Bazar – základní informace

Autor: Zeus | 21.10.2018

Pravidla a fungování bazaru

Prodávající a kupující (tedy i výherce aukce) mezi sebou právně uzavírají kupní smlouvu, kterou se zavazují dodržet. Zatrolené hry pak vystupují v roli zprostředkovatele. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím mohou Zatrolené hry sehrát roli mediátora, nicméně právně závazně je nutné obrátit se na soud nebo v připadě, kdy je prodávajícím podnikatelský subjekt, pak Česká obchodní inspekce v rámci tzv. ADR (Alternative Disputes Resolution).

Obecná pravidla

Je zakázáno vystupovat v Bazaru pod více uživatelskými účty (a toto je kontrolováno daleko pečlivěji než ve zbytku webu)! V případě porušení získáte do svého profilu varování pro všechny ostatní uživatele Zatrolených her. Stejně tak je zakázáno jakkoliv manipulovat s příhozy, ať už využitím jiného účtu, žádostí jinému uživateli a jinými (i) morálně závadnými způsoby.

U inzerátů typu Aukce (viz níže) je zakázáno přihazovat lidem, kteří jsou zpřízněni s prodávajícím (např. rodina / známí / kolegové či i zaměstnanec/zaměstnavatel). V případě, že náš systém a následně i administrátoři vyhodnotí, že dané dva účty blízké jsou a současně dojdou k závěru, že dochází k přihazování z nekorektních důvodů (navyšování ceny, udělení pozitivního hodnocení a podobně) může dojít k zablokování účasti v Bazaru a přidání varování k daným účtům pro ostatní uživatele.

Druhy inzerátů

Aukce probíhají vždy do půlnoci dne, kdy mají skončit. Pokud někdo přihodí v posledním dni aukce, je aukce automaticky prodloužena o 1 den.

 • Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a nejvýše přihazujícím okamžikem skončení aukce. Od toho okamžiku se tento přihazující stává kupujícím.

Kup teď jsou inzeráty, ve kterých můžete uvedenou hru (resp. zboží) koupit hned za uvedenou cenu. V okamžiku, kdy toho někdo využije, inzerát zmizí ze seznamu inzerátů a prodejce i kupec dostanou potřebné informace soukromou zprávou.

 • Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím okamžikem využití funkce "Koupit" kupujícím.

Předmět prodeje

Není povoleno nabízet položky, které porušují jakýkoukoliv zákonnou normu nebo předpis.

Vystavení inzerátu

Každý uživatel s ověřenou emailovovou adresou a telefonním číslem může vystavit inzerát s prodejem hry, přičemž vystavení inzerátu podléhá následujícím pravidlům:

 1. Prodávající se vystavením inzerátu zavazuje hru/zboží prodat uživateli, který hru zakoupí (v případě typu Kup Teď) nebo vloží nejvyšší příhoz (v případě aukce).

 2. Prodávající je povinen popsat prodávanou hru/y (resp. zboží) pravdivě a případné vady v rámci inzerátu zveřejnit (popisem / fotkou).

 3. Inzerát je nutné nabízet vždy jako celek za uvedenou cenu (není možné nabízet části inzerátu k rozprodeji). Inzeráty nabízené k rozprodeji po částech budou odstraňovány, při opakovaném porušení pravidel může být uživateli zablokována možnost vystavování inzerátů.

 4. Není povoleno vyzývat ostatní uživatele ke koupi (či jejímu dokončení) jinou formou, než jakou nabízí standardní systém Zatrolených her.

 5. Není povoleno vystavovat bez předchozí dohody s provozovatelem Zatrolených her žádné inzeráty, jejichž výtěžek by měl jít na různé dobročinné účely atp. Tímto chceme předcházet možnostem zneužívání dobroty lidí pro různé nekalé účely.

V případě porušení těchto pravidel si vyhrazujeme právo takový inzerát okamžitě stáhnout. Finální rozhodnutí je vždy na posouzení administrátorů webu.

Každý uživatel má každý kalendářní rok limit na počet inzerátů, které může vystavit zdarma (viz kapitola “Limit na počet inzerátů zdarma”). Při dosažení tohoto limitu je možné si zakoupit dodatečný balíček inzerátů (viz kapitola “Inzeráty nad limit”).

Současně prodávající bere na vědomí, že v případě úspěšného prodeje hry/zboží bude účtována provize z úspěšného prodeje ve výši 2 % z finální ceny (viz kapitola “Provize z úspěšného prodeje”).

Další práce s inzerátem

Prodávající může po vystavení inzerátu:

 1. Inzerát stáhnout za předpokladu, že se ještě nenašel žádný kupující (tedy je možné zrušit pouze inzerát bez příhozu/koupě).

 2. V případě, že inzerát prodávající stáhne během prvních 20 minut po vystavení (zjistí, že při vystavení udělal zásadní chybu, kterou není možné opravit doplněním textu/fotky), není tento inzerát započten do ročního limitu inzerátů. Pozor pravidlo č.1 je stále v platnosti.

 3. Prodávající může v průběhu platnosti inzerátu doplnit další informace (např. Na základě dotazů potenciálních kupujících). Jak textové, tak i fotky (těch může být max. 3). Ale POZOR. Pokud prodávající doplní nějaké podstatné info, můžeme rozhodnout, že příhozy udělané PŘED tímto doplněním nebudou pro přihazující závazné. Například při situaci, kdy někdo přihodí a až poté se v inzerátu objeví informace, že hra není kompletní.

Koupě inzerátu Kup Teď a příhoz v inzerátu typu Aukce

Kupující, který se rozhodne koupit Kup Teď (resp. přihodit v aukci) se zavazuje dodržet následující pravidla:

 1. Příhoz / koupě je závazný akt, kterým se zavazuje hru/zboží za uvedenou cenu skutečně koupit.

 2. Před samotným příhozem / koupí je povinen se seznámit s předmětem prodeje (popis / fotografie) a v případě nejasností se raději zeptat před samotným příhozem / koupí.

Současně je zakázáno snažit se s prodávajícím domlouvat na prodeji inzerovaných položek mimo Bazar. V případě porušení pravidla bude uživatelův účet zablokován.

Dokončení uzavřeného obchodu a hodnocení

Po uzavření obchodu (koupě Kup teď nebo nejvyšší příhoz při skončení aukce) je potřeba aktivně komunikovat a domluvit se na předání hry/zboží a platbě za něj (pro vyšší bezpečnost můžeš využít SafeTrade - viz kapitola “SafeTrade”). V případě, že jedna ze stran nekomunikuje déle než 7 kalendářních dní, je možné považovat uzavřený obchod za neúspěšný. A v takovém případě padá závazek aktivně komunikující strany hru koupit/prodat.

A po dokončení obchodu (tedy včetně předání hry/zboží a platbě za něj) prosím o udělení adekvátního hodnocení prodávajícímu/kupujícímu. To je možné udělit ve 3 úrovních:

 • Pozitivní - vše proběhlo bez problémů

 • Neutrální - obchod jsme nakonec dokončili (předání hry/zboží a samotné zaplacení), ale něco bylo hodně neoptimální. Například složitá domluva, stav hry/zboží byl odlišný (řekněme víc než jen nepatrně) od popisu/fotek, atp.

 • Negativní - k dokončení obchodu nakonec nedošlo a mohl za to daný uživatel. Rozhodně by takovéto hodnocení neměl dostat ten, kdo v tom je nevinně a obchod se dokončit snažil.

Hodnocení je možné udělit v dotyčném inzerátu, který naleznete v záložce Moje inzeráty (pokud jste prodávali) nebo Moje koupě (pokud jste nakupovali).

Hodnocení se zveřejní v okamžiku, kdy obchod ohodnotily obě strany, nebo po 30 dnech od uzavření inzerátu, pokud hodnotila pouze jedna strana a zároveň je toto hodnocení neutrální nebo negativní. Pozitivní hodnocení se jako trest pro stranu, která obchod neohodnotila, nezveřejní.

Zároveň se zveřejněním (nebo nezveřejněním) se po 30 dnech možnost hodnotit protistranu zablokuje.

V případě, že hodnocení bylo uděleno neférově (např. prodávající odmítl hru nakonec prodat a protože čekal negativní hodnocení tak ho udělil sám kupujícímu také), napiš prosím přes kontaktní formulář, můžeme ho po prozkoumání situace anulovat (nebo aspoň okomentovat).

Poplatky a provize

Prodej na Zatrolených hrách je zpoplatněn provizí, která je rovna 2 % z prodejní ceny. Cena za vystavení inzerátu je 5 Kč, ale tento poplatek je účtován až po vyčerpání volných inzerátů, které jsou zdarma. Veškeré poplatky jsou hrazeny z uživatelova měšce, více o funkci měšce, viz níže.

Dobročinné aukce jsou od všech poplatků osvobozené. Pro domluvu kontaktujte administrátora bazaru nebo použijte kontaktní formulář (odkaz najdete také v zápatí webu).

Limit na počet inzerátů zdarma

Každý uživatel Zatrolených her má k dispozici určitý počet inzerátů zdarma, tento počet se obnovuje každý kalendářní rok a je založen na úrovni uživatele (dle množství a kvality obsahu, kterým na Zatrolených hrách přispěl) a několika dalších parametrech.

Aktuální počet volných inzerátů uživatel zjistí při tvorbě nového inzerátu. Nad formulářem najdete rozklikavátelný informační box. Součástí tohoto boxu je také tlačítko k přikoupení dalších inzerátů.

Info o počtu dostupných inzerátů
Okno s výpočet počtu dostupných inzerátů

Inzeráty nad limit

Inzeráty navíc je možné přikupovat po balíčcích 10 inzerátů; jeden balíček stojí 50 Kč, resp. 2 eura. Tyto placené inzeráty nemají oproti volným inzerátům platnost 1 roku, ale přenáší se  v případě nevyčerpání do dalších let.

Měnu, ve které bude inzeráty platit, si může uživatel nastavit ve svém měšci. Odkaz na měšec  se nachází v uživatelském boxu v pravém horním rohu stránky. V měšci uživatel nalezne také seznam proběhlých transakcí (zakoupení balíčku inzerátů, provize z prodeje hry v Bazaru nebo dosypání peněz do měšce). Platby budou probíhat bankovním převodem. O platbách kartou a pomocí QR kódů zatím jen přemýšlíme.

Provize z úspěšného prodeje

V případě každého úspěšného prodeje (z volných i placených inzerátů) bude odvedena provize ve výši 2 %, která se zobrazí v měšci prodávajícího a započte se do celkového stavu financí v měšci „uložených“. Tato provize se do měšce propíše ihned po skončení inzerátu prodejem. 

V případě, že samotná výměna hry a peněz u úspěšně prodaného inzerát nedopadne, může prodávající požádat přes kontaktní formulář o vrácení provize a vyjmutí inzerátu z ročního limitu. Na základě posouzení, na čí straně došlo k porušení pravidel, zrušíme provizi a případně i vyjmeme inzerát z ročního limitu. Nicméně v takovém případě vyžadujeme udělení negativního hodnocení tomu, kdo pravidla porušil Výjimečně bude akceptováno neutrální hodnocení, pokud k němu bude důvod.

Jak funguje měšec?

Platby za různé služby Zatrolených her se střádají v měšci uživatele a v okamžiku, kdy stav měšce překročí hodnotu -50 Kč (nebo -2 eura), zobrazí se uživateli výzva k úhradě celkové dlužné částky na účet Zatrolených her. Prosíme, používejte vždy účet uvedený ve zprávě. Účty pro platby v Kč a eurech se liší. Pokud dlužná částka není uhrazena do 14 dnů, bude uživateli zablokován účet.

V okamžiku, kdy se peníze připíší na účet, dojde k jejich „dosypání“ do měšce a započítání do jeho stavu (který nemusí nutně skončit na nule).

Pokud se stane, že některé transakce provede uživatel v eurech a jiné v Kč, dochází k přepočtu na hlavní měnu měšce v kurzu 1 EUR = 25 CZK (některé platby v eurech máme zpoplatněné, proto je kurz mírně „nevýhodný“). Je možné, že se kurz může s narůstajícím zkušenostmi s platbami v eurech měnit.

V případě, že uživatel pošle peněz víc, než je uvedeno ve výzvě, peníze navíc se uloží v měšci pro budoucí využití.

Veškeré informace o svém zůstatku, stejně jako pokyny jak zaplatit, variabilní symbol pro platby atd. naleznete v sekci “stav mého měšce” vpravo nahoře v profilovém boxu.

Safe Trade

Vzhledem k tomu, že někdy může mít kupující nedůvěru v prodávajícího (zvláště u koupě her za tisíce korun nebo stovky eur) nabízíme možnost platby formou SafeTrade transakce. Ta zjednodušeně funguje tak, že:

 1. Kupující se s prodávajícím dohodnou na ceně dopravy, kterou následně přičtou k finální ceně hry/zboží v inzerátu.

 2. Následně kupující danou částku převede na účet Zatrolených her a o tom se dozví prodávající i kupující notifikací.

 3. Následně prodávající zašle hru/zboží kupujícímu.

 4. Po obdržení hry/zboží, když je toto v pořádku (odpovídá i popisu v inzerátu), potvrdí kupující přijetí hry/zboží tlačítkem v inzerátu.

 5. Po tomto potvrzení vyplatíme celou částku obdrženou v kroku 2 prodávajícímu na účet, který uvedl v inzerátu.

Detailnější popis SafeTrade transakcí najdeš v samostatném článku.

Vybíráme z Bazaru

Robin Hood - Albi
Robin Hood - Albi
Akt. cena: 699 Kč
Končí za: 3 dny

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas