy vrácení zabitých jednotek do zásob, přesun jednotek trpících bolestí do sousedních oblastí atd.)

Konec hry

Herní partie Cthulhu Wars: Duel končí jedním ze dvou způsobů:

 • Jeden z hráčů získá 30+ bodů Zkázy. Ty se získávají ve fázi zkázy, a proto hra obvykle končí touto fází, kterou ale oba hráči po naplnění podmínky stejně dokončí a je tak možné, že nakonec více těchto bodů získá hráč, který konec hry nespustil.
 • Druhým způsobem je, když žeton Anihilace dosáhne na své stupnici pole „Okamžitá smrt“. I v tomto případě dohrají fázi oba hráči do konce, aby měli oba stejný čas na pustošení (rozuměj sbět bodů Zkázy).

Hráč s více body Zkázy vítězí a stává se neomezeným vládcem soustavy (ehm, tedy planety).

Autor: Zeus

Rozšíření hry (1)

Cthulhu Wars Duel: Extinction (2022)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 2 - 2 hráči

Celkové hodnocení: oooooooooo (hodnoceno 0x)

Vybíráme z Bazaru

Proving Grounds
Proving Grounds
Akt. cena: 500 Kč
Končí za: 4 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas