Čarodějnice! - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–1
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 40 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: Fox in the Box
Salt & Pepper Games
Autoři: David Thompson (I)
Roger Tankersley
Trevor Benjamin
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Ulicemi městečka Wildegrens se ozývají údery večerního klekání a jeho obyvatelé pevně zavírají svá okna před okolní tmou. Nocí se plíží cosi neznáméholesem, poli i přes staré bojiště. Odlehlé osadě hrozí nebezpečí. Úroda je špatná, zvířata hynou a zmizelo i několik měšťanů. Lidé mají strach… Několik místních žen se nehodlá vzdát a bojuje, ostatní je však podezírají, že snad obcují se samotným ďáblem. Zpoza staré školy se směrem k městské studni pohne stín. Chabé světlo odhalí dvě čarodějnice, které si vymění pokývnutí hlavou, zastíní svou lampu a vydají se vstříc temným lesům.

Čarodějnice! (v originálu Witchcraft!) jsou krátká karetní hra pro jednoho hráče zasazená do fiktivního světa inspirovaného Evropou a Severní Amerikou 17. a 18. století, a to konkrétně do městečka Wildegrens (čili „Divoké Pomezí“) a jeho okolí. V sérii kol hráč posílá členky svého sabatu na stále náročnější mise. Úspěšné mise ho přiblíží k vítězství, ale neúspěch naopak k jednomu ze tří typů prohry. V průběhu hry se může rozhodnout hru ukončit předčasně, podstoupit proces před porotci a ověřit, zda se je povedlo přesvědčit o vaší nevině. V opačném případě se musíte vydat na další misi.

Hra Čarodějnice! vychází z předchozí hry Vzdor! (v originálu Resist!) od stejných autorů z prostředí španělských odbojářů. Mnoho prvků a způsoby hry zůstalo stejných, ale bylo doplněno několik nových mechanismů. 

Příprava hry:

Hráč náhodně zvolí 3 porotce (z 8 možných) a vyloží je. Na stupnici přesvědčení na kartě každého z porotců hráč umístí ukazatel přesvědčení na pole s hodnotou „1“. Vedle každého porotce umístí lícem dolů 2 karty víry (s hodnotami 1 až 6). Ke každému porotci najde 3 odpovídající mise. Z těchto 9 karet misí vyloží 3 karty misí 1. dějství lícem na stůl. Na spod balíčku misí položí hráč karty misí 3. dějství a na ně karty misí 2. dějství. Hráč zamíchá 20 karet obecných výzev s 15 výzvami propojenými s vybranými porotci a lícem dolů umístí ke každé vyložené misi vyznačený počet výzev. Zamíchá se balíček 8 karet měšťanů. 

Hráč zamíchá balíček 24 čarodějnic. Z nich si dobírá vždy dvojici karet – jednu umístí do svého balíčku sabatu (herní balíček) a druhou do balíčku čekatel. Při výběru je vhodné zohlednit shodná příjmení čarodějnic. Do balíčku sabatu se přimíchají 3 kletby (ty překážejí v balíčku). Hráč si dobere 5 karet jako svou úvodní ruku.

Průběh hry:

Každé herní kolo proběhnou následující fáze:

 1. Zahrání čarodějnic: Hráč může z ruky zahrát libovolný počet karet čarodějnic a to skrytě nebo odhaleně a využít jejich akce. Karty čarodějnic jsou rozděleny na dvě části – levá „skrytá“ část je slabší, zatímco pravá „odhalená“ je silnější, ale v takovém případě je čarodějnice na konci kola poslána do žaláře. Akce umožňují např. odhalit skryté karty výzev, různě s nimi manipulovat, přidávat sílu apod. Některé akce zase mohou být silnější, pokud má hráč ve hře více čarodějnic ze stejné rodiny. 
 2. Přijetí mise: Hráč si zvolí jednu vyloženou misi a odhalí nepřátele u ní. To může spustit různé účinky od zvolené mise i těch ostatních.
 3. Zahrání zbylých čarodějnic: Hráč musí z ruky zahrát zbylé karet čarodějnic (opět skrytě nebo odhaleně) a využít jejich akce.
 4. Vyhodnocení mise: Hráč sečte sílu všech jeho zahraných čarodějnic a případně z vyložených služebníků. Hráč se může rozhodnout zvládnout libovolný počet výzev vyložených u této mise tak, že spotřebuje sílu odpovídající obtížnosti výzvy. To může spustit různé účinky. Zvládnuté výzvy typu služebník si hráč hned trvale vyloží. Je-li poté zbývající dostupná síla rovna obtížnosti zvolené mise nebo je vyšší,  hráč tuto misi zvládnul a posílí přesvědčení jednoho porotce o hodnotu uvedenou na misi. Dále je třeba se vyrovnat důsledky, pokud hráč misi nezvládnul nebo u ní zbyly nějaké výzvy.
 5. Podrobení se procesu? Hráč se může rozhodnout podstoupit další misi nebo hru ukončit a podstoupit proces.
 6. Úklid: Zahrané odhalené karty čarodějnic a kleteb přijdou na odhazovací balíček sabatu. Zahrané skryté karty čarodějnic přijdou do balíčku žaláře.Hráč si dobere novou ruku 5 karet. Pokud ve balíčku sabatu není dost karet, zamíchá se odhazovací balíček sabatu. Pokud hráč v tomto kole zvládnul misi, odhalí novou misi.

Proces:

Na konci hry se musí hráč podrobit procesu. Buď ve fázi 5 kdykoliv v průběhu hry, když dojdou dostupné mise nebo když to nařídí účinek karty.

U jednotlivých porotců se odkryjí všechny karty víry umístěné vedle něj. K přesvědčení porotce je třeba, aby hodnotou na stupnici přesvědčení tohoto porotce byla rovná nebo vyšší než součet na odpovídajících kartách víry.

A dle počtu přesvědčených porotců se určí míra vítězství nebo prohry. K remíze, kdy jsou čarodějnice považovány za nevinné, je třeba přesvědčit dva porotce.

Prohra:

Ve hře lze prohrát více způsoby:

 • Nezvládnutí 2 misí.
 • Celkový počet měšťanů na kartách nacházejících se v balíčku ztracených duší je roven alespoň 5.
 • Hráč dostane pokyn vzít si kletbu a v balíčku kleteb nejsou žádné karty.
 • V 6. fázi (Úklid) si hráč dobere nové karty a v ruce nemá žádnou čarodějnici.
 • Účinek karty oznámí, že hra končí porážkou.

Scénáře:

Ve hře je kniha scénářů „Příběhy wildergrenské“ s devíti samostatnými scénáři, které na sebe chronologicky navazují. Popis každého scénáře při přípravě hry určí, které mise a výzvy se využijí a jaká platí další speciální pravidla. Ve scénáří se nepřesvědčují porotci ani nepodstupuje proces, výhra a prohra se určuje jinak.

Autor: Pizin

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Akropolis
Akropolis
Akt. cena: 225 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas