Bios: Origins - druhá edice

xxxxxxxxxo hodnoceno 36x (Seznam vlastníků)

Bios: Origins - druhá edice - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 180 min
Herní svět: Zvířátka
Herní kategorie: desková hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: Fox in the Box
Sierra Madre Games
Autoři: Andrew Doull
Jon Manker
Phil Eklund
Rok vydání: 2018
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Ve hře Bios: Origins - druhá edice budete představovat jeden ze čtyř druhů dravých lidoopů, procházejících čtyřmi epochami syntaktického vývoje jazyka. Zpočátku se zmůžete na pouhé výkřiky a naznačování (Epocha I), poté však slova přijmete za vlastní a budete s jejich pomocí schopni popisovat svět kolem sebe, řešit problémy nebo uchovávat své vzpomínky. Epocha II představuje náhlý vznik umění ve formě hudby, jeskynních maleb, šperků, figurek a pohřební výbavy. V Epoše III, zvané počátky vědomí, budete schopni rekonstruovat své představy, ve kterých budete vystupovat jako herec. V tomto období se také formují vaše první sny, svobodná vůle a pojem o čase. V Epoše IV si už budete schopni stanovovat vlastní cíle k dosažení vítězství a to pomocí náboženství, politiky nebo průmyslu.

Hra začíná daleko dříve než jiné civilizační hry a začíná při druhém odchodu lidí z Afriky přibližně před 100 000 lety (případně při prvním odchodu druhu Homo erectus z Afriky před 2 miliony let). Hráči představují jednotlivé lidské druhy té doby: Sapiens, Neanderthálce, Denisovany a Hobity. Doprovodné texty na kartách a 120 poznámek pod čarou poskytují další informace o vývoji lidské civilizace: jak budete procházet jednotlivými epochami, budete pokládat její základy a technologické milníky. Pokud vaši civilizaci bude sužovat příliš velký chaos, klíčové základy vaší společnosti ochromí přítomnost odpůrců. Pokud se tito odpůrci vzbouří, tak se novou vládnoucí třídou stanou náboženské, politické nebo průmyslové skupiny.

Bios:Origins 2e není typickou civilizační hrou, která vás umístí do role nejvyššího diktátora, jehož cílem je ovládnout svět pomocí legií poslušných pěšáků. Nebudete stavět stadiony v momentě, kdy se vaši pěšáci začnou nudit, ani školy, pokud jim chybí vzdělání. Místo toho se vy samotní stáváte těmito pěšáky a vaším cílem je zvýšit svůj blahobyt, stanovit si vlastní cíle a potlačit každého diktátora, který se pokusí povstat z řad vašeho vlastního lidu. Hra je dílem známého autora her Phila Eklunda, autora náročných simulačních her jako je High Frontier, Pax Renaissance nebo Neanderthal. Tato hra patří do série her BIOS (Genesis, Megafauna, Mesofauna), které se snaží ukázat vznik a vývoj života na Zemi. 

Příprava hry:

Dle zvolené varianty hry a počtu hráčů se připraví balíček výzev - např. v pokročilé hře čtyř hráčů bude balíček vypadat odshora: 8 karet výzev Epochy I, Kometa I, 4 karty výzev Epochy II, Kometa II, 4 karty výzev Epochy III, Kometa III, 4 karty výzev Epochy IV a Kometa IV. Dle počtu hráčů se na herní plán položí kulaté žetony klimatu (moře, led, džungle, poušť) a počáteční migrant pro každého hráče. Na začátek šesti technologických ukazatelů a ukazatel rozmanitosti se umístí kostička v barvě každého hráče. Vedle plánu se vyloží 12 balíčků karet nápadů (3 disciplíny za každou ze 4 Epoch) a vyloží se 3 karty z každého balíčku Epochy I do mřížky 3x3. Každý hráč si dále vezme komponenty ve své barvě: desku druhu a mozku, 10 kvádrů měst, 7 figurek a 15 postav migrantů. V mozku umístí 1 figurku do svobodné vůle, 2 do slovníku a 4 do emocí. Hráči si vylosují žeton koruny, což určí jejich počáteční disciplínu na desce druhu a také prvního hráče v kole.

Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ručiček, přičemž tah hráče má tři fáze: 

1. Výzva bohů:

Hráč může tuto fázi přeskočit, nebo provést výzvu, získání komety či využití Předzvěsti:

 • Výzva - hráč otočí vrchní kartu výzvy a provede dvě události na ní zobrazené. Např. při zalednění se otočí žeton moře na led a umístí na hex s bílým prstencem na mapě. Při nemoci šířené lidmi se nakazí hráči, kteří mají více měst než úroveň imunologie a ztratí polovinu měst a Stařešinů, ale zvýší si svou imunologii. Příklady dalších událostí: katastrofa, genocida, hladomor.
 • Karta se dále draží v jednokolové dražbě. Aktivní hráč může nabídnout nějaký počet svých Stařešinů (které má na kartách v Nabídce). Každý další hráč musí nabídnout víc, nebo vynechat. U náboženských výzev (s hvězdičkou) se každému hráči přičítá úroveň jeho Mysticismu. Vítěz spotřebuje nabízený počet Stařešinů zpět na desku mozku a získá výhodu Heuréka uvedenou na kartě - většinou zvýšení úrovně některé technologie, nebo vylepšení mozku posunem figurek v něm. Hráč si může kartu nechat, pokud splňuje podmínku uvedenou na kartě, jako je například úroveň nějaké technologie, vlastnictví určitého typu města nebo menopauza.
 • Získání komety - pokud je viditelná kometa, může si ji hráč vzít a ukončit tak danou Epochu. Všichni utrpí 1 chaos, karty z nabídky se odstraní a nahradí novými z další Epochy. Každý hráč dostane 1 VB za každého hráče s menší hodnotou bodovaného kritéria (Epocha I - Mysticismus, Epocha II - Urbanizace, Epocha 3 - Rozmanitost). Kometa Epochy IV ukončuje hru. Kometu si hráč nechá jako Předzvěst.
 • Využití Předzvěsti - hráč může využít svou kartu Předzvěsti a posunout kostku Filozofie o 1 až 2 pole na diagramu.

2. Fáze aktivit:

Hráč na tahu projede zespoda nahoru svůj sloupec vládnoucí třídy (kultura, politika nebo průmysl) a z každé karty může využít jednu akci. Pokud je v řádku více akcí oddělených lomítkem, lze provést nejvýše jednu. Po provedení některých akcí se musí vykonat Následek označený šipkou. Akce mohou být na desce druhu (dostupné vždy), kartách Základů (získaných při výzvě) nebo kartách Nápadů (získaných akcí Vynález). Nelze využít akci na kartě, kde je Odpůrce.

Přehled nejdůležitějších akcí:

 • Pokrok - hráč si může o jednu úroveň zvýšit danou technologii (do zobrazeného maxima), nebo posunout jednu figurku v mozku nebo z něj do Mysticismu (nebo zpět).
 • Specializace - hráč vezme figurky ze svobodné vůle na své kartě mozku v počtu odpovídající jeho úrovni informací (1 ze začátku) a umístí je jako Stařešiny na karty v nabídce.
 • Vynález - hráč může vynalézt kartu Nápadu v nabídce, kde má alespoň jednoho Stařešinu a celkový počet Stařešinů je alespoň roven číslu řádky v Nabídce (tedy 1-3). Stařešinové se spotřebují, všichni zúčastnění hráči získají výhodu Heuréka - zvýšení úrovně nějaké technologie, nebo posun figurky v mozku (stejně jako po úspěšné dražbě). Hráč si kartu Nápadu může nechat, pokud splňuje podmínku na ní uvedenou. V takovém případě ji otočí tak, aby vrchní barva karty odpovídala barvě vládnoucí třídy.
 • Knihovna - hráč spotřebuje Stařešiny v počtu odpovídající jeho úrovni informací a zvýší si jejich úroveň.
 • Volby - hráč může provést poklidnou revoluci a změnit svou vládnoucí třídu. Nejprve spotřebuje všechny své Stařešiny a pak potlačí možné Odpůrce a vybere si novou vládnoucí třídu, do které přetočí karty Nápadů.
 • Šíření - hráč může přesunout migranta na mapě, nebo od svého migranta nebo města šířit nového. Maximální počet polí při šíření odpovídá úrovni ekologické stopy (ze začátku 3), přičemž lze překročit počet polí vody v počtu odpovídající úrovni námořnictví (ze začátku 0). Dále bez odpovídajících technologií nelze projít mezi dvěma neobyvatelnými hexy (žetony klimatu, stálý oceán a oblast trvalého zalednění). Bez vlastnosti blitzkrieg se stejný migrant nemůže šířit dvakrát za tah.
 • Domestikace - hráč může změnit migranta na město na přilehlém hexu, kde kvádr města překryje hnědý symbol (pracovní nebo válečné zvíře). Urbanizace hráče se tak zvýší o jedna.
 • Kultivace - obdobně může hráč vytvořit město na bílé surovině (rostlině).
 • Těžba - obdobně může hráč vytvořit město na černé surovině (minerálu nebo zboží), ale musí mít zobrazenou úroveň technologie. Některé akce těžby lze využít jen na kovy nebo luxusní zboží.
 • Interakce je typ akce, který se provádí vůči nepřátelskému migrantovi nebo městu. V rámci akce je třeba se k němu dostat pomocí pravidel šíření. Interakce může být mírová (obchod), nebo útočná (válka, kázání, zotročování).
 • Obchod - oba hráči získají bonusovou akci vyjednávání, což zahrnuje možnost zkopírovat si úroveň jedné technologie od soupeře, nebo posun figurky na desce mozku do svobodné vůle, nebo potlačení jednoho Odpůrce.
 • Válka - pokud má útočník vyšší metalurgii než soupeř, může se šířit k nepřátelskému migrantovi, zabít ho a zaujmout jeho místo. Obdobně může útočník vedle nepřátelského města toto obsadit a nahradit svým. V obou případech se zabitý migrant nebo uprchlík z města přemístí k hráči jako Odpůrce. Vynález raket nebo jaderné energie poskytuje ve válce další výhody.
 • Zotročení - obdobně jako u války lze zabít nepřátelského migranta nebo obsadit město, jen je třeba mít vyšší Urbanizaci.
 • Kázání - obdobně jako u války lze zkonvertovat nepřátelského migranta nebo město, jen je třeba mít vyšší Mysticismus. Při kázání však nevzniká Odpůrce.

Existují další jednodušší akce, které se objevují v průběhu hry, jako například řemeslník, studená válka, exogamie nebo věda a pseudověda.

3. Ekologická stopa a obnovení Nabídky

Na konci tahu hráč zkontroluje, zda není na nějakém hexu více měst a přilehlých migrantů (všech hráčů), než je jeho úroveň ekologické stopy. Pokud ano, musí odstranit své nadbytečné migranty a města z každého takového hexu - následně se z nich stanou Odpůrci. Dále, pokud jsou v nabídce prázdná místa, posunou se karty dolů a doplní novými kartami z balíčků.

Chaos a revoluce:

Chaos lze utrpět při některých událostech nebo akcích hráčů (např. při prohře ve válce nebo po hladovění). V takovém případě se odebere migrant z mapy (případně ze zásoby) a umístí k hráči jako Odpůrce na Pole odporu (jedno je na koruně, další mohou být na kartách Základů). Nelze využít akci na kartě, kde je Odpůrce. Pokud není možné umístit Odpůrce na volné Pole odporu, ten zůstane na mapě, ale vyvolá násilnou revoluci. Je třeba každého Odpůrce potlačit - za každého hráč spotřebuje Stařešinu v Nabídce, nebo zničí své město na mapě. Pokud už to není možné, odstraňuje své migranty. Spodní karta Základů se přetočí a přesune do odpovídajícího sloupce nové vládnoucí třídy. Všechny karty Nápadů se také přetočí, a ty bez odpovídající barvy se odhodí.

Je možné také změnit svou vládnoucí třídu při poklidné revoluci akcí volby, nebo po vyhrané dražbě karty Základů.

Konec hry a závěrečné bodování:

Konec hry nastane, když někdo vezme kartu Komety IV ve fázi výzvy. Každý hráč vyhodnotí své bodování kultury, politiky a průmyslu. Ale pokud je kostka Filozofie posunuta mimo střed, odpovídající disciplína se vůbec nevyhodnocuje. Např. bodování kultury je počet figurek v Mysticismu + počet VB z Epochy I + dosažená úroveň ekologické stopy + dosažená úroveň energie. Obdobně u dalších dvou. Nejvyšší z těchto hodnot je výsledným počtem bodů hráče.

-------

Varianty hry:

Existuje základní (zjednodušená) a pokročilá (úplná) verze pravidel hry. V základní verzi např. nejsou žádné typy útoků, vynechány jsou složitější akce a karty Nápadů nejde získat trvale. Lze například hrát za mořský lid, který žije v oceánech a předchozí varianty lze také kombinovat s kooperativní hrou nebou hrou sólo. Zároveň lze hrát variantu, kdy si hráči vytvoří vlastní mapu světa pomocí žetonů na druhé straně mapy. Hru lze také hrát jako epickou kampaň až pěti navazujících her od vzniku života po cesty do jiných galaxií (BIOS:Genesis, Megafauna/Mesofauna, Origins, High Frontier, Interstellar). Závěrečný stav jedné hry se přenáší do té navazující.

Autor: Pizin

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

To je otázka!
To je otázka!
Akt. cena: 200 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas