nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Submarine

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: není
Vydavatelé: Rio Grande Games
Winning Moves
Autoři: Leo Colovini
Rok vydání: 2004
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

- „Kapitáne, jedna z našich ponorek nejspíše našla jeden z posledních artefaktů!"
-
Jak 'nejspíše'?"
-
Komunikaci s ní nám blokuje ponorka konkurenční společnosti..."
-
Sakra! No tak zaplaťte obvyklé výpalné, ten artefakt zkrátka chci!"
-
A co budeme dělat dál, kapitáne?"
-
Až to bude možné, všechny naše ostatní ponorky pošleme zablokovat jejích komunikaci! Přece jim nedarujeme nic zadarmo!"

Ve hře Submarine se stanete kapitánem průzkumné lodě a flotily ponorek. Jste vysláni na průzkum mořského dna plného pokladů a různých artefaktů. Ty ale přilákávají i jiné společnosti a každý se snaží získat kompletní sbírku dvanácti artefaktů. Začíná tak závod o to, kdo zkompletuje svou sbírku dřív. A v takovém závodu je povoleno i škodit ostatním hráčům třeba tím, že budete blokovat jejich komunikaci mateřské lodě s ponorkami při vyzvedávání pokladů. Vítěz může být totiž jen jeden.


Příprava hry:

Před začátkem se připraví herní plán představující mořskou hladinu a podmořské dno. Ten rozdělen na pět řádků a 6 sloupců. První řádek hladiny slouží pro pohyb lodí a zůstává prázdný. Na ostatní pole se rozmístí žetony artefaktů. Je celkem 12 druhů artefaktů (stejných jako na přepravní kartě) v pěti barvách. Barvy hrají roli pouze při vyzvedávání pokladů. Žetony artefaktů se rozmístí tak, aby co nejhlouběji bylo co nejvíce artfaktů (postupně směrem dolů 1-2-3-4 artefakty na jedno pole v každém sloupci).

Každý hráč dostane přepravní kartu, na které je vyznačeno dvanáct artefaktů, jednu figurku představující průzkumnou loď, příslušný počet ponorek podle počtu hráčů a příslušný počet průzkumných karet (12-15 karet dle počtu hráčů). Průzkumné karty jsou v pěti stejných barvách jako artefakty. Karty se rozdávají náhodně a jsou umístěny rubem nahoru před hráče. Hráči pak mají na ruce tři karty (později si dobírají). Nakonec každý hráč dostane náhodný žeton mušle sloužící jako žolík.


Průběh hry:

Herní kolo se skládá se dvou fází. Začíná hráč, který naposledy cestoval lodí. Následně se hraje po směru hodinových ručiček. Před vyplutím lodi a zahájení kola se nasazuje jedna z ponorek (pokud hráč ještě nenasadil všechny ponorky). Tu může nasadit kamkoliv do druhého řádku. Není omezeno, kolik ponorek může být maximálně na jednom políčku.

První fáze - pohyb lodí:

Lodě mohou plout pouze po hladině zleva doprava a pokaždé aspoň o jedno pole. Pokud se loď dostane až za pravý okraj hracího plánu, končí své tahy v aktuálním herním kole a čeká na ostatní hráče. Jakmile přeplují všichni hráči, končí celé herní kolo a to začíná opět nasazením ponorek (pokud má někdo nenasazenou ponorku). Při pohybu lodí se ovšem loď může zastavit pouze ve sloupci, ve kterém již má nasazenou svou ponorku. Není povinností se zastavit loď ihned v prvním sloupci, ve kterém je ponorka stejné barvy. Může zastavit i dalším sloupci, ve kterém má svou ponorku nebo rovnou vyjet za hrací desku. V případě, že je loď mimo hrací desku a hráč čeká na ostatní, může si hráč místo tahu udělat průzkumnou přestávku a vyměnit si jednu kartu z ruky za kartu ze svého dobíracího balíčku.   

Druhá fáze - akce ponorek:

Pouze ponorky, nad kterými se aktuálně zastavila loď, mohou udělat svou akci. Za akci se považuje pohyb ponorky nebo vyzvednutí pokladu. V jedom kole se dá zvolit pouze jedna z akcí. Ponorky se můžou pohybovat o jednu úroveň níž nebo výš a zároveň o libovolný počet políček v řadě. Při vyzvednutí pokladu se musí ponorka nacházet na políčku, kde poklad leží. Pro vyzvednutí pokladu zahrajete průzkumnou kartu – ta musí mít stejný barevný okraj jako poklad. Jedna průzkumná karta slouží k vyzvednutí jednoho pokladu ale jedna ponorka může vyzvednout více pokladů. Zahrané karty se odazují ze hry a vyzvednuté poklady se umísťují na přepravní kartu, duplicitní poklady slouží jako žolíky.

A nyní se dostáváme k avízovanému blokování komunikace. Pokud se při vyzvedávání pokladů stane, že se na stejném políčku nebo výše ve sloupci nachází jiná ponorka, musí být vyplacena průzkumnou kartou z dobíracího balíčku hráče. Pozor! Jedna karta se platí při vyzvednutí jednoho pokladu každé ponorce, která je v daném sloupci na stejné nebo vyšší úrovni! 

Žolíci jsou mechanismus, kterým se dá blokování komunikace slušně obejít. Na začátku dostanete žeton mušle, který se za žolík počítá od začátku hry. Pokud následně seberete duplicitní artefakt, stává se také žolíkem. Žolíkem se dá vyzvednout poklad stejně jako průzkumnou kartou s tím rozdílem, že žeton žolíku se vymění za poklad a hráč neplatí nikomu za blokování komunikace.


Konec hry:

Vyhrává hráč, který jako první zaplní svou přepravní kartu – posbírá 12 artefaktů. Hra může také skončit tím, že se vybere celý sloupec s artefakty nebo všem hráčům dojdou průzkumné karty. V takovém případě vyhrává hráč s více artefakty (v případě rovnosti s více žolíky).

Autor: mystygus