Brian Boru: Velkokrál Irska

xxxxxxxxoo hodnoceno 83x (Seznam vlastníků)

Brian Boru: Velkokrál Irska - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: desková hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Osprey Publishing
Autoři: Peer Sylvester
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Irsko - raný středověk. Země je rozdělena na několik "Túath" království. Králové (Rí) neustále bojují mezi sebou a snaží se ovládat co nejvíc území. Zatím se však nepodařilo žádnému z králů založit vládnoucí dynastii, která by ovládla celý ostrov. Veškerá učenost je soustředěna v rozvíjející se síti klášterů. Navíc začínají do Irska provádět své loupežné nájezdy obávaní vikingové. Zabírají pobřežní osady a drancují, co se dá. V roce 1014 se konečně objeví dostatečně silný král, který dokáže zlomit moc vikingů a vyhnat je ze země. Je to Brian Boru. Jeho cesta k moci vyžaduje obratnou politiku, podporu klášterům, výhodné sňatky v rámci rodiny i vojenskou sílu... a samozřejmě spousty malých vítězství nad ostatními velmoži Irska.

Ve hře Brian Boru se stáváte jedním z Túathů usilujících o ovládnutí Irska v době raného středověku. Pomocí šikovného hraní  karet ve vhodnou chvíli získáváte kontrolu nad určitými oblastmi ostrova, porážíte vikingy, posilujete sílu svých měst stavěním klášterů a snažíte se posilovat svůj vliv pomocí politických sňatků. Hráč, který bude v tomto konání nejúspěšnější, zvítězí a založí novou vládnoucí dynastii.

Příprava hry:

Před začátkem hry je rozložen herní plán představující mapu Irska, rozdělenou na jednotlivá království. Na plánu jsou zároveň místa pro žetony představující nájezdy vikingů, budování klášterů a momentální sňatkové nabídky. Každý hráč obdrží žetony své barvy, mince do začátku, žeton věhlasu a na počítadle bodů umístí svůj žeton na 10. První hráč obdrží speciální kroužek, kterým se později vybírá město, o nějž se bude bojovat.

Průběh hry:

Hra se hraje na několik kol (zavisí na počtu hráčů). Každé kolo probíha stejně v několika fázích:  

  • Fáze přípravy: Nejprve se odhalí karta, která určí, kolik vikingů v tomto kole útočí na ostrov. Poté se vyloží karta nabídky sňatku, která určuje, kdo je v tomto kole k mání k ženitbě.
  • Fáze draftu: Hra je primárně ovládána pomocí karet. Karty představují různé způsoby, jak získat moc. Červené karty představují vojenskou sílu, žluté politikaření, modré podporu duchovenstva a stavbu klášterů a bílé královské fungují jako žolík. Každá karta má na sobě vrchní efekt a spodní efekty. Zároveň má určitou hodnotu, což představuje číslo v rohu karty. Čísla jsou od 1 - 25. Ve fázi draftu je každému hráči rozdán určitý počet karet (např. ve 3 hráčích 8). Jedna karta tak zůstává mimo hru - což je kvůli tomu, aby se nedalo úplně dopočítat, co je přesně ve hře. Hráč si vždy vybere 2 karty a pošle zbytek dál. Od sousedního hráče dostane 6 karet, opět 2 vybere a zbytek pošle dál. Takto se postupně vydraftují všechny karty. Na konci draftu má hráč sadu karet, se kterou bude hrát následující fázi.
  • Fáze hraní štychů: První hráč vybere, o které město se bude bojovat. Města mají tři různé barvy - tak jako karty. Položí na vybrané město kroužek prvního hráče a vynese z ruky karu, jejíž barva odpovídá barvě města. Další hráči v pořadí pak každý vynese jednu svojí kartu. Toto je „štych“. Hráči nemusí ctít barvu ani přebíjet prvně vynesenou kartu. Jakmile všichni vynesou kartu, určí se, kdo štych vyhrál. Vždy vyhrává nejvyšší karta vynesené barvy. Bílé (královské) karty jsou žolíci, a tak jsou považovány za jakoukoliv barvu. Nyní začíná hráč, který vynesl nejnižší kartu. Provede jeden z efektů na její spodní části. Tyto efekty strategicky souvisí s barvou karty a umožňují pobíjet vikingy, získávat vliv v církevních kruzích, stavět nová města či být úspěšnější ve sňatkových vyjednáváních. Po něm hraje další hráč, který nevyhrál štych, a tak dále. Nakonec hraje efekt karty hráč, který ve štychu zvítězil. Ten vždy ovládne vybrané město (položením žetonu své barvy) a občas k tomu ještě něco získá (nebo ztratí).

Takto se odehraje 7 karet z 8 (ve třech hráčích). Poslední karta se odhazuje. Tím končí fáze hraní karet.

  • Fáze údržby: Ve fázi údržby se nejprve vyřeší, kdo získal největší úspěch ve sňatkovém vyjednávání, a tento hráč získá kartu ženicha/nevěsty. Poté se určí, kdo porazil nejvíc vikingů, a kdo nejméně. Kdo byl nejlepší vybere jedno z měst hráče, který byl nejméně úspěšný v boji s vikingy, a položí mu na něj žeton „obsazení“. Město je nyní vikingské a nelze započítávat do bodování. V dalších kolech jde ale osvobodit. Poté získají nejlepší bojovníci s vikingy body slávy.

Podobně se určí i vliv získaný během kola v církevních kruzích. Nejúspěšnější hráč postaví v některém svém městě klášter. Klášter zvyšuje vliv města v oblasti. Nakonec je  provedena kontrola zastavění a ovládnutí jednotlivých měst v oblastech. Aby se dal získat žeton ovládnutí určité oblasti, musí v této oblasti být dostatečný počet postavených měst. Hráč, který má majoritu, tento žeton ovládnutí získává, a ten mu na konci hry dává významnou část vítězných bodů.

Konec hry:

Po určitém počtu kol (např. ve 3 hráčích po 3. kole) nastává konec hry. Hráči si spočítají skóre. Kdo má nejvíc peněz, získá 1 bod. Za každý žeton slávy 1 bod. Za žeton prvního hráče 1 bod. Body za žetony území, které ovládli. A nakonec body za počet území, kde se jim podařilo postavit alespoň jedno město (tyto body jsou dány tabulkou na hrací desce).

Kdo má nejvíc bodů, vítězí. V případě remízy vyhrává ten, kdo ovládá víc území, případně získal víc sňatkových karet.    

Autor: čínan

Další názvy této společenské hry

Charitativní aukce

Malá velká dobrodružství - dobročinná aukce
Malá velká dobrodružství - dobročinná aukce
Akt. cena: 1100
Končí za: 1 den

Všechny tyto aukce >>

Vybíráme z Bazaru

Z pohádky do pohádky
Akt. cena: 150 Kč
Končí za: 14 dnů

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas