Brass: Birmingham

xxxxxxxxxo hodnoceno 391x (Seznam vlastníků)

Brass: Birmingham - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 180 min
Herní svět: Vlaky, Novověk
Herní kategorie: budovatelská, dopravní, ekonomická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Gavan Brown
Martin Wallace
Matt Tolman
Rok vydání: 2018
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Brass: Birmingham je ekonomická strategická hra věrně simulující mechanismy průmyslové revoluce v 18.-19. století v Anglii, kde různá odvětví průmyslu vytváří složité závislosti a vztahy mezi sebou díky rozvíjejícím se formám transportu. Hráči představují průmyslové magnáty této historické éry, jejichž cílem je maximalizovat zisky z těžby, výroby, přepravy a prodeje zboží.


Příprava hry:

Umístěte herní desku doprostřed stolu a vyberte denní či noční stranu. (Strany se liší pouze vizuálně, ne funkčně). Pro hru méně než 4 hráčů vyjměte z balíčku karty a dílky obchodníků, které neobsahují symbol počtu hráčů, kteří budou hrát. Zbylé karty zamíchejte. Umístěte divoké karty lokací a průmyslu na vyznačené místo na herní desce. Zbylé dílky obchodníků umístěte na místa pro obchodníku. Nad každého plného obchodníka umístěte sud piva. Umístěte černé kostičky uhlí na volná místa (jedno pole ponechte volné) a oranžové kostičky železa (2 pole volná). Peníze umístěné vedle herní desky tvoří banku.

Každý hráč obdrží desku hráče, 17 liber, zvolí si barvu a vezme si všechny dílky spojů a průmyslu této barvy. Dílky průmyslu pak umístí na odpovídající místa na desce hráče. Dílky spojů si ponechá vedle desky hráče. Žeton příjmu si každý hráč umístí na pozici 0 a žeton vítězných bodů na pozici -10. Každý hráč si dobere 8 karet z dobíracího balíčku a poté dobere 1 kartu, umístí si ji lícem dolů vedle desky hráče a vytvoří tak svůj odkládací balíček. Všechny dílky postav zamíchejte a v náhodném pořadí umístěte na herní desku.


Průběh hry:

Hra se hraje na 2 věky (věk vodních kanálů a věk kolejí). Na konci každého věku se počítají vítězné body. Každý věk se hraje na kola a to do doby, než dojdou hráčům karty. Během kola se hráči střídají v pořadí určeném na herní desce. V každém kole může hráč vykonat 2 akce (výjimka: v prvním kole hrají hráči pouze 1 akci), přičemž platí, že za každou akci musí hráč odhodit 1 kartu. Po zahrání obou akcí si hráč dobere 2 karty. Jakmile dojdou karty v dobíracím balíčku, hráči si nic nedobírají a karty v ruce jim začnou ubývat. Všechny utracené peníze hráči umísťují na svou postavu na ukazateli kola.

Seznam akcí:

  1. Stavba: Umístění jednoho dílku průmyslu na herní plán po zaplacení odpovídající ceny a odhození potřebného železa / uhlí.
  2. Síť: Výstavba vodní spoje nebo železnice přidáním dílků spoje.
  3. Rozvoj: Odstranění 1-2 dílků průmyslu, každý za 1 žeton železa.
  4. Prodej: Otočení dílku továrny na bavlnu, výrobce nebo keramičky a spotřeba požadovaného množství piva, pokud je vyžadováno.
  5. Půjčka: Půjčka 30 liber z banky a posunutí žetonu příjmu o 3 úrovně zpět.
  6. Průzkum: Odhození 2 karet navíc z ruky a dobrání divoké karty lokací a průmyslu (nelze provést, pokud má hráč již v ruce divokou kartu).
  7. Pass: Vynechání akce.

Dílky průmyslu se otáčí 2 způsoby: továrny na bavlnu, výrobci a keramičky se otáčejí v rámci akce Prodej, uhelné doly, slévárny a pivovary se otočí, když je z nich odstraněna poslední surovina.

Lokace je součástí vaší sítě, když splňuje alespoň jednu podmínku: lokace obsahuje jeden nebo více dílků vašeho průmyslu nebo sousedí s jedním (nebo více) z vašich dílků spojů.

Ke spotřebě uhlí z uhelného dolu je potřeba, aby byl dílek průmyslu či spoje (poté, co je postaven) napojen na zdroj uhlí (důl/trh). Uhlí je pak spotřebováno vždy z nejbližšího možného uhelného dolu (zdarma) nebo z uhelného trhu (vždy za nejnižší cenu).

Železo lze spotřebovat z jakékoli slévárny (bez nutnosti spojení). Pokud není žádná činná slévárna k dispozici, lze si železo koupit na železném trhu.

Pivo může být spotřebováno z vašich pivovarů, které nemusí být součástí vaší sítě, z pivovarů oponentů (napojených na síť) nebo z dílku obchodníka.

Karta lokace umožňuje postavit jakoukoli průmyslovou stavbu dostupnou v dané lokaci. Karta průmyslu umožňuje postavit konkrétní průmyslovou stavbu vyobrazenou na kartě v lokaci, která je již součástí vaší sítě. Z hráčské desky se bere vždy stavba nejnižší úrovně. Při stavbě uhelného/železného dolu okamžitě doplňte uhlí/železo na trhu, za což obdržíte peníze (pro prodej uhlí musí být nový důl napojen na trh).

Jakmile všichni hráči odehrají 2 akce, stanovte nové pořadí hráčů pro další kolo: začíná hráč s nejmenším počtem utracených peněz atd. (pokud více hráčů utratilo stejné množství, jejich vzájemné pořadí se nemění). Utracené peníze poté vraťte do banky. Poté si každý hráč vezme peníze z banky podle své úrovně příjmu. Pokud je příjem záporný, hráč musí zaplatit. Pokud nemá dostatek peněz, musí odstranit jeden či více svých dílků průmyslu v hodnotě poloviny ceny (zaokrouhleno dolů) a přebytek si ponechá. Pokud nemá hráč jak doplatit záporný příjem, ztrácí za každou dluženou libru 1 vítězný bod.

Konec věku vodních kanálů: Nejdříve dojde k bodování spojů vodních kanálů. Za každý spoj obdržíte tolik vítězných bodů, kolik je symbolů propojení v místech, který spojuje. Po sečtení odstraňte dílky vodních spojů z herní desky. Poté dojde k bodování otočených dílků průmyslu. Odstraňte dílky průmyslu 1. úrovně, všechny dílky vyšší úrovně však zůstávají na hrací desce. Obnovte sudy piva (umístěte 1 sud piva na každé prázdné místo u obsazeného obchodníka). Poté smíchejte všechny odhozené karty hráčů a vytvořte nový dobírací balíček.

Konec věku kolejí: Obodujte spoje kolejí stejným způsobem, jako spoje vodních kanálů a poté obodujte otočené dílky průmyslu.


Konec hry:

Vítězí hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů. V případě remízy vítězí hráč s nejvyšší úrovní příjmu. Pokud je stále remíza, je výhra sdílená.

Autor: chejnik

Offcanvas