nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Bios: Megafauna - Druhá edice

Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 180 min
Herní svět: Dávnověk, Zvířátka
Herní kategorie: desková hra, strategická, vzdělávací
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
Sierra Madre Games
Autoři: Andrew Doull
Jon Manker
Phil Eklund
Rok vydání: 2017
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Před dávnými časy jsme bývali ohroženým druhem, teď jsme již vládci tohoto kontinentu. Jsme přece největší a nejsilnější. Dlouhý krk nám umožňuje sbírat potravu z největších výšek, pomocí chapadel se dostaneme kamkoli a obrovský krunýř pokrývající naše celé tělo nás ochrání před predátory. Pro jistotu jsme ještě vybaveni ocasem s ostny. „Pozor! Co to? Co to je za obrovskou letící kouli?“ Zasáhne nás tlaková vlna ale stihneme se schovat do krunýře. Obrovský řev a náraz jsme nemohli slyšet, nemáme totiž uši, zato tlaková vlna byla devastující, náš kraj je teď bez potravy, vše je spáleno na prach a přežilo nás jen velmi málo. Co budeme dělat? Musíme se rozšířit, musíme zachránit náš druh a najít nový zdroj potravy!

Mezitím v jiné části planety ...

Velký trojnohý samec si pochutnává na přerostlé kapradině, dlouhým chobotem rve obří listy a cpe je do tlamy. Nedávno musel migrovat. Z předešlého útočiště ho vyhnali ti rychlejší, zranil si křídlo, a tak musí počkat až se rána zahojí, ale alespoň je zde dost potravy. Spolu s dalšími vyhnanými je zde posledním zástupcem svého druhu. Má sice velmi dobře vyvinutý čich, ale je skoro slepý. Najednou se něco pohne a ze vzduchu přistane vedle něj. Samec zbystří a zapne svou vrozenou echolokaci. Změří objekt zvukem a zůstává klidným. „Jen obyčejná rostlina“, řekne si. Z rostliny, která před chvílí přiletěla, se znenadání začne rozptylovat jakýsi prach. Samec znervózní, ale neví, že už je na útěk příliš pozdě. Vdechl totiž jedovatý pyl. Netrvá dlouho a jeho orgány začínají atrofovat, po chvíli ztratí vědomí. Rostlina rozevře svá křídla, přiletí k mrtvému tělu, obroste jej dokola a svými miniaturními ostrými zuby začne na těle hodovat.

Bios: Megafauna je druhým pokračováním trilogie BIOS designéra Phila Eklunda, navazujícím tematicky na Bios: Genesis. Děj se začíná odehrávat před 450 miliony let - makroorganismy se dostávají na souš a začínají se rozšiřovat. Hráči představují jeden ze základních archetypů těchto organismů - rostliny, hmyz, měkkýše a obratlovce. Úkolem hráčů je postupně vytvářet nové druhy, pomocí mutací upravovat jejich vlastnosti a schopnosti tak, aby byly co nejodolnější, a následným řozšiřováním druhů do pevninských biomů dosáhnout se svými druhy vrcholu potravního řetězce.

(Příprava hry a jednotlivé fáze jsou v popisu hry napsány pro variantu hry „Horská dráha“, lze hrát také jednodušší variantu „Zub a dráp“, více v pravidlech).


Příprava hry:

Každý z hráčů si náhodně zvolí kartu jednoho z archetypů a umístí ji do svého prostoru pevninskou stranou nahoru (obrázek pevniny vedle názvu archetypu). Na tuto kartu položí jednu ze svých kostek otočenou na hodnotu 1 (počáteční velikost druhu je tedy 1) a 7 „potvor“ (figurek) archetypu (tj. tvaru polokoule). Každý hráč nakonec obdrží kartu novorozených vázanou k příslušnému archetypu.

Na stůl položte desku zásobníků (kyslík, mraky a atmosféra) a do nich umístěte patřičný počet disků. K pravému kraji desky zásobníků umístěte pruh zeměpisné šířky a vedle něj desky všech 4 štítů. Poté každý hráč vezme jednu svoji potvoru z karty archetypu a umístí ji podle barvy na předtištěné místo na jedné z pevninských desek. Nalosujte karty mimozemských událostí dvou ér, keré se použijí ve hře (zbylé karty nebudou potřeba). Zamíchejte balíčky karet biosféry a vytvořte dva balíčky karet mutací: jeden s kartami žlutých a červených mutací (tzv. metabolické mutace) a druhý se zelenými a modrými mutacemi (tzv. darwinovské mutace). Z obou balíčků mutací vyložte po čtyřech kartách jako počáteční nabídku mutací.

Hráč, který si vybral archetyp s nejnižší kosterní hodnotou obdrží kartu Médea - tato karta umožňuje majiteli ovlivňovat určité události v průběhu hry.


Průběh hry:

Jadno kolo hry se skládá ze 4 fází a těmi jsou:

Fáze 1: Události

V první fázi se otočí karta mimozemské události. Pokud na kartě není symbol stálé biosféry, táhne se ještě i karta biosféry - podle aktuální teploty na planetě. Jakmile jsou karty vytaženy, hráč držící kartu Médea začne zleva doprava, shora dolů, kartu po kartě vyhodnocovat události na kartách. Tyto události tvoří přírodní procesy, které mění životní podmínky organismů. Info na kartě zároveň určuje pořadí hráčů do dalších fází kola.

Fáze 2: Akce

Hráči jeden po druhém v pořadí určeném kartou mimozemské události provedou všechny své akce, které závisí na stavu kyslíku (popř. atmosféry - pro rostliny). Možné akce hráčů jsou:

  1. Mutace: Hráč získá novou kartu mutace z nabídky.
  2. Vylepšení: Hráč otočí kartu mutace na druhou stranu a zvolí si jednu ze dvou dalších možností nového vylepšení.
  3. Nový druh: Pokud hráč vylepšuje kartu mutace a zvolí si stranu s obrysem ve tvaru potvory, vytvoří tím nový druh daného tvaru/typu.
  4. Nové potomstvo: Hráč přesune některé z nenarozených potvor na kartu novorozených. Ty budou pak rozšířeny v další fázi.
  5. Neotenie: Možnost odhození bazálního orgánu u každého druhu (vhodné jako prevence nežádoucích efektů některých událostí).
  6. Změna velikosti: Hráč může změnit velikost každého ze svých druhů o jeden stupeň.
  7. Vzkříšení: Pokud hráči vyhynou všechny druhy, stává se z něj Lazar. Touto akcí opět vzkřísí a obnoví svůj archetyp a může tak dále pokračovat ve hře.
  8. Nárokování karty Médea: Hráč může utratit všechny své akce k tomu, aby sebral tuto kartu jejímu současnému majiteli.

Poté co hráč dokončí své akce, doplní se nabídka mutací (pokud některé karty kupoval) a pokračuje další hráč. Jakmile akce dokončí všichni hráči, následuje další fáze.

Fáze 3: Matky a rozšíření

V pořadí hráčů, každý hráč zvolí matku (potvoru) od které se bude rozšiřovat a rozšíří své novorozené na pevninských deskách podle bodů rozšíření. Platí zde pravidlo řetězení - každá z nově umístěných potvor může být matkou pro další potvory které se hráč chystá rozšířit. Jakmile hráč rozhodne do kterého biomu potvoru rozšíří, musí ještě specifikovat, zda se v biomu bude jeho druh vyskytovat jako býložravec či jako masožravec. V případě že se v biomu na této pozici již nachází nějaký jiný druh, dojde k jejich souboji. Potvora, která prohrává, se stává ohroženou a může v další fázi vymřít.

Fáze 4: Pohřby (a ocenění fosiliemi)

V případě že je hráčův druh teplokrevný a některé z jeho potvor jsou ohroženy, může v první části této fáze s ohroženými potvorami udělat pohyb do jiných neosídlených biomů podle pravidel pro pohyb. Poté jsou všechny ohrožené potvory odstraněny z mapy zpět na kartu archetypu – stávají se opět nenarozenými.

Jakmile je tažena poslední událost první éry, je na konci takového kola provedeno ocenění fosiliemi. Všichni hráči sečtou své žijící potvory (všechny potvory ve své barvě na mapě, včetně ohrožených). Hráči také započítají hostitelské potvory na všech svých kartách získaných v rámci mutualismu (jedna z mutací). Každý hráč pak dostane jeden žeton fosilie (= vítězný bod) za každého hráče který má méně potvor na mapě než on.


Konec hry:

V posledním tahu poslední éry je místo ocenění fosiliemi provedeno závěrečné bodování, kdy hráč získá po 1 bodu za každý: žeton fosilie, živou potvoru své barvy na mapě, kartu ve svém prostoru, která má vyobrazen symbol fosilie, hostitelskou potvoru na kartě mutualismu, emoci (tj. vhodnou kombinaci některých karet mutací). Navíc hráč získá 3 vítězné body, pokud vynalezl jazyk (3 emoce, z toho alespoň dva různé druhy).

Hra také nabízí možnost hry pro jednoho hráče na Marsu nebo také pro dva hráče na Venuši.

Do partie hry Bios: Megafauna lze vstoupit s makroorganismy dříve vytvořenými  v rámci hry Bios: Genesis. Na partii Bios: Megafauna lze také plynule navázat hrou Bios: Origins.

Autor: Longerin

Další názvy této společenské hry

  • Bios: Megafauna - Second edition

Vybíráme z aukcí

Ztracený ostrov Arnak, nové česky
Ztracený ostrov Arnak, nové česky
Akt. cena: 830 Kč
Končí za: 3 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>