Shamans - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: Fantasy, Horror, Abstraktní
Herní kategorie: desková hra, karetní hra, kooperativní, intriky, párty hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: TLAMA games
Studio H
Autoři: Cédrick Chaboussit
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

"Chuonnasuan, náš šaman, zběsile údeřil na blánu svého bubnu, pak pronesl několik formulí a vhodil cosi do posvátného plamene. Oheň zmodral a začal hořet silným plamenem, hořel tak silně a jasně, že zahnal všechen stín tam, kam patří. Při tomto rituálu bohužel zemřel jeden člen kmene, Vabigizig, který byl i učněm onoho šamana. Ukázalo se, že naše podezření bylo pravdivé! Vabigizig byl zkorumpován stíny. Teď, když bylo toto nebezpečí zažehnáno, jsem v bezpečí. Alespoň na chvíli! Stín si ale stejně vždy najde cestu zpátky!"

Ve hře Shamans jste šamany, kteří již od počátku věků střeží duchovní světy před hrozbou stínů. Vaše poslání ovšem dosud nikdy nebylo tak náročné: dřív, než měsíc dosáhne úplňku, musíte navrátit rovnováhu mezi světy, jinak celý vesmír propadne chaosu. Ale co když se největší hrozba skrývá ve vašich vlastních řadách? Stínům se totiž podařilo podmanit si některé šamany, a ti nyní tajně doufají ve váš neúspěch... možná jste to právě vy? Až nastane rozhodující chvíle, dokážete nahlédnout pod masky svých rivalů, porazit je a stanout po boku vítězů tohoto odvěkého zápasu?

Shamans je štychová hra, která sestává z neurčitého počtu kol. Každé kolo představuje jeden lunární cyklus, během kterého mezi sebou zápolí síly Šamanů a Stínů. Šamani v kole zvítězí, pokud se jim podaří sprovodit ze světa všechny Stíny, nebo pokud po odehrání všech karet figurka stínu stále nedošla až na pole měsíce na konci stupnice. Stíny zvítězí, pokud figurka stínu došla až na pole měsíce na konci stupnice. V každém kole budou hráči náhodně a tajně rozděleni mezi tyto dva týmy, Šamany a Stíny. Složení týmů se mění v každém kole hry a hráči získávají body, pokud jsou členy vítězného týmu, nebo prostřednictvím různých efektů. Na konci hry zvítězí ten hráč, který napříč koly nasbíral nejvíce bodů.

Příprava hry:

Doprostřed stolu umístěte herní plán a připravte balíček karet rolí se složením stínů a šamanů dle počtu hráčů. Následně připravte balíček herních karet, přičemž při 3 hráčích použijte balíček složený pouze z karet prvních 5 světů a do maximální hodnoty karet 6 (30 karet). Při 4 hráčích použijte balíček složený pouze z karet prvních 6 světů a do maximální hodnoty karet 6 (30 karet). Při 5 hráčích použijte balíček složený z karet všech světů a všech číselných hodnot (56 karet). Poté už jen utvořte hromádku vítězných bodů vedle herního plánu a žeton začínajícího hráče dejte nejstaršímu hráči.

Pro přípravu herního kole postupně učiňte následující: 

 • Umístěte figurku stínu na počáteční pole na stupnici času. Počáteční pole se mění v závislosti na počtu hráčů.
 • Všech 12 destiček artefaktů zamíchejte lícem dolů. Poté odhalte 2 z nich a umístěte je na 2 pole artefaktů
 • Vezměte destičku zatmění (otočte ji na náhodnou stranu) a zamíchejte ji mezi zbylých 10 destiček artefaktů.
 • Vzniklou hromádku artefaktů umístěte lícem dolů poblíž 2 odhalených artefaktů.
 • Pokud je destička zatmění navrchu hromádky, zamíchejte hromádku tak, aby destička zatmění nebyla vidět. 
 • Zamíchejte karty identit a náhodně dejte 1 kartu každému hráči. Svoji kartu identity ponechte lícem dolů před sebou. Smíte se na ni kdykoli podívat. 
 • Zamíchejte a rozdejte každému hráči karty světů. Ve třech 9 karet na hráče. Ve čtyřech 9 karet na hráče. V pěti 11 karet na hráče. Zbylé přiděltě k odpovídajícím světům na herním plánu lícem vzhůru.
 • Hráč s žetonem začínajícího hráče zahájí hru prvním štychem.

Průběh hry:

Začínající hráč vybere kartu ze své ruky a umístí ji lícem vzhůru před sebe. Tato karta určí svět, který se Šamani v tomto štychu pokusí zachránit. Poté MUSÍ každý hráč po směru hodinových ručiček zahrát 1 libovolnou kartu ze své ruky.

 • Pokud zahraje kartu se stejným světem (stejnou barvou): Umístí ji před sebe lícem vzhůru. Vyhodnotí se až na konci štychu, jakmile všichni hráči zahrají kartu.
 • Pokud zahraje kartu s jiným světem (jinou barvou): Okamžitě posune figurku stínu o 1 pole blíže k měsíci na stupnici času. Pokud figurka dojde až na pole měsíce označené symbolem , Stíny v tomto kole okamžitě vítězí.

Zahranou kartu také okamžitě vyhodnotí. Jednoduše ji umístí k odpovídajícímu poli světa na herním plánu. Pokud jsou nyní u tohoto pole všechny karty daného světa (při hře 3 nebo 4 hráčů má každý svět/barva 6 karet, při hře 5 hráčů 8 karet), musí hráč, který sem právě umístil kartu, okamžitě provést rituál tohoto světa (rituály jsou podrobněji rozepsány v pravidlech hry).

Jakmile všichni hráči zahráli 1 kartu, vyhodnotí se karty, které odpovídají barvě světa. V tuto chvíli je nutné zjistit, který hráč zahrál kartu v barvě světa s nejnižší hodnotou a který hráč zahrál kartu v barvě světa s nejvyšší hodnotou. Pokud pouze jediný hráč zahrál kartu v barvě světa (nebo byli vyřazeni ostatní hráči, kteří také zahráli kartu v barvě světa), je tato zahraná karta ZÁROVEŇ nejnižší i nejvyšší. Vyhodnocení karet poté proveďte v tomto pořadí:

 • Hráč, který zahrál kartu nejnižší hodnoty: Získá libovolnou destičku artefaktu. Smí si vzít buďto 1 ze 2 odhalených destiček artefaktů, nebo vrchní destičku z hromádky. Pokud si vezme vrchní destičku z hromádky, smí se na ni podívat a ponechat ji před sebou lícem dolů, skrytou před ostatními. Jedinou výjimkou je Maska pravdy. Tato destička je automaticky aktivní a musí být vždy lícem vzhůru. Pokud si vezmete 1 z odhalených destiček artefaktů, ponecháte ji před sebou lícem vzhůru. Destičku ihned nahraďte novou destičkou z hromádky. Pokud je kdykoli na hromádce odhalena destička zatmění, okamžitě vyhodnoťte její efekt. 
 • Hráč, který zahrál kartu nejvyšší hodnoty: Okamžitě vezme všechny karty položené před hráči a umístí je k odpovídajícímu poli světa na herním plánu. Umístí je tak, aby byla viditelná všechna čísla. Pokud jsou nyní u tohoto pole všechny karty tohoto světa (při hře 3 nebo 4 hráčů má každý svět/barva 6 karet, při hře 5 hráčů 8 karet), musí hráč, který sem karty umístil, okamžitě provést rituál tohoto světa (viz Efekty rituálů níže). Pokud mají alespoň někteří hráči stále v ruce karty, stane se tento hráč novým začínajícím hráčem a zahájí další štych. Pokud již nikdo karty nemá, kolo končí.

Kolo může skončit hned několika způsoby:

 • Nikdo z hráčů už nemá v ruce karty: Šamanům se podařilo uchránit duchovní svět a vyhráli kolo.
 • Byl vyřazen poslední Stín: Šamanům se podařilo odhalit všechny Stíny a vyhráli kolo.
 • Figurka stínu došla na pole s měsícem: Stínům se podařilo zahalit duchovní svět a vyhráli kolo (Pozor, pokud se Stínům podařilo vyřadit ze hry všechny Šamany, ale figurka stínu přesto nestihla do konce kola dojít až na pole s měsícem, Stíny toto kolo nevyhrávají!).

Následně je kolo obodováno: pokud vyhráli kolo Šamani, dostane každý Šaman, který nebyl vyřazen, 2 vítězné body. A naopak, pokud kolo opanovaly stíny, dostane každý Stín, který nebyl vyřazen, 3 vítězné body. Pokud má některý hráč 2 (nebo 3) měsíční kameny a zároveň nebyl vyřazen, dostane 2 vítězné body. Pokud v tuto chvíli nikdo nemá 8 či více bodů, hra pokračuje dále a začíná nové kolo: hráč, který má žeton začínajícího hráče, jej předá hráči po levici. Do dalšího kola si hráči ponechají pouze své vítězné body. Do nového kola se vrací všechny karty a všichni vyřazení hráči.

Konec hry:

Jakmile má některý z hráčů 8 či více vítězných bodů, stává se tento hráč vítězem hry. Pokud nastane shoda, hrajte dál tak dlouho, dokud nemá na konci kola nejvíce bodů pouze jeden hráč.

 

Autor: Chewie

Vybíráme z Bazaru

Detektiv: Město andělů
Detektiv: Město andělů
Akt. cena: 1775 Kč
Končí za: 2 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas